Skattekonsekvenser vid gåva av fastighet

2020-07-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min fru och jag äger en fastighet som min frus son disponera. Taxvärde 2.7 mkr dagsvärde 4.2 mkr.Om vi ger bort fastigheten som förtida arv till tax.värde inträffar ingen skattekonsekvens. Men om min fru dör så ärva sonen hälften av vad vi äger. Det får konsekvenser på den fastighet som min fru och jag äger gemensamt.Vi har intet äktenskapsförord och inget testamente.Jag vill att värdet av gåvan skall vara 4.2 mkr, utan att vi eller sonen får någon skattekonsekvens. Är det möjligt?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Gåvor är skattefria enligt 8 kap 2 § inkomstskattelagen. För att överlåtelsen av eran fastighet ska räknas som en gåva ska ersättningen för fastigheten understiga taxeringsvärdet för det år överlåtelsen sker (för detta år blir det alltså 2.7mkr). Överlåter ni fastigheten utan ersättning kommer det räknas som en gåva. Gåvan kommer dock medföra smärre skattekonsekvenser. Sonen kommer i egenskap av fastighetsägare, bli skyldig att betala de skatter som normalt hänför sig till en fastighet, exempelvis fastighetsskatt. Vidare kommer er frus son ta över erat omkostnadsbelopp på fastigheten, eftersom gåvotagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se den s.k. kontinuitetsprincipen, 44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Det betyder att sonen ska använda erat omkostnadsbelopp när han ska räkna ut en eventuell kapitalvinst/förlust i framtiden. Utöver detta inträder inte någon skattekonsekvens vid överlåtelsen. Skulle ni vilja gå vidare med att ge bort fastigheten som en gåva är det bra att veta att det finns formkrav för gåvobrev där fast egendom ges bort (4 kap. 1 § 1 st JB & 4 kap. 29 § JB). Gåvobrevet ska vara;1. Skriftligt2. Undertecknat av gåvogivaren och gåvotagaren. Det ska tydligt framgå att ni båda vill överlåta fastigheten till er frus son.3. Innehålla uppgift om vilken fastighet det är som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen i dess helhet måste finnas med i gåvobrevet.Slutligen vill jag uppmärksamma er om att en gåva av så stort värde kan få arvsrättsliga konsekvenser i och med att fastigheten kommer betraktas som förskott på arv. Ni kan undvika detta genom att uttryckligen skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken).Med vänliga hälsningar,

Beskattning av egendom som säljs utomlands

2020-05-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Vi kommer att sälja egendom utomlands (Montenegro) där vi även är skatteskyldiga. Skattan beräknas vara 3% på hela summan. Vi är obegränsat skatteskydliga i Sverige och undrar därför om vi kommer även vara skatteskyldiga här? Hur går det till? Tack på förhand!
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Obegränsat skattskyldiga beskattas för alla sina inkomster i Sverige enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Samtidigt gäller också att försäljningen ska beskattas i Montenegro enligt det landets skatteregler. För att undvika dubbelbeskattning, har Sverige skatteavtal med olika länder. Mellan Sverige och Montenegro tillämpas förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien.Skatteavtalet tillämpas på personer som har hemvist i avtalsslutande stat eller i båda staterna (artikel 1). Hemvist i en avtalsslutande stat definieras som en person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där (artikel 4). Detta innebär att om man är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att man bor i Sverige, är Sverige staten där man har sin hemvist enligt beskattningsavtalet. Vad gäller vinsten från försäljningen regleras det i artikel 13. Den stat som beskattar försäljningen beror på vilken typ av egendom det är som säljs. Det framgår inte riktigt av din fråga vad det är för egendom som säljs. Tanken med dubbelbeskattningsavtalet är dock att att undvika dubbelbeskattningen (artikel 22). Det som gäller för er försäljning är då antingen att vinsten från försäljningen ska tas upp i Sverige med avräkning av skatten som redan erlagts i Montenegro (vilket betyder att ni inte betalar skatt i Sverige) eller tvärtom, att ni betalar skatten i Sverige men får avräkna den delen i Montenegro. På så sätt kommer beskattning endast i ett av länderna.Med vänliga hälsningar,