Kommer arv- och gåvoskatt återinföras?

2019-10-23 i Arvsskatt
FRÅGA |Kommer arv och gåvoskatt att återinföras?Mvh lotta
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du säkert redan känner till har diskussioner förts beträffande att återinföra arv- och gåvoskatten. Dessa diskussioner har dock inte lett till något konkret lagförslag. Vad som kan konstateras är att förslaget om återinförande av arv- och gåvoskatt har mötts av omfattande kritik från bland annat näringslivet och från flera riksdagspartier. Det är väldigt svårt att säga om återinförandet kommer att ske eller inte, eftersom det är upp till riksdagen att besluta om. Det finns dock inget som i nuläget indikerar på att återinförandet kommer att bli verklighet. Enligt min bedömning ter det sig osannolikt att ett förslag om återinförande av arv-och gåvoskatt skulle vinna någon framgång. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Dödsbos skattskyldighet

2019-10-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Ska dödsboet betala skatt vid en försäljning av en traktor som dödsboet äger?
Hugo Snöbohm Hartzell |Enligt 4 kap. 1 § Inkomstskattelagen (IL) är dödsboet skattskyldigt för den dödes och dödsboets inkomster. Dödsboet beskattas alltså för sina inkomster fram tills arvsskiftet. Man kan säga att dödsboet träder in i den avlidnes skattemässiga situation. Det är alltså fullt möjligt att dödsboet blir skattskyldigt på en eventuell kapitalvinst i och med försäljning av en traktor. Märk dock att om traktorn använts för privat bruk av den avlidne kan 52 kap. 2 § IL (se 3 st.) bli tillämplig. Denna regel innebär att vinster genom försäljning av privata tillgångar upp till 50 000 kr på ett år inte ska beskattas. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Överlåtelse till överpris

2019-08-23 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Kan en person som har ett aktiebolag sälja någonting, t ex en släpvagn, till ett överpris till sitt eget bolag för att på så sett få ut pengar i bolaget utan att behöva ta ut lön eller utdelning?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring förtäckt utdelning alternativt förtäckt lön blir aktuella när ett bolag exempelvis överlåter en tillgång gratis till en aktieägare respektive någon i anställningsförhållande. Det som händer när ett aktiebolag överlåter en släpvagn för ett högre pris än marknadsvärdet är att aktiebolaget tillgodogör sig en större inkomst än om tillgången hade sålts för marknadsvärdet. Denna inkomst ska beskattas som vanligt enligt reglerna om kapitalvinstbeskattning. Den enskilda firman som förvärvar släpvagnen får då göra avdrag för utgiften. Det är helt okej skattemässigt att göra en bra affär (för aktiebolaget då de säljer vagnen för ett bra pris) och en dålig affär (för enskilda firman då de köper vagnen för ett "för högt pris") utan ytterligare konsekvenser. Märk dock att köpeskillingen för släpvagnen "låser sig" i aktiebolaget eftersom om personen i fråga vill få ut pengar från aktiebolaget kommer detta att utdelningsbeskattas, antagligen enligt reglerna om beskattning i fåmansbolag. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Beskattning försäljning av cyklar

2019-07-17 i Inkomstskatt
FRÅGA |Om jag hittar en cykel i en park, lämnar den till polisen som efter tre månader kontaktar mig och jag får cykeln då ingen frågat efter den eller någon ägare kunnat hittas - och jag då säljer den på ex.vis Blocket, är det då en inkomst jag ska skatta på? Låt säga att jag hittar så många cyklar på ett år att summan av försäljningarna blir 40.000kr, är det någon skillnad?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid försäljning av personliga varor vid enstaka tillfällen ska enbart den vinst som överstiger 50 000 kr beskattas, vilket följer av 52 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). Att sälja ett antal cyklar med en vinst understigande nämnda belopp ska alltså normalt inte medföra skatteplikt. Märk dock att det kan finnas en risk att dina försäljningar av cyklar räknas som en inkomst av näringsverksamhet. Det finns ingen fast beloppsgräns eller liknande som fastställer när handeln övergår till att betraktas som näringsverksamhet. Det avgörande är enligt 13 kap 1 § IL verksamhetens varaktighet, vinstsyfte och självständighet. Skulle det vara så att dina försäljningar av de upphittade cyklarna anses utgöra näringsverksamhet kommer du behöva betala skatt på inkomsterna. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Förlust på privatbostadsfastighet skattemässigt

2019-10-06 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, jag har en (troligen) ganska dum fråga. Jag ringde Skatteverket om detta tidigare men deras svar är som att läsa genom Terms & Conditions...Jg har sålt ett hus nu med förlust på sammanlagt 136,500 kr, möklararvode och annonsering är medtaget i priset.Som jag har förstått det så är då 68,250 kr avdragsgillt, och 30% av dessa räknas som underskott av kapital. Rätta mig om jag har fel.Betyder detta att, förutsatt att jag inte har några andra punkter vid deklaration, jag får tillbaka 20,475 kr?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med har du helt rätt i att om du har sålt en privatbostadsfastighet med förlust är halva förlusten avdragsgill i inkomstslaget kapital. Detta följer av 45 kap. 33 § 2 st. Inkomstskattelagen (IL). Avdraget för förlusten drar du alltså av från eventuella andra vinster/inkomster i inkomstslaget kapital, vilka exempelvis skulle kunna vara vinster från aktier eller från andra fastigheter. Märk att du bara kan göra avdraget det år du har haft förlusten. Efter avdrag för förlust på en fastighet kan ett underskott i inkomstslaget kapital uppstå. På underskottet får man då en så kallad skattereduktion på 30 % (på den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr), enligt 67 kap. 10 § IL. Skattereduktionen ska avräknas från den totala skatten man har betalat under året, vilket innebär att man får tillbaka pengarna som en skatteåterbäring. Slutsats: Precis som du säger har du rätt att dra av halva förlusten i inkomstslaget kapital. Är det så att du inte har några övriga vinster eller förluster i inkomstslaget kapital uppstår då ett underskott i kapital bestående av avdraget. På detta underskott har du rätt till en skattereduktion på 30 %. Dessa 30 % av underskottet räknas då av från den skatten du betalat i exempelvis inkomstslaget tjänst. Förutsatt att förlusten på fastigheten var exakt 136 500 kr stämmer alltså siffrorna i din fråga. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Skatt inkomst från internet

2019-08-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |hej jag bor i Sverige. jag har börjat tjäna pengar från nätet . det räknas inte som en jobb trosviss och nu vill jag fråga att bör jag betala pengar för det pengar som jag kommer få snart?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomst av näringsverksamhet Är det så att pengarna du tjänat på nätet kommer från en verksamhet som bedrivs självständigt, under en längre tid och med ett vinstsyfte så ska inkomsterna beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Detta följer av 13 kap. 1 § Inkomstskattelagen (IL). Som exempel räknas en inkomst som näringsverksamhet om den härrör från en verksamhet som bedrivs under en längre period, med en ambition att gå med vinst och att det inte bara är något tillfälligt. Hobbyverksamhet Om du tjänar pengar på nätet och det inte anses vara inkomst av näringsverksamhet kan det istället anses vara inkomst av hobbyverksamhet. Detta låter troligt i ditt fall eftersom verksamheten inte verkar vara din huvudsakliga försörjning. Inkomster av hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst och är därför skattepliktigt. Se 10 kap. 1 § IL och 12 kap. 37 § IL. Både inkomst av näringsverksamhet och hobbyverksamhet ska deklareras. Du kan läsa mer om hur själva deklareringsförfarandet går till och reglerna kring detta på Skatteverkets hemsida. Jag hoppas att svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att höra av dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt boka en tid med Lawline juristbyrå.

Beskattning försäljning privata tillgångar

2019-08-08 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag har en enskild firma inom dataprogrammering där jag konsultar genom på en webbyrå (F-skatt).Jag har sålt en del privata tillgångar jag haft på diverse säljsidor såsom blocket och tradera, och jag undrar ifall jag måste deklarera detta. Ingen vinst har gjorts och har inte haft något vinstsyfte med min försäljning. Sålde bara tillgångarna på grund av att få ut lite pengar i fickan då jag studerar samtidigt och inte drar värst mycket genom min EF.
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av personliga tillgångar vid enstaka tillfällen ska enbart den vinst som överstiger totalt 50 000 kr beskattas, vilket följer av 52 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). Alltså om du gjort en vinst understigande 50 000 kr är vinsten helt skattefri. Du har även möjlighet att dra av 25 % av det du sålt föremålen för (istället för inköpspriset) vilket tillsammans med avdraget på 50 000 kr gör att du kan göra 66 600 kr i vinst på personliga tillgångar skattefritt. Det bör heller inte finnas någon risk för att försäljningarna räknas som en inkomst av näringsverksamhet, eftersom försäljningarna enligt frågan inte sker i vinstsyfte och inte heller verkar ske varaktigt förekommande (se 13 kap. 1 § IL).Även om du inte gör så pass stor vinst att du behöver skatta på försäljningarna, är det ändå bra att alltid deklarera stora inkomster för att vara helt säker. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Dansk arvsskatt

2019-07-10 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag har en vän bosatt i Danmark och Dansk medborgare han har testamenterat en del av sin kvarlåtenskap till mig svensk och bosatt i sverige vi har inga familje band. Ska jag betala arvsskatt eller annan skatt på arvet?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL) är arv skattefritt här i Sverige. Någon svensk skatt behöver således inte betalas på arvet. Arvskatt finns däremot i Danmark vilket betyder att du kan komma att behöva skatta på arvet i Danmark. Enligt artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 ska lagstiftningen i det land där arvlåtaren har sin hemvist vara den som är tillämplig på arvet. Eftersom din vän är bosatt i Danmark tilika dansk medborgare torde därför dansk arvsskatt betalas på arvet. För vidare rådgivningen rekommenderar jag Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.