Hur stor får en skattefri gåva vara? Kan en gåva till familjemedlem ses som inkomst?

2020-05-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Finns det ett övre belopp som räknas som gåva när det kommer till swish? Om jag tex: stöttar en familjemedlem med varierande summa var månad. Kan det ses som inkomst? Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör eventuell inkomstskatt kikar vi närmare på inkomstskattelagen (IL).En gåva är som regel skattefriOm du lämnar en gåva till en familjemedlem är gåvan som regel skattefri, oavsett vilket belopp gåvan är på (8 kap. 2 § första stycket IL).Det som vanligtvis urskiljer en gåva från en inkomst är att gåvan baseras på en från din sida frivillig förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt och att du inte kräver någonting i utbyte mot att du ger familjemedlemmen gåvan.Kan utgöra en skattepliktig inkomst i vissa fallOm familjemedlemmen ifråga hjälper dig med något eller annars gör något som gynnar dig, särskilt om det är samma typ av uppgift som återkommer eller uppgifter som inte vanligtvis hör till en normal familjesituation, så kan det lätt anses vara så att tjänsterna sker i utbyte mot det belopp du swishar över varje månad, i vilket fall det kan komma att beskattas.Det kan även bli tal om att "gåvan" delvis beskattas, om beloppet skulle anses vara orimligt stort i förhållande till den utförda tjänsten, men det är givetvis ingenting jag kan ge ett generellt svar på, utan den bedömningen får ske från fall till fall.Däremot har domstol uttalat att alla tjänster inom en familj inte är skattepliktiga, men det beror som sagt på vilka tjänster det är tal om och i vilken utsträckning gåvomottagaren utför tjänsten. Ett eventuellt problem jag noterar i ditt exempel är att du avser swisha över varierande belopp varje månad, vilket kan framstå som att du varierar den ersättning din familjemedlem får utifrån vilka tjänster som utförts under månaden, även om det givetvis inte behöver vara så eller för den delen uppfattas så.Sammanfattning och ett kort svar på dina frågorNej, det finns inget övre belopp för att gåvan inte längre ska anses vara skattefri. Alla gåvor är som regel skattefria.Ja, att du månatligen swishar ett varierande belopp till din familjemedlem kan ses som förvärvsinkomst beroende på omständigheterna, men en gåva inom familjen, som i det här fallet, ska i normalfallet presumeras vara skattefri, oavsett belopp.Jag kan däremot inte ge dig ett mer precist svar utan mer information kring omständigheterna.Mina rådDet skadar aldrig att skriva ett gåvobrev i vilket du tydliggör att det swishade beloppet utgör en gåva, även om det rent formellt sätt inte krävs. Om det rör sig om en bröstarvinge till dig kan det däremot vara nödvändigt för att det inte ska ses som ett förskott på arv, åtminstone om det rör sig om gåvor på större belopp.Se till att du verkligen inte kräver eller låter familjemedlemmen utföra tjänster som gynnar dig, åtminstone inte mer än vad som får anses vanligt i en normal familjesituation.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar,

Räknas det som näringsverksamhet om jag hyr ut rum i en bostadsrätt?

2018-06-08 i Privat- och näringsfastighet
FRÅGA |Hej!Vi ska jobba utomlands i 2 år. Vår son ska bo kvar i vår Bostadsrätt och vi ska även ha 3 inneboende. Är det i så fall näringsverksamhet och det måste skattas för?med vänliga hälsningar
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Tillämplig lagDå din fråga rör eventuell skatt på uthyrning av bostad kikar vi närmare på inkomstskattelagen (IL).Några inledande ordJag vill framhålla att jag inte är någon expert på området. Jag vill även göra dig uppmärksam på att jag med begränsad information endast kommer kunna ge dig ett begränsat svar.Jag kommer kortfattat gå igenom vad som gäller för privatuthyrning av bostad samt ge dig tips på hur du kan gå vidare.Om du behöver skatta beror på uthyrningens omfattningNormalt går det bra att hyra ut rum i sin privata bostad utan att du behöver skatta för uthyrningen.Omfattningen på uthyrningen kan dock förändra detta. För att ta ett exempel kan en person som bor i en hyresfastighet knappast hävda att fastigheten är avsedd för privat bruk, om de andra rummen är inredda för stadigvarande uthyrning.I ditt fall verkar det som att ni har tänkt ha en majoritet av rummen i bostaden uthyrda under två års tid, vilket enligt min mening, är relativt stadigvarande.Jag ställer mig därför tveksam till att det inte skulle betraktas som en näringsverksamhet, och att ni skulle slippa att betala skatt för uthyrningen.Om du behöver skattaJag vågar inte ge dig ett klart besked här, dels på grund av att jag inte har någon expertis på området, dels för att den info jag har att arbeta med är begränsad.Skulle det dock vara så att du behöver skatta ska du i din inkomstdeklarationen uppge att du delvis haft bostadsrätten uthyrd.Därutöver ska du redovisa för intäkterna och eventuella utgifter ni haft för drift och normalt underhåll.Skattesatsen är vanligtvis 30 %.Se också de schabloniserade beloppen på 20 %, respektive 4 000 kr, i inkomstskattelagen angående skatteavdrag (IL 42 kap. 30-31 §§).Mina tipsJag skulle i första hand råda dig att kontakta kommunen som du bor i, alternativt Skattemyndigheten, för att få ett besked av dem över vad det är som gäller.Du kan även gå in på skatteverket.se och läsa mer där.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar