Vilken typ av brott har jag gjort mig skyldig till om jag har stulit varor från min arbetsplats?

2018-10-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, Jag är anställd i butik och förra månaden blev jag tagen på grund av att jag hade tagit varor till ett värde av 500 kr från min arbetsplats. Jag hade tagit varor som arbetsgivaren ändå hade tänkt slänga. Detta ledde till att jag blev uppsagd. Min fråga är vilken typ av brott som jag har gjort mig skyldig till.
Paulina Ceylan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att du har stulit varor kommer jag att redogöra för vad som krävs för brottet stöld och sedan gå in på hur det kan se ut i ditt fall.För att ett brott ska kunna beskrivas som stöld krävs det att någon tar något från en annan person med syfte att tillägna sig saken enligt 8 kap. 1 § Brottsbalken. Det finns olika gränser för stöldbrott, dels ringa stöld, stöld och grov stöld, se 8 kap. 1-4 § brottsbalken.Svårighetsgraden bedöms bland annat utifrån värdet som har blivit stulna. Stöld som sker i butik och har ett värde under 1000 kr bedöms som ringa stöld. I ditt fall har du troligtvis gjort dig skyldig till ringa stöld och kan dömas till böter eller fängelse i sex månader enligt 8 kap. 2 § brottsbalken.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, Med vänlig hälsning,