Kategori
Underkategori
STRAFFRÄTTPåföljder31/07/2022

böter för ringa stöld

Ringa stöld betalade inte för en sak som kostade 619kr och tänkte betala sen när jag påkommen men fick 6200kr i böter kan det stämma då jag får bidrag från Försäkringskassan aktivitetstöd runt 11000kr får jag men ändå tycker 6200kr är lite hårt och ta i kan man kanske minska beloppet eller är det bara att sucka upp och betala?
FAMILJERÄTTBarnrätt31/07/2022

Samtycke vid flytt med barn, ensam vårdnad

Hej, jag ligger i vårdnadstvist, och vid det muntliga förhöret gav tingsrätten modern full vårdnad och veckan därpå börjar hon leta lägenhet och skriver in dottern i en skola 25 mil ifrån där jag bor... Vad händer om jag skulle vinna denna tvisten? Tilläggas bör, att det är mamman som vill flytta, och ta dottern med sig, jag sa nej, för jag vill inte låta modern rotrycka vår dotter från orten hon växt upp i i nio år.
STRAFFRÄTTBrott mot familj, 7 kap. BrB31/07/2022

Expartner flyttar med barn till annat land utan samtycke

Efter skilsmässan tog min ex barnen utan min tillåtelse/medgivande och förvan. Efter två år får jag reda på att de är gömda i Tyskland. Får verken kontakt med de eller verken höra deras röst för att min ex vill inte att jag tar kontakt med barnen och vägrar vilja samarbeta. Fick höra att hon hade berättat till vår gemensamma yngsta dotter som är idag 5 år att jag finns inte vid liv! Snälla snälla hjälp mig hur tar jag mig vidare?
STRAFFRÄTTÖvrigt31/07/2022

Privat teoretisk sexrådgivning lagligt?

Hej, jag undrar om det är lagligt att betala en kvinna för att lära sig mer om sex. Ungefär som en sexskola med enbart teori och inga praktiska moment. 

FAMILJERÄTTGod man31/07/2022

Hur entledigar man en god man?

Hur kontrollera God mans hantering av närståendes bankkonton, tveksamheter finnes, får inget gehör från överförmyndarnämnden.
FASTIGHETSRÄTTHyresrätt31/07/2022

Ersättningsskyldig för dörr som slås upp på grund av att den gick i baklås

Min dörr till badrummet gick i baklås och gick inte att öppna. Jag fick panik och slog sönder dörren. Vem ska ersätta dörren? Jag bor i hyresrätt och har varit på hyresvärden att både handtaget å låset är dåligt men det har aldrig åtgärdats. Ska jag stå för kostnaderna själv eller är det hyresvärdens ansvar?
AVTALSRÄTTAvtal31/07/2022

Kan försäkringsbolaget kräva läkarintyg från resmålet vid magsjuka?

Hej, Vi har en fråga angående reseskydd och läkarintyg. Vi var på resa till Legoland och våra barn blev magsjuka och vi fick stanna på vårt rum under två dagar innan vi skulle resa hem igen. Vi ringde till en lokal läkare som ej ville ta emot oss pga magsjuka, de kunde inte heller skriva ett intyg utan ha sett barnen, utan rådde oss om vila och vätska. Vi ringde även 1177 vårdguiden som sa att vi inte skulle söka upp sjukvård då vi inte skulle få gå in oavsett pga snittorisken och att läkarintyg kunde skrivas ut retroaktivt hemma. Vårt försäkringsbolag godkänner inte ett retroaktivt läkarintyg utan det måste vara ett lokalt intyg från reseorten. Nu till min fråga, kan ett försäkringsbolags villkor kräva att man ska bryta mot sjukvårdens riktlinjer och rekommendationer?
STRAFFRÄTTBedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB31/07/2022

Bedrägeri trots att ingen ekonomisk förlust skett?

Hej Har en till fråga. Hade en kompis som tyckte det var roligt att göra bort mig med bjuda mig på en fest där jag inte alls var bjuden på. (Har skrivit om berättelsen lite). Detta var enbart för att jävlas/trolla kan det finnas något i brottsbalken för detta?
PROCESSRÄTTÖvrigt31/07/2022

Fråga angående belastningsregister och resning

En person fick en dom om grov stöld, följden blev samhällstjänst samt skadestånd. Personen var 15 år då anklagelser gjordes och 16 år när tingsrätten hölls samt dom föll. Jag har två frågor 1. Hur länge finns detta med i belastningsregistret för personen? 2. Under förhandlingen framkom olika historier ifrån målsägarsidan, den bevisning som framkom kunde inte styrkas med underlag tillhörande målsäganden förutom deras egna ord och ett värderingsintyg baserat på bilder. Det har hållits två förhandlingar i TR och en i Hovrätten, advokaten uttryckte att där fanns ingenting i domen som han kunde försvara och gav sig på att söka prövningstillstånd till HD som avvisade det. Finns det något mer att göra?

ASSOCIATIONSRÄTTBolag31/07/2022

Använda privata fordon i tjänsten

Jag driver ett vandrarhem och undrar i vilken utsträckning jag kan skjutsa gäster utan att det blir brottsligt. Vandrarhemmet är ett aktiebolag och ligger i glesbygd utan allmänna kommunikationer. Transportbehovet uppstår då gästen vill besöka oss utan utan att ha egen bil. Vanligt är att gästen behöver hämtas/lämnas vid närmaste busshållplats. Avståndet är ungefär 25 km enkel resa. Vi kör mot en avgift som skall täcka, bränsle, bil och lön för den som kör. Normalt är bilen privat och ägs av en anställd som då får lön och km-ersättning från företaget. Det förekommer också att företagets egen bil används för ändamålet. Det händer också att vi skjutsar grupper av gäster till olika evenemang, också detta mot en avgift. Transporten är alltså inte huvudsaken i verksamheten men i vissa fall en förutsättning för att det skall fungera även för gäster utan egen bil. Så, finns det risk för finkan?