Får man skicka snus till utlandet?

2020-03-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får man skicka snus till utlandet?
Mikaela Dahl |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inga generella svenska regler som innebär att det är förbjudet att skicka tobak, även snus, till utlandet. Däremot kan varje land ha nationella bestämmelser om vad som är tillåtet att föra in. Jag kan därför inte redogöra för alla länders regler avseende just mottagande av paket som innehåller tobak, men jag rekommenderar dig att vända dig till landet i frågas tullmyndighet eller ambassad för att få vidare information. Du kan även läsa mer på svenska Tullverket för att få mer information om de svenska reglerna om mottagande om tobak. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Försörjningskrav vid anhöriginvandring

2020-03-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej.Jag är Svensk och gift med min Make sedan 5 år tillbaka. Vi är registrerade som gifta här i Sverige också. Min Make är i Guinea (hans hemland) just nu för att söka uppehållstillstånd för att flytta till mig här i Sverige. Jag undrar vad det riktiga är, som gäller oss egentligen? Gäller försörjningskravet på mig? Jag är förtidspensionerade sedan år 2007 och min arbetsförmåga är helt nedsatt och kan inte jobba mer i resten av mitt liv. Jag uppbär sjukersättning, garantiersättning. Vi har gjort 2 st ansökningar men fått avslag båda gångerna pga att jag inte har arbetsreleterad inkomst. Ska jag aldrig kunna leva ihop med min Make här i Sverige bara för jag är sjukpensionär? Hur kan detta vara möjligt att migrationsverket tvingar oss att leva åtskilda på detta viset när vi är äkta makar? Förvaltningsrätten har också gjort avslag på oss av samma anledning.. Har läst i lagarna att har man helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga så ska dom kunna ta hänsyn till det, men migrationsverket anser att det finns inga undantag i mitt fall. Kan nämna att min Make även har varit här på visumbesök hos mig. Förutom det så har jag besökt honom varje år, och vi har aldrig levt åtskilda så länge som vi tvingas att göra nu. Är det värt att jag överklagar förvaltningsrätten beslut? Vi är så förtvivlade och saknar varandra otroligt mycket.Tacksam för svar.
Sanna Warnemyr |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar situationen ni hamnat i och hoppas att jag kan vara till hjälp.FörsörjningskravetFörsörjningskravet du frågar om finns i 5 kap. 3 b § Utlänningslagen och 9 § Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Begränsningslagen). Begränsningslagen stiftades 2016 och skulle från början gälla till och med den 19 juli 2019 (5 p. Övergångsbestämmelserna) men förlängdes i och med den så kallade Förlängningslagen (SFS 2019:481) till och med den 19 juli 2021. Det ursprungliga försörjningskravet i 5 kap. 3 b § Utlänningslagen gäller enligt förarbetena inte för svenska medborgare (Prop. 2009/10:77 s. 21) och har skärpts i samband med Begränsningslagen. Därför omfattas du nu av kravet så länge Begränsningslagen gäller.Endast inkomstrelaterade socialförsäkringar räknas inUtlänningslagen och Begränsningslagen reglerar inte vilka slags inkomster som ska tas med i beräkningen för försörjningskravet och istället får vi titta på förarbetena till lagarna. I Regeringens proposition 2009/10:77 framgår bland annat att inkomsten ska vara arbetsrelaterad för att utgöra "tillräcklig försörjning". Vad arbetsrelaterad inkomst är definieras i utredningen SOU 2008:114. Sådan inkomst kan t.ex. vara arbetslöshetsersättning eller inkomstrelaterade socialförsäkringar. Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, såsom garantiersättning, är därmed tyvärr inte godtagbart.Välja en annan anknytningspersonFörsörjningskravet gäller inte om anknytningspersonen i Sverige är ett barn under 18 år. Ett förslag på lösning är därför att, om det finns möjlighet, ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett barn istället för till dig.Vänta ut BegränsningslagenOm det första alternativet inte är möjligt för er är mitt förslag att vänta ut Begränsningslagen. Under förutsättning att din man inte befunnit sig i Sverige när han ansökt om uppehållstillstånd har avslaget inte fått så kallad negativ rättskraft. Det innebär att samma fråga kan prövas igen. Om beslutet hade fått negativ rättskraft hade det gällt i fyra år och ni hade inte kunnat få till en prövning på samma grunder innan dess (12 kap. 22 § Utlänningslagen). Mitt andra förslag är alltså att vänta tills Begränsningslagen slutar gälla i juli 2021 och hoppas på att en ny förlängningslag inte träder i kraft innan dess. När Begränsningslagens strikta försörjningskrav inte längre ställs på dig bör din man ha bättre förutsättningar att få uppehållstillstånd.Uppehållstillstånd på annan grundUtöver anknytning kan det finnas möjlighet att söka uppehållstillstånd på annan grund, exempelvis arbete eller studier. För mer information hänvisar jag till Migrationsverkets hemsida. Klicka här för information om arbetstillstånd och här för information om studier i Sverige.Jag hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Kamera (dashcam) i vindrutan

2020-03-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Får jag ha en kamera i min bil/lastbil som filmar trafiken framför min bil/lastbil och som sparar det på ett sd kort?
Minna Grahn |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!De kameror som det krävs tillstånd för enligt kameraövervakningslagen är övervakningskameror som är uppsatta så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Med övervakningskamera avses bl.a. en kamera som är uppsatt så att den, utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning.I domen HFD 2016 ref 71 II uttalade domstolen att en kamera som är monterad på vindrutan i en bil eller på ett cykelstyre inte anses utgöra en övervakningskamera. Inget tillstånd enligt kameraövervakningslagen krävs därför.Du har alltså rätt att sätta fast en kamera i din bil som filmar trafiken framför dig och sparar detta.Med vänlig hälsning,

Få svenskt medborgarskap

2020-03-26 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag kom till Sverige november 2014 och hur lång tid ska jag vänta att söka för svensk medborgare?Hur lång tid tar det att få beslut?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Jag vill först bara påpeka att det inte finns en stadgad tidpunkt för när du kan ansöka för att bli svensk medborgare eller hur länge du ska vänta innan din ansökan. Det finns istället särskilda krav som måste uppfyllas för att du ska få din ansökan beviljad. Jag kommer därmed här nedan gå igenom vilka de kraven är.Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap. Innan du ansöker om svenskt medborgarskap måste vissa krav som sagt vara uppfyllda. Det finns olika sätt att förvärva svenskt medborgarskap. Du kan göra det vid födseln, genom adoption, genom ansökan eller genom anmälan (jfr. 2-13 §§ lag (2001:82) om svenskt medborgarskap). Under förutsättningen att du inte blev adopterad så verkar de två sistnämnda sätten vara mest relevanta i ditt fall, d.v.s. genom anmälan alternativt ansökan.Genom anmälanOm du är mellan 18 och 20 år gammal så får du svenskt medborgarskap om du har:1. permanent uppehållstillstånd i Sverige och 2. hemvist i Sverige sedan du var 13 år eller3. hemvist i Sverige sedan du var 15 år om du är statslös (8 § lag (2001:82) om svenskt medborgarskap).Genom ansökanOm du inte uppfyller kraven ovan gällande anmälan så kan du ansöka om svenskt medborgarskap och få den beviljad om du har:1. styrkt identitet, genom att exempelvis visa ditt hemlandspass eller låta en nära släkting intyga din identitet2. fyllt 18 år3. permanent uppehållstillstånd i Sverige eller uppehållsrätt eller uppehållskort (gäller dig som är EU-medborgare eller anhörig till EU-medborgare) 5. varit bosatt i Sverige i - 2 år om du är dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare- 4 år om du är statslös eller flykting- 5 år om du är varken a) eller b)6. levt ett skötsamt liv i Sverige, med detta menas att du exempelvis inte begått brott eller är misstänkt för brott (11 § lag (2001:82) om svenskt medborgarskap).Eftersom jag saknar mer detaljerade information om dig så kan jag tyvärr inte bedöma huruvida du uppfyllt kraven eller inte, men om du gör det så kan du skicka in en webbansökan om svenskt medborgarskap på Migrationsverkets hemsida. Mer information om hur du gör det finner du här!Hoppas att du fick svar på dina funderingar! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vad innebär äganderätt till en hund och hur ansöker man om kontaktsförbud?

2020-03-27 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex skaffade en hund för 5 år sedan. Jag swishade för hunden och hon stod som ägare.Sedan gjorde vi slut för 2.5 år sedan då skrev hon över hunden på mig då jag hade han om hunden till 99 % och hon hörde av sig nån gång då och då och ville träffa hunden, vilket jag gick med på.När jag fick tillbaka hunden så hade hunden ångest och verkade skitstressad ( hon blir de om hon blir lämnad för länge i en bil) vilket jag vet att hon gjorde även när vi va tsm, så jag sa att nu är det nog och jag ville inte att hon skulle få ta hunden längre då hunden mådde inte bra av det och sa upp kontakten med henne helt.Nu efter typ 2 år utan att knappt höra av sig så har hon börjat ringa och skriva mail och dylikt vilket jag inte svarar på, och då har hon åkt hem till mina föräldrar och hotat med att polisanmäla och kallat dom hjärtlösa osv för att sedan åka hem till min bostad och hota med att sitta utanför tills jag vill prata med henne om att hon vill ha hunden.Detta har då påvärkat mig väldigt mycket samt min nya sambo tycker detta är skitjobbigt med.Jag har blockerat samtliga av hennes möjligheter att kontakta mig med men då har hon skrivit från en kompis Facebook iställetFrågan är går detta att anmäla och begära kontakt förbud?Jag står som ägare på Jordbruksverket och det va jag som swishade för hunden när vi köpte henne, samt att det är jag som betalat varje kostnad (veterinär, mediciner, dagis) de senaste åren
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du vem som har äganderätt till hunden och dessutom om du kan ordna ett kontaktförbud gentemot ditt ex. För att svara på din fråga tänker jag först redogöra för vad lagen säger om äganderätt för att senare gå in på om du kan ansöka om kontaktförbud och isåfall hur. Din fråga regleras framförallt i lag om kontaktförbud (LOKF). Vad gäller äganderätten till hunden regleras detta framförallt i olika allmänna rättsprinciper som jag går in på nedan.Vem äger hunden?Inledningsvis kan konstateras att en hund är en lös sak inom juridiken. Inom svensk rätt arbetar man med begreppet "vem har bäst rätt till lös sak?". Med bäst rätt förstås att den som har något inte behöver oroa sig för att någon annan kan göra ett giltigt anspråk på den saken. Man talar alltså inte om att man "äger" något utan det handlar om att man har något som ingen annan har rätt till.Framförallt kan man säga att den som betalat för något och har egendomen i sin besittning (Exempelvis fysiskt kan hålla i saken) antas (presumeras) ha bäst rätt till en lös sak. Slutsatsen i detta avseendet är att ditt ex inte har någon legal grund i att framföra ett anspråk om äganderätten till hunden. Således är det du som "äger" hunden och bestämmer således över den egendomen. Om du inte önskar att ditt ex umgås med hunden behöver du heller inte bereda henne umgänge med hunden. Vad krävs för ett besöksförbud och hur ansöker man?Det finns två olika typer av kontaktförbud som kan vara aktuellt i ditt fall, det rör sig om vanligt kontaktförbud som inbegriper all form av kommunikation - elektronisk eller fysiskt. Sedan finns det utvidgat kontaktförbud som innebär att Förbudet omfattar ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där du har din bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas (1 och 2 § första stycket LOKF). Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.Således måste vi konstatera huruvida omständigheterna i detta fall är så att det föreligger en konkret risk för att ditt ex kommer begå en handling som är brottslig eller är av allvarlig karaktär som förvisso inte behöver innebär ett brott. Utifrån situationen du beskriver är min bedömning att ditt ex på ett integritetskränkande och trakasserande sett på olika sätt försökt bereda sig kontakt med dig. Bedömningen kan beakta brott mot dig och din omgivning, besöksförbudet avser dock bara dig och ditt ex. Särskilt beaktas om det skett vid upprepade tillfällen. Efter man eventuellt konstaterat att det finns särskilda omständigheter som pekar på en risk att du kommer utsättas för brott av den här personen ska en proportionalitetsbedömning göras (1 § tredje stycket LOKF). I den bedömningen ska hänsyn tas till allvaret och omfattningen i den brottsliga gärningen eller trakasserierna, hur nära i tiden omständigheterna inträffat, risken för att förbudspersonen kommer göra sig skyldig till brott eller allvarliga trakasserier och till sist hur länge risken förväntas föreligga. Det generella intrånget som förbudet medför för ditt ex ska även beaktas samt om skadeverkningarna av ett förbud är särskilt ingripande. Om det föreligger en konflikt ska man utreda om den kan lösas på annat sätt än genom kontaktförbud. I ditt fall verkar ett kontaktförbud möjligtvis inte vara särskilt ingripande för ditt ex då det enbart skulle begränsa hennes möjlighet att dyka upp vid din bostad eller försöka kommunicera med dig via sociala medier. Vad jag tror kommer vara en springande punkt är att konflikten rimligtvis bör kunna lösas på annat sätt. Ett kontaktförbud medför kostnader och kan vara ingripande för båda parter, men den bedömningen gör en åklagare bättre. Ett kontaktförbud kan förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet (3 § LOKF). Den som vill ansöka om kontaktförbud kan göra detta hos polisen eller hos åklagare. Polisen har färdiga blanketter som man kan fylla i. Om man anmäler till polisen ska ärendet överlämnas till åklagare och handläggas skyndsamt (6a § LOKF). Innan ärendet prövas av åklagaren ska den andre parten underrättas och yttra sig över dess innehåll, om det inte kan försvåra verkställandet eller är uppenbart obehövligt eller om ärendet inte kan skjutas upp (11 § LOKF). Ansökan om kontaktförbud prövas enbart av tingsrätt om en av parterna begär det (14 § LOKF). Det innebär att det kan rendera i en rättsprocess som kan bli långrandig, eller ingen process alls. Kontaktförbud meddelas på högst ett år och kan verkställas omedelbart (4 § LOKF). Ett kontaksförbud kan hävas om förhållandena ändras (23 § LOKF). Det skulle exempelvis vara om trakasserierna upphör eller det annars saknas skäl för det. Den som överträder ett kontaktsförbud kan dömas till böter eller högst ett års fängelse. Vid enklare överträdelser döms man inte till ansvar (24 § LOKF). Slutsats och vad du bör göra nu?Det råder inget legalt tvivel om att du äger hunden och därmed får disponera den hur du vill. Ditt ex kan inte komma med några krav på att få umgås med hunden utan ditt samtycke. Som mitt svar illustrerar är kontaktförbud en ganska tuff åtgärd att tillgripa och det är inte säkert att det kommer beviljas utifrån den situation du beskriver. Men om det är så att du upplever att hennes kontaktförsök orsakar obehag eller annars påverkar dig väsentligt ska du underrätta polisen och därigenom få till ett kontaktförbud. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan man ha färre ledamöter i fullmäktige än vad kommunallagen anger?

2020-03-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan man minska fullmäktige, antal ledamöter, mer än vad kommunallagen anger.
Evelina Tanskanen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att ha färre ledamöter i fullmäktige än vad som krävs enligt kommunallagen. Fullmäktige bestämmer själv hur många ledamöter som fullmäktige ska ha (5 kap 1 § första stycket kommunallagen). Det finns dock vissa minimumkrav som måste vara uppfyllda. Antalet ledamöter måste vara udda och sen finns även ett minimikrav på hur många ledamöter som måste finnas i fullmäktige, som baseras på hur många röstberättigade kommunen har (5 kap 1 § andra stycket kommunallagen). Det är alltså inte möjligt att ha mindre ledamöter än vad kommunallagen anger eftersom detta är ett minimikrav. Det är däremot möjligt att ha fler, eftersom fullmäktige får bestämma själva hur många ledamöter som ska finnas utöver minimikravet. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

När är ett brott preskriberat?

2020-03-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Kan man stämma någon för ett brott som begicks mot mig för ca. nio år sedan???Finns det preskiptionsregler för stämningar???
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill du veta när brott preskriberas och när man som misstänkt inte längre kan ställas till svars. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB).Preskriptionstiden beror på brottets straffEfter hur lång tid ett brott preskriberas beror på vilket straff som är angett för respektive brott. Preskriptionstiden är (35 kap. 1 § BrB):Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,Tjugofem år för brott som kan ge livstids fängelse,Allvarligare brott preskriberas aldrigBrotten mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten, grov krigsförbrytelse, terroristbrott samt försök till dessa brott har ingen preskriptionstid (bortsett från att gärningspersonen inte var under 21 år när brottets begicks) (35 kap. 2 § BrB).SammanfattningBeroende på vilket brott som har begåtts mot dig så kan brottet ha preskriberats. Du hittar alla brott i brottsbalken och där står också vilket straff som brottet maximalt kan ge. Sen kan du se om brottet har preskriberats eller inte och om gärningspersonen fortfarande kan ställas till svars för sitt handlande.Hoppas att du har fått svar din fråga och lycka till!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.Vänligen,

Försörjningskrav vid anhöriginvandring

2020-03-26 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag är svensk men jag har en partner utomlands och vi har ansökt om anknytning för att kunna leva tillsammans i Sverige. Jag arbetar 50 procent och har sjukersättning på 50 procent. Enligt mina egna beräkningar ska jag klara försörjningskravet men nu visar det sig att Migrationsverket räknar på ett annat sätt och de har gett oss avslag. Vid beräkningen av min inkomst vad gäller sjukersättningen så räknar Migrationsverket endast med den inkomstrelaterade delen och inte garantiersättningen, trots att den är en del av sjukersättningen och dessutom är skattepliktig. Kan detta verkligen stämma, regleras detta av någon lag och kan man ha framgång om man överklagar med argumentation om ovanstående? Jag kan tillägga att jag har haft min sjukersättning sedan 2011 och den kommer att fortsätta framöver också, eftersom min diagnos är varaktig. Mycket tacksam för svar ang denna fråga.
Sanna Warnemyr |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Endast inkomstrelaterade socialförsäkningar inkluderasFörsörjningskravet du frågar om finns i 5 kap. 3 b § Utlänningslagen (UtlL) och 9 § Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Begränsningslagen, BegrL). Dessa paragrafer reglerar dock inte vilka slags inkomster som ska tas med i beräkningen och istället får vi titta på förarbetena till lagarna. I Regeringens proposition 2009/10:77 framgår bland annat att inkomsten ska vara arbetsrelaterad för att utgöra "tillräcklig försörjning". Vad arbetsrelaterad inkomst är definieras i utredningen SOU 2008:114. Sådan inkomst kan t.ex. vara arbetslöshetsersättning eller inkomstrelaterade socialförsäkringar. Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd är därmed tyvärr inte godtagbart och Migrationsverkets beräkning stämmer alltså överens med de tillämpliga lagreglerna.Välja en annan anknytningspersonFörsörjningskravet gäller inte om anknytningspersonen i Sverige är ett barn under 18 år. Ett förslag på lösning är därför att, om det finns möjlighet, ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett barn istället för till dig. Vänta ut BegränsningslagenOm det första alternativet inte är möjligt för er är mitt förslag att vänta ut Begränsningslagen. När lagen stiftades skulle den gälla till och med den 19 juli 2019 (5 p. Övergångsbestämmelserna) men förlängdes i och med den så kallade Förlängningslagen (SFS 2019:481) och försörjningskravet i 9 § BegrL gäller numera till och med den 19 juli 2021. Under förutsättningen att din man inte befinner sig i Sverige har avslaget inte fått negativ rättskraft. Det innebär att samma fråga kan prövas igen. Om beslutet hade fått negativ rättskraft hade det gällt i fyra år och ni hade inte kunnat få till en prövning på samma grunder innan dess (12 kap. 22 § UtlL). Mitt andra förslag är att vänta tills BegrL slutar gälla i juli 2021 och hoppas på att en ny förlängningslag inte träder ikraft. När samma krav inte längre ställs på din förmåga att försörja din man bör ni ha bättre förutsättningar att få uppehållstillstånd. Jag hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,