Överklaga betyg i gymnasiet - går det?

Hej! Jag ska gå ut gymnasiet och jag har snittat A och B i alla ämnen och jag har sökt till ekonomiprogrammen på universitetet och då behövs det behörighet i matte 3b. På matteprovet som avgjorde hela betyget så var det ett kursprov där E gränsen var 11 poäng och jag fick 10 poäng. Jag blev otroligt ledsen och många klasskamrater och övriga lärare tycker att det vore bedrövligt att förstöra min framtid för 1 poäng då jag inte kommer in någonstans. Matematik läraren försöker lägga fram argument som att övriga prov i kursen inte har sett bra ut samtidigt som han själv har sagt att han inte bedömer övriga provet vilket blir indirekt ett motsägelse. Jag tycker jag borde få rätt till en komplettering eller någon som helst prövning. Tack!

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår det, undrar du om du har möjlighet att begära omprövning av ett betyg i gymnasieskolan, alternativt överklaga beslutet.


Rättsliga utgångspunkter 

Gymnasieskola är en skolform som regleras i Skollagen (SkolL) 1 kap 1 §. Bestämmelser om betyg och betygssättning i allmänhet finns i 3 kap 13-21 §§ SkoL medan specifika bestämmelser för betygssättning i Gymnasieskolan återfinns i 15 kap 21- 29 §§ SkolL. 


Betyg ska sättas i gymnasieskolan i den utsträckning och form som anges i SkolL, 3 kap 13 §. Ytterst är det rektorn som ansvarar för att betyget sätts i enlighet med lagen, 3 kap 14 § SkolL. Beslut om betyg tas av den lärare som bedriver undervisningen och eleven ska informeras om grunderna för betyget, 3 kap 15-17 §§ SkolL. 


För betygssättning i ett ämne på en nivå som det ges ett nationellt prov på, ska resultatet på det provet särskilt beaktas, om det inte finns särskilda skäl, 15 kap 25 a § SkolL. Det innebär att om ni har haft ett nationellt prov i Matematik 3B så ska särskilt vikt fästas vi det provet. Särskilda skäl kan t.ex vara att det har gått väldigt bra på andra prov under terminen. 


Ändring av betyg regleras i 3 kap 20 §. I 3 kap 19 § regleras ändringar på grund av uppenbara skriv och räknefel, t.ex stavfel eller liknande. Ett beslut om betyg kan ändras om den som fattat beslutet finner det vara uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter om det kan ske snabbt och enkelt. Ändringen får aldrig innebära att betyget sänks. Av rekvistitet "uppenbart" framgår att det är tämligen höga krav. Det kan vara att t.ex bedömningsmaterial har förbisetts/glömts bort att ta med i beaktningen. 


Det finns inga regler om ändring av betyg i 15 kap SkolL, som handlar om gymnasieskolan. Detta leder till slutsatsen att det tyvärr finns begränsade möjligheter att få ditt betyg omprövat. 


I 28 kap SkolL finns det regler om överklagande. Endast de beslut som anges i kapitlet för överklagas, för övriga beslut enligt SkolL råder ett överklagandeförbud, 28 kap 18 § SkolL. Det finns inga bestämmelser om överklagande av betyg enligt SkolL. Detta leder till slutsatsen att det tyvärr finns begränsade möjligheter att överklaga ditt beslut. 


Jag råder dig därför att försöka tala med din lärare och begära omprov eller komplettering. 


Hoppas du har fått svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo