Hur precis måste man vara när man begär ut allmänna handlingar?

Hej! Kan man enligt offentlighetsprincipen begära ut en tjänstemans alla offentliga handlingar (med undantag från de som är sekretessbelagda) eller måste man alltid specificera exakt vilka handlingar man är ute efter? Kan man tex begära ut alla mejl som räknas som offentliga handlingar och som skickats/mottagits under februari månad av en viss tjänsteman? Våran kommun verkar tycka att man skall specificera vilka handlingar det handlar om, men det är svårt att veta exakt vilka handlingar man skall fråga efter. Då hade det varit lättare att säga att man vill ha allt som rör en viss tidsperiod och som räknas som en offentlig handling. Eller alla offentliga handlingar som tillhör en specifik tjänsteman.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga funderar du över hur pass precis man måste vara när man begär ut allmänna handlingar. För att ta reda på det vänder vi oss till tryckfrihetsförordningen.


Vad säger tryckfrihetsförordningen?

Rätten att begära ut allmänna handlingar finns i 2 kap. i tryckfrihetsförordningen. Enligt 2 kap. 15 § har den som vill ta del av en allmän handling rätt att få göra det på begäran. Paragrafen, eller lagen i helhet, ger oss dock ingen vägledning vad gäller precisering. Därför får vi vända oss till JO beslut som har behandlat frågan.


Vad säger JO om preciseringskravet?

JO har bland annat i sitt beslut 1978/79 s. 214 stadgat att preciseringskravet är en del av lagens uttryck ”på begäran”. Man måste alltså vara någorlunda precis i vad man begär. I samma beslut har JO dock också stadgat att myndigheten är skyldig att underlätta för den som begär ut handlingar och att vägleda den med hjälp av frågor och inom en rimlig gräns dit den vill. Om det är något du är ute efter men inte vet exakt vad kan du alltså förklara så gott du kan så är dem skyldiga att hjälpa dig därefter.

I fallet RÅ 1991 ref 50 avgjordes ett mål där en person vile begära ut ”dagens post till och från kontoret” från en myndighet. Där sades att detta inte var precist nog och att man måste precisera noggrannare än så. Detta kan fall kan allmänt sägas ge bra vägledning i hur precis du måste vara.


Sammanfattning och slutliga råd.

Det finns ett specificeringskrav och man kan exempelvis inte endast begära ut alla dagens post, utan man måste vara precisare än så. Däremot har myndigheterna en skyldighet att vägleda dig och hjälpa dig att få fram den handling du söker efter.

Jag rekommenderar dig att kontakta den myndighet du vill ha ut handlingar från och förklara vad du är ute efter så gott du kan. Därefter kommer myndigheten att hjälpa dig få fram det du söker.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo