Hur tar jag reda på om någon har körkort?

2020-09-25 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Vill veta o En person har körkort
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ta reda på om en viss person har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen och begära ut uppgiften. Körkortsuppgifter är allmänna handlingar och i regel offentliga uppgifter som inte är skyddade av sekretess. Du kan kontakta Transportstyrelsen antingen via telefon eller via mail. Du hittar deras kontaktuppgifter här. För att ta reda på en persons körkortsbehörighet uppger du personens namn och personnummer samt ber om att få ta del om dennes körkortsuppgifter. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Blir personen svensk medborgare om personen är född utomlands med en svensk förälder?

2020-09-24 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag undrar en sak om medborgarskap. Om en person föds i Danmark men har en pappa som är född i Sverige och har svenskt medborgarskap får personen som föddes i Danmark då automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln? Om inte hur kan personen bli svensk medborgare i framtiden?
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa bestämmelserna i Lag om svenskt medborgarskap. Enligt nuvarande lagstiftning förvärvar barn ett svenskt medborgarskap vid födelsen om en förälder till barnet är svensk medborgare eller en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död (2 § Lag om svenskt medborgarskap). Om personen är född efter 1 juli 2001 men innan 1 april 2015Bestämmelserna kan skilja sig åt beroende på när barnet i fråga är fött. Om personen är född efter 1 juli 2001 men innan 1 april 2015, är personen svensk medborgare om mamman är svensk medborgare. I din fråga framgår det att pappan är svensk medborgare och personen född utomlands, barnet blir då svensk medborgare om pappan var svensk medborgare och gift med personens mamma vid födseln. Om föräldrarna inte var gifta vid födseln, blir personen svensk medborgare den dag föräldrarna gifter sig om personen är under 18 år gammalt (Migrationsverket om svenskt medborgarskap för barn födda efter 1 juli 2001 men innan 1 april 2015). Om personen är född efter 1 april 2015 Om personen är född efter 1 april 2015 blir personen svensk medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare vid personens födsel eller om en avliden förälder till personen var svensk medborgare (2 § Lag om svenskt medborgarskap) (Migrationsverket om svenskt medborgarskap för barn födda efter 1 april 2015). Ansöka om svenskt medborgarskap Hur och om personen har möjlighet att bli svensk medborgare om den inte enligt ovan nämnda bestämmelser blivit svensk medborgare automatiskt skiljer sig åt beroende på vad för situation och ålder personen befinner sig i. På migrationsverkets hemsida kan du göra ett test om möjligheten för att bli svensk medborgare föreligger HÄR . Om personen i fråga är nordisk medborgare, finns det särskilda bestämmelser som kan bli aktuella som du kan läsa om HÄR. Det finns också särskilda bestämmelser för personer mellan 18-21 år som du kan läsa mer om HÄR. Återkom gärna med mer information om personen för ett mer specifikt svar om möjlighet att söka svenskt medborgarskap om bestämmelserna ovan visar att personen inte förvärvat svenskt medborgarskap automatiskt vid födseln! Hälsningar,

Krävs det tillstånd för att starta ett mikrobryggeri?

2020-09-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, Vi vill starta ett mikrobryggeri, men vill till en början inte sälja något utan bara tillverka för att hitta den perfekta ölen. Som vi känner oss nöjda med.Men eftersom det är billigare att köpa råvaror och utrustning som företag så vill vi starta handelsbolag. Behöver vi tillstånd för det? Inget ska gå till försäljning och allt är vara experiment till en början 1 år eller så.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad krävs för att starta ett handelsbolag?Enligt 1 kap. 1 § lag om handelsbolag och enkla bolag krävs, för att ett handelsbolag ska kunna startas, att bolagsmännen avtalar med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Näringsverksamhet definieras enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen som en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Dessa krav brukar beskrivas som att verksamheten ska bedrivas självständigt, varaktigt och med vinstsyfte.Det krävs alltså att ni har ett vinstsyfte för att kunna bilda ett handelsbolag. Verksamheten måste inte rent faktiskt gå med vinst, däremot ska det vara syftet. Eftersom ni inte har syfte att försälja ölen kan detta alltså inte räknas som näringsverksamhet. Sammanfattningsvis är handelsbolag inte ett alternativ för er om ni inte har vinstsyfte. Även om ni skulle skapa ett handelsbolag kommer Skatteverket bedöma verksamheten som en så kallad hobbyverksamhet och beskattning sker då i inkomstslaget tjänst (som för privatpersoner). Många bryggerier startar istället som föreningar eller enskilda bolag där flera privatpersoner gått samman om en investering i bryggeriutrustning. När man sedan vill börja sälja öl utanför slutna sällskap kan man omvandla föreningen till ett bolag.När krävs tillstånd?Enligt 2 kap. 3 § Alkohollagen är det tillåtet att tillverka vin, folköl, starköl och andra jästa alkoholdrycker i hemmet för eget behov. Så fort tillverkandet inte är för eget behov längre eller inte sker i hemmet krävs tillstånd från Skatteverket. Mer specifikt innebär detta att du måste ha ett godkänt skatteupplag, och vara godkänd upplagshavare. Vidare måste den lokal i vilken ölet ska bryggas vara godkänd för livsmedelshantering, och ha bra säkerhet. Slutligen måste du ha en välordnad ekonomi, så att Skatteverket litar på att du kommer att betala in alkoholskatten. (se 9 § lag om alkoholskatt)Förutom Skatteverket måste du också registrera din verksamhet hos miljöförvaltningen i din kommun. Observera att miljöförvaltningen inte kommer att göra någon besiktning av lokalerna innan du startar din verksamhet, men att det är bra att höra sig för med dem när du bestämmer hur du ska utforma lokalen, så att allt blir rätt från början. Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis krävs det vinstsyfte för att få de skatteförmåner som ett handelsbolag innebär. Eftersom ni inte har vinstsyfte kommer det alltså inte gynna er att starta ett handelsbolag. Många som startar ett mikrobryggeri börjar istället med en förening eller enskilt bolag så länge bryggandet sker för eget bruk. När det kommer till tillstånd är reglerna utformade på så sätt att tillstånd inte krävs så länge bryggandet sker i hemmet för eget bruk. När ni vill börja sälja ölen eller flytta bryggeriet till en lokal måste ni söka tillstånd hos Skatteverket. Ni måste även registrera verksamheten hos miljöförvaltningen i er kommun. Vill ni starta ett handelsbolag måste ni alltså ha vinstsyfte och ni bör då söka tillstånd från Skatteverket. Ni behöver i sådana fall först ansöka om att bli godkänd upplaghavare hos Skatteverket, och om ni blir godkända måste ni betala alkoholskatten (punktskatt) enligt lagen om alkoholskatt. Så länge ni inte har vinstsyfte och brygger ölen i hemmet för eget bruk krävs dock inget tillstånd.Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Du kan också nå mig direkt på elise.sohlberg@lawline.se. Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med vilka tillstånd som krävs. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Vänliga hälsningar,

Är det lagligt att maskera sig på allmän plats?

2020-09-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! För en tid sen köpte jag en heltäckande gorilladräkt till en maskerad. Häromdagen skämtade jag och mitt barn om att vi skulle klä ut oss och ta en promenad i närområdet. Dräkten är naturtrogen och det är möjligt att folk skulle uppröras, eller bruka våld. Nu undrar jag därför: Är det lagligt att bara en sådan dräkt på allmän plats? Är det lagligt av människor att bruka våld om de skräms av den? Är jag tvungen att identifiera mig om någon kräver det?
Emil Wellander |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det lagligt att bära en heltäckande gorilladräkt på allmän plats?Ja. Det finns ingen bestämmelse som säger att det är förbjudet att vara maskerad på allmän plats. Lagen (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall blir endast tillämplig vid demonstrationer eller vid liknande sammankomster. Det kan i dessa fall vara olagligt att täcka ansiktet när det uppstår störningar för den allmänna ordningen eller omedelbar fara, exempelvis våld, enligt 1 § lagen om förbud mot maskering i vissa fall. Då din situation inte aktualiserar en sammankomst är det således inte olagligt att bära en heltäckande gorilladräkt.Är det lagligt av människor att bruka våld om de skräms av gorilladräkten?Nej. Att bruka våld mot en annan person som resulterar i att denne får kroppsskada eller smärta är olagligt. Personen kan dömas för misshandel och således till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader enligt 3 kap. 5§ Brottsbalken (1962:700) (BrB). Om människor skulle bli skrämda är det inte heller lagligt för dem att bruka våld med anledning av nödvärn, vilket framgår av 24 kap. 1§ BrB. Där sägs att nödvärn kan aktualiseras exempelvis vid ett brottsligt angrepp på person eller om man olovligen tränger in på annans gård, vilket inte sker när ni promenerar utomhus. Är man tvungen att identifiera sig om någon kräver det?Nej. Du kan dock vara tvungen att identifiera dig för polis enligt 14§ Polislagen (1984:387) om misstanke för brott skulle finnas, vilket inte är aktuellt i ditt fall. Således behöver du inte identifiera dig för någon.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När kan man bli beviljad avlösarservice enligt LSS?

2020-09-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Finns det någon åldersgräns för att kunna få avlösarservice enligt 9§5 LSS? Min man har ALS,sitter i rullstol och har tappat sitt tal. Vi har haft avlösarservice enligt denna lag sen fem år tillbaka. Vi har under denna tid haft två olika handläggare som har beslutat att detta är riktigt vid omprövningarna. Min man tillhör 1§3 LSS.Nu har han fått en ny handläggare som menar att beslutet är fel då 9§5 LSS syftar till familjer med funktionshindrade barn där föräldrarna skall avlastas.Är detta riktigt? Vi har fått avslag vid omprövningen och tänker nu överklaga beslutet.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En utgångspunkt när det gäller stöd enligt LSS är att personen ifråga måste omfattas av den så kallade personkretsen i 1 § LSS. Här framgår det tydligt av din fråga att din man omfattas av personkretsen.De insatser som kan bli aktuella stadgas i 9 § LSS där avlösarservice nämns i femte punkten. Det finns inte någon åldersbegränsning för att bli beviljad avlösarservice utan det är en insats som är avsedd för barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor hemma med sin familj.Att neka din man stöd enbart pga. hans ålder verkar därför inte vara korrekt. Det skulle kunna vara så att den nya handläggaren ansett att han inte har behov av insatsen. Även om man omfattas av personkretsen i 1 § LSS ska en behovsprövning göras enligt 7 § LSS. För att bli beviljad stöd ska man dels ha behov av insatsen för sin dagliga livsföring och detta behov får inte bli tillgodosett på något annat sätt.När det gäller det första kravet ska en jämförelse göras med den livsföring som kan anses vara normal för en person i samma ålder. När det gäller det andra kravet ska det observeras att behovet faktiskt ska vara tillgodosett för att man ska kunna nekas en insats, det räcker inte att det "kan" tillgodoses på annat sätt.Vidare framgår det av 7 § andra stycket LSS att den enskilde genom insatserna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. I praktiken har detta stadgande kommit att användas som ett villkor för rätten till insatser. Om den enskilde redan har goda levnadsvillkor finns alltså ingen skyldighet för kommunen att besluta om ytterligare insatser. Då anses hen redan vara tillförsäkrad det.Sammanfattningsvis kan man inte nekas avlösarservice enligt LSS enbart på den grunden att man är för gammal. Men för att beviljas stödet måste en handläggare göra bedömningen att man omfattas av personkretsen i 1 § LSS och att man dessutom har behov av den specifika insatsen enligt 7 § LSS.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Får kronofogden utmäta semesterlön?

2020-09-24 i Myndigheter
FRÅGA |Kan kronofogden mäta ut semesterersättningen?
Elin Englund | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna kring utmätning ifrån kronofogden hittar du i Utsökningsbalken (UB)Tyvärr så ser kronofogden ingen skillnad på huruvida det är "vanlig" lön eller semesterersättning (kap.7§ 1p.UB). Därmed kan kronofogden tyvärr utmäta din eller den det gällers semesterersättning.Däremot så får kronofogden inte utmäta mer än att din eller den det gällers familj har pengar över som de behöver för att klara sig. I beloppet man får behålla tas även hänsyn till vissa skulder som inte är till kronofogden, till exempel fordran som avser underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken eller föräldrabalken (7 kap.14§ UB). Dock tas det inte hänsyn till alla skulder som ligger utanför utmätningen. Utan du eller den det gäller får behålla ett förbehållsbelopp, vilket brukar kallas existensminimum (7kap. 4§ UB). I förbehållsbeloppet så brukar boendekostnad, samt ett normalbelopp för att täcka vanliga levnadsomkostnader som till exempel hyra, mat och hygien med mera ingå (7 kap. 5§ UB). Om du vill veta mer kring vilka skulder som det tas hänsyn till när förbehållsbeloppet räknas ut så kan du läsa om det i 7 kap.14§ Utsökningsbalken.Om detta drabbar er så är jag hemskt ledsen och hoppas att det ska lösa sig på bästa sätt för dig/er/den det gäller. Jag hoppas även att ni har det bra framöver!Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller att ringa våran telefonrådgivning mellan klockan 10-16 måndag till fredag och den är helt gratis.Med vänlig hälsning,

Är det obligatoriskt enligt skollagen att ha minst ett utvecklingssamtal per termin?

2020-09-24 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej, i mitt barns skola (åk4) har mentorerna valt att inte ha något utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare denna termin utan först i början av vårterminen. Får de göra så?Är det inte obligatoriskt enligt skollagen att ha minst ett utvecklingssamtal per termin?Tacksam för svar
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Skollag (2010:800). Måste skolan ha utvecklingssamtal varje termin?Som du säger så ska skolan ha minst ett utvecklingssamtal varje termin. Detta regleras i 10 kapitlet 12 § första stycket skollag. Vid utvecklingssamtalet ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling ska stödjas på bästa sätt och eventuella insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven som finns i läroplanen och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för denna. Vid ett av läsårets utvecklingssamtal ska läraren ge skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven och skriftligen sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. (10 kapitlet 13 § första stycket skollag). På skolverkets hemsida finns information om hur utvecklingssamtal kan gå till i rådande coronapandemi. Istället för ett fysiskt utvecklingssamtal kan samtalet ske digitalt via videosamtal. Mer information om utvecklingssamtal finns på skolverkets hemsida. Svaret på din fråga är alltså ja, det är obligatoriskt enligt skollagen att ha minst ett utvecklingssamtal per termin. Detta utvecklingssamtal behöver dock inte ske fysiskt utan kan ske digitalt. Vad kan du göra åt detta?Det du kan göra utöver att informera ditt barns lärare/mentorer om att de är skyldiga att hålla i utvecklingssamtal en gång varje termin, är att du kan kontakta skolans rektor. Om problemet kvarstår kan du kontakta kommunen om ditt barns skola är kommunal, alternativt det företag som driver skolan i det fall skolan är privat. Du har även en möjlighet att göra en anmälan till skolinspektionen som är den myndighet som utövar tillsyn över skolor. Mer information om hur du går till väga finns på skolverkets hemsida. SammanfattningDet är obligatoriskt enligt skollagen att ha minst ett utvecklingssamtal varje termin. Om ditt barns lärare/mentorer inte anordnar utvecklingssamtal så kan du kontakta skolans rektor, den kommun/företag som driver skolan eller göra en anmälan till skolinspektionen. Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Vilken lagbok bör jag använda om jag läser Ujiken?

2020-09-23 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej, jag vill börja läsa ujiken i vår och är redan ute efter kurslitteratur. Vilken lagbok är den "bästa"? Finns ju massa olika varianter. Blå, svart, grön..
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I första hand så skulle jag titta på din litteraturlista ifrån Lunds Universitet angående Ujiken, om det står en bestämd lagbok där som ni ska använda så är mina varma rekommendationer att använda dig utav den. Om ni får använda vilken lagbok ni vill så skulle jag starkt rekommendera den blå lagboken ditt mål är att sedan att gå juristprogrammet. Detta på grund av att det är viktigt att kunna hantera den blå lagoken då. Allra viktigast är dock att ha årets upplaga på lagboken, vilken du än väljer För det kan ha hänt förändringar med lagar som du ska arbeta med. Då det är otroligt viktigt att ha en uppdaterad lagtext när man studerar juridik!Därav är min slutliga rekommendation att välja den blåa lagboken i årets upplaga om du sedan vill studera vidare på juristprogrammet. Kolla även noga så att ni får välja någon annan lagbok än den blåa, om du funderar på att köpa en grön eller svart i alla fall.Jag önskar dig varmt lycka till med dina juridikstudier och hoppas att du känner att du har at du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga här!Med vänlig hälsning