Frågor & Svar

Vad kan jag göra om Försäkringskassan beslutat om återbetalning?

Om jag tydligt har redovisat antalet arbetade timmar i ett telefonsamtal till min handläggare på Försäkringskassan och detta har bekräftats av denne. Och jag har på eget initiativ tagit kontakt med dem gång på gång och förtydligat att jag verkligen inte vill att utbetalningarna blir fel (d.v.s. att jag får för mycket pengar så att jag behöver betala tillbaka i efterhand). Har Försäkringskassan då rätt att kräva tillbaka pengar i efterhand (pengar som felaktigt betalats ut till mig)? Här ska tilläggas att jag ber Försäkringskassan hjälpa mig att beräkna så att jag verkligen gör rätt då det är svårt att redogöra för antalet timmar jag kommer att arbeta med anledning av min arbetssituation o.s.v. Här ska tilläggas att: under själva deltidssjukskrivningen så har inte mina chefer som det verkar kommunicerat med varandra om min arbetsförmåga (hur mycket jag får arbeta), vilket lett till att jag behövt arbeta mer än vad som varit planerat enligt Försäkringskassan och mig. Detta på grund av arbetsbrist (ett behov att ha mig på plats trots en sjukskrivning). Här ska också understrykas att jag senare i ett samtal med Försäkringskassan får veta att min handläggare har räknat fel. Och då undrar jag vad som egentligen går att lita på i slutändan. I och med allt det ovan nämnda vill jag överklaga Försäkringsbeslutet om att behöva betala tillbaka pengar som jag redan har fått!

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”