Ofullständig fråga - Bostadstillägg

Kan fkassan neka oss bostadstillägg fast vi är berättigade till det

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om Försäkringskassan kan neka dig bostadstillägg (vilket du anser dig ha rätt till). Dessvärre är det svårt för mig att besvara din fråga utan att känna till lite mer om din situation. För att kunna beviljas bostadstillägg måste nämligen ett antal kriterier vara uppfyllda (se 101 kap. 3-5 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110)). Utifrån detta fattar sedermera Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten ett beslut om bostadstillägg ska beviljas eller inte (du kan läsa vidare om detta på Försäkringskassans respektive Pensionsmyndighetens hemsidor). Uppfyller inte den sökande kriterierna så kommer ansökan om förmånen att avslås (se Pensionsmyndighetens vägledning 2010:5, "Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd", version 10, s. 19). Det är inte ovanligt att så sker. 

Även om bostadstillägg en gång har beviljats kan förmånen dessutom dras in givet vissa omständigheter. Eftersom bostadstillägg är ett behovsprövat bidrag till bostadskostnaden kräver det korrekta uppgifter om sökandens ekonomiska situation. Skulle t.ex. sökandens bostadskostnad, inkomst, civilstånd eller något annat av de förhållanden som påverkar förmånens storlek ändras kan rätten till bostadstillägg komma att omprövas och ett nytt beslut fattas (se 103 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110) och Pensionsmyndighetens vägledning 2010:5, s. 98). Skulle det visa sig att ett beslut om bostadstillägg har blivit oriktigt kan det dessutom ändras (se 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken (2010:110) och Pensionsmyndighetens vägledning 2010:5, s. 109). En ansökan om bostadstillägg kan vidare avisas om den är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak eller är behäftad med vissa formella brister (se 110 kap. 10 § socialföräkringsbalken (2010:110) och Pensionsmyndighetens vägledning 2010.5, s. 18). Då spelar det ingen roll att den sökande egentligen är berättigad till bostadstillägg. I sådana fall ska den sökanden dock ges en chans att komplettera sin ansökan (se 110 kap. 11 § socialförsäkringsbalken (2010:110) och Pensionsmyndighetens vägledning 2010.5, s. 18-19) . Det finns således många saker som kan påverka rätten till bostadstillägg.

För att kunna ge dig ett utförligt och detaljerat svar skulle du därför behöva ge lite mer information om just din situation. Exempelvis skulle det vara bra att veta vad som gör dig berättigad till bostadstillägg och hur Försäkringskassan har motiverat sitt beslut att neka dig sådant.

Vänligen försök att ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar. I den mån din fråga inte kan ställas på ett kortfattat sätt, och du har möjlighet till det, så kan du även boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 010-207 93 00

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag beklagar olägenheten men tveka inte att höra av dig igen så att vi kan hjälpa dig med ditt ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”