Har försäkringskassan rätt att begära ut journaler?

Har försäkringskassan rätt att hämta ut journalkopior från psykiatriska mottagningar? Har dom ens rätt att se dom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bestämmelser kring försäkringskassans rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter finns i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om offentlighet och sekretess (OSL), och jag kommer därför att utgå ifrån dessa när jag besvarar din fråga.


Har försäkringskassan rätt att begära ut journaler?

Försäkringskassan har en skyldighet att se till så att deras ärenden blir utredda i den mån som krävs (110:13 SFB). Bland annat innefattar det att avgöra vilket underlag som de behöver för att ta beslut i ärenden. När det krävs har försäkringskassan befogenhet att göra en förfrågan hos den försäkrades läkare som kan lämna behövliga uppgifter (110:14 SFB). Vidare har myndigheter en skyldighet att lämna uppgifter om en person, när det begärs av försäkringskassan (110:31 SFB).


Som huvudregel gäller sekretess inom hälso- och sjukvården (25:1 OSL). Däremot så hindrar inte sekretess att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiftsskyldigheten följer av lag (10:28 OSL). Detta är alltså en sekretessbrytande bestämmelse. Eftersom att det i socialförsäkringsbalken finns bestämmelser kring myndigheters skyldighet att lämna uppgifter till försäkringskassan, så bryter dessa sekretessen.


Sammanfattningsvis har alltså försäkringskassan rätt att begära ut en persons journal om det behövs för deras utredning av ärendet.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen.


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”