Gäller tremånadersregeln för att behålla sin SGI när du upphör med dina studier?

Hej! Jag undrar om 3-månadersregeln för SGI gäller efter studier, dvs får jag behålla mitt SGI om jag jobbat heltid innan studier, sedan studerat heltid i 1 år och om jag säg anmäler mig på arbetsförmedlingen 1 månad efter att studierna upphört? Dvs, får det finnas ett glapp mellan studie-upphörande och anmälan på arbetsförmedlingen? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av socialförsäkringsbalken (SFB).


Kommer du få behålla din SGI?


Det korta svaret på din fråga är tyvärr nej. Jag kommer att motivera nedan med lagparagrafer och rättsfall.


Sjukpenning kan lämnas till en försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Ersättningens storlek är beroende av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och den omfattning i vilken dennes arbetsförmåga är nedsatt enligt 24:2 SFB.


Du har tagit ett studieuppehåll som ger dig möjlighet att behålla din SGI under studieperioden, vilket regleras i 26:11 SFB. Tremånadersregeln gäller bara om man upphör med förvärvsarbete. Det vill säga när man upphör att arbeta enligt 26:18 SFB.


I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), mål nr 1961-19 från 2019, så prövades om en person var försäkrad när denne hade upphört med sina studier och därefter varit ledig några veckor innan förlossning. Då gällde inte ens skydd vid graviditet enligt 26:14 SFB då hon inte hade upphört med förvärvsarbete utan upphört med studier. Hon fick därmed inte behålla sin SGI. Du har hamnat i en liknande situation och har därför tyvärr inte kvar din SGI.


Har du ytterligare frågor är du välkommen att göra det till oss på Lawline.


Jag önskar dig stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”