Påverka fordringar rätten till bostadstillägg?

Hej, Min mamma som är 72 år bor på demensboende i Halmstad nu. Hennes gamla hus är sålt och pengarna har gått till mig och min bror. Min bror som bor i Sverige har fått hälften av beloppet redan. Jag bor i Käpenhamn i DK sedan -99 og pga att man skall betala gåvoskatt i dk så har jag valt att låta min del bli stående på mammas konto i Sverige(jag har inte behov av allt just nu) och bara överförra det belopp jag får lov att få utan att betala skatt varje år till mig, min man och vår dotter. Nu är det så att min mamma kan få ett hyggligt bostadstillägg om hon har max 100.000 stående på sitt konto. Enligt en dansk advokat har jag fått veta att min mamma kan ge mig mina pengar(ca. 1000.000 Sek) som ett lån nu skattefritt och den dag hon avlider så kan det avskrivas och jag kan få pengarna som arv som är skattefritt i dk. Fråga jag har till er är: Om min mamma lånar mig alla pengarna så dom inte står på hennes konto, kan hon då få det bostadsbidrag hon har rätt till eller kan försäkringskassan se att hon lånat pengar till mig och är det då så att hon inte har rätt til bostadstillägg? Så snårigt detta men vill ju gärna undersöka möjligheterna innan vi gör ngt. Hoppas ni kan hjälpa, 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar om din mamma kan låna pengar till dig, som senare avses efterskänkas som arv, utan att ett sådant lån påverkar hennes rätt till bostadstillägg.


Jag utgår från att det handlar om bostadstillägg (när man har aktivitetsersättning, sjukersättning, pensionär). Regler om bostadstillägg finns huvudsakligen i Socialförsäkringsbalken (kap. 101-102),  samt i Lag om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner (Hädanefter: lag om förmögenhet).


Jag vill redan nu betona att jag tyvärr inte kan hjälpa dig med vad som gäller i Danmark vad gäller gåvoskatt och liknande, men det låter som att du redan har en kontakt i Danmark som kan hjälpa dig med dessa frågor. Jag ska därför nedan försöka fokusera på frågan om hur svenska regler ser ut vad gäller bostadstillägg till din mamma.


Beaktas lån vid bedömningen och beräkningen av bostadstillägg?

Man kan få bostadstillägg om man bor i Sverige, har aktivitetsersättning, sjukersättning eller hel ålderspension och betalar tillräckligt mycket för ens boende i förhållande till ens inkomst (101 kap. 3§ socialförsäkringsbalken). Det är Försäkringskassan som hanterar dessa frågor till den månad man fyller 66 år, därefter är det Pensionsmyndigheten.


Vid bedömningen av om en person kan få bostadstillägg, beaktas hur mycket man betalar för bostaden man bor i och hur stor inkomst man har. Om då inkomsten är så låg att man inte kan betala både boendekostnader och övriga levnadskostnader, kan man få bostadstillägg. Inkomsten som räknas är både inkomst från tjänst, näringsverksamhet och kapital (102 kap. 7§ socialförsäkringsbalken). Det ska även beaktas förmögenhet beräknad per den 31 december året före det år då ansökan om bostadstillägg görs. Då ska 15% av den samanlagda förmögenheten som överstiger 100 000 kr för en ogift person (200 000 kr för en gift person), beaktas och räknas med som inkomst vid beräkningen av bostadstillägget (102 kap. 11§ socialförsäkringsbalken). 


Vad som avses med förmögenhet här anges i lagen om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner (102 kap. 13§ socialförsäkringsbalken). Där framgår förmögenhet är tillgångar efter avdragna skulder. Tillgångar är då exempelvis privatbostadsfastighet/bostadsrätt, livförsäkring, pensionsförsäkring, kontanta mede och kontobehållning (till värdet över 25 000 kr), och fordran i pengar (4§ lagen om förmögenhet). En fordran i pengar och liknande bankmedel ska då tas upp som tillgång till dess nominella belopp (plus eventuell förfallen ränta) (10§ lagen om förmögenhet). Ett sådant lån av pengar som du nämner här, är alltså en sådan fordran i pengar som ska tas upp till den summan lånet avser, så som en tillgång och förmögenhet i din mammas inkomst. 


Sammanfattningsvis kommer alltså det lånet till dig fortfarande anses vara en del av din mammas förmögenhet, eftersom ett lån anses ha ett värde i sig då det ska återbäras till långivaren. Din mamma kan alltså inte låna dig pengarna utan att detta lån också ska tas upp som en del av hennes förmögenhet vid beräkningen av bostadstillägget. Dessutom beräknas denna summa utifrån behållningen i förmögenheten per den 31 december året innan hon söker bostadstillägg, vilket innebär att om pengarna fanns på hennes konto vid denna tidpunkt, kommer de komma beaktas ändå. Men bemärk det endast är 15% av överskottet över 100 000 kr som läggs till. Det är i övrigt en helhetsbedömning som görs, tänk på att även skulder och andra omständigheter kan beaktas.


Din mamma är skyldig att uppge rätt uppgifter och inte undanhålla eller förvränga sin inkomstsituation. Om hon gör det kan hon riskera att göra sig skyldig till brott så som bidragsbrott, osann försäkran eller osant intygande.


Avslutande ord

Utifrån uppgifterna du angivet, skulle jag alltså säga att även lån av pengar ska beaktas så som förmögenhet vid beräkningen av bostadstillägg. Om din mamma skulle ge bort pengarna som gåva eller förskott på arv, är det möjligt att det inte beaktas, eftersom det inte räknas som ett lån. Däremot görs beräkningen fortfarande per den 31 december 2022 (om hon söker i år), så om pengarna fanns då torde de ändå beaktas. Eventuellt kan hon ge bort pengarna nu, och vänta med att söka bostadstillägg till januari 2024, och då sakna pengarna i hennes inkomst den 31 december 2023. Men det skulle för det första förutsätta att pengarna ges som gåva, vilket jag förstår kan ställa till det gällande de danska reglerna om gåvoskatt. Det är i övrigt ingen garanti, då jag inte vet hur omfattande Försäkringskassans/Pensionsmyndighetens egna utredning är.


För att eventuellt undvika gåvoskatt i Danmark skulle ett alternativ kunna vara att undersöka hur dansk rätt ser på gåvor i egenskap av förskott på arv, om de räknas som gåvor med skatteplikt, eller som arv utan skatteplikt. Det kan då krävas att din mamma i en skriftlig utfästelse anger att gåvan räknas så som förskott på arv, men då ska gåvan också beaktas vid beräkningen av ditt arv och din lott när din mamma sedan går bort, om din mamma har fler arvtagare eller testamentstagare.


Avslutningsvis vill jag rekommendera er att om ni har frågor kan ni alltid kontakt Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. De har även bra verktyg på sin hemsida för hur man beräknar bostadstillägg, se här exempelvis. Önskar ni vidare vägledning kan vår juristbyrå vara behjälplig!


I övrigt hoppas jag att ni fått någon vägledning i era frågor!


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo