Vad kan man göra när försäkringskassan hävdar samboskap vid inneboende?

Hej! Om jag vart tillsammans med en kille i några år utan att vi vart sambos, men sen gör slut och bara är bästa vänner . Om jag efter vi gjort slut väljer att hyra ett rum hos honom pga ekonomiska problem , räknas jag som inneboende då? Har alltså helt gjort slut för längesen och har ingen relation alls mer än vänner. Han träffar även en ny tjej. Är sjukskriven och försäkringskassan säger att vi är sambos för dom vet att vi tidigare var tillsammans, men jag är för sjuk för ens kunna ha pojkvän nu. Och ville bli inneboende för ekonomin.. Vänliga hälsningar Sara svensson

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du har fått ett beslut från Försäkringskassan där de anser att ni är sambos. Om det är så att du ännu inte fått beslut, utan att detta endast är något de sagt så kan du använda dig av mina tips när du ska ansöka om bostadsbidrag.


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av Sambolagen och Socialförsäkrningsbalken


Hur definieras sambos?

Enligt 1 § Sambolagen avses med sambor "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll." Det innebär att det finns tre krav:

  1. Stadigvarande bor tillsammans
  2. Parförhållande
  3. Gemensamt hushåll

För att avgöra om dessa kriterier är uppfyllda ska man göra en helhetsbedömning och beakta alla relevanta omständigheter.


Du måste visa för Försäkringskassan att ni inte har ett samboförhållande

Den som hävdar att det inte föreligger ett samboförhållande, har bevisbördan för att visa detta. Det innebär att det är du som ska bevisa att ni inte har ett samboförhållande. Det kan du göra genom att lämna in kontoutdrag som visar på delad ekonomi, vilket tyder på att ni inte har ett gemensamt hushåll. Du kan även lämna in dokument som visar att ni har bott på skilda adresser under en längre tid, vilket tyder på att ni inte stadigvarande bor tillsammans. Du kan också visa på att ditt ex har en annan partner och att ni alltså inte uppfyller kravet på parförhållande.


Begär omprövning

Det jag skulle föreslå i er situation är att begära en omprövning av beslutet från försäkringskassan. Försäkringskassan är skyldig att ompröva beslut om en enskild begär detta skriftligt och det berör beslutet i fråga. En sådan begäran måste inkomma till försäkringskassan inom två månader från den dag då den enskilde fick kännedom om beslutet. Även om begäran anländer efter denna tidsfrist, är försäkringskassan ändå skyldig att ompröva om beslutet bör ändras enligt 113 kap 3 § socialförsäkringsbalken. Detta gäller t.ex. om beslutet visat sig vara felaktigt på grund av uppenbart felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Här kan du läsa mer om omprövning av beslut.


Om du inte är nöjd med försäkringskassans beslut efter omprövning, har du möjlighet att överklaga det till allmän förvaltningsdomstol enligt 113 kap 10 § socialförsäkringsbalken.


Sammanfattning och råd

Kom ihåg att det är du ska bevisa för Försäkringskassan att ni ninte är sambos. Leta reda på dokument som kan bevisa detta och begär därefter omprövning. Om du inte blir nöjd efter omprövningen så kan du överklaga beslutet.


Om du har ytterligare frågor eller om jag misstolkat din fråga är du mer än välkommen att ställa en ny.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”