FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/10/2023

När begår man folkbokföringsbrott och vad kan man göra åt det?

Hej. Min fråga gäller min fd man. Han står fortfarande skriven på min adress trots att vi varit skilda sedan 2018. Trots flera påtryckningar till honom, Skatteverket och polisanmälningar så händer ingenting. Så nu är min fråga kan han ha rätt till någonting om jag skulle dö eller sälja huset osv( jag har barn som ej är hans). Vilka fällor kan finnas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Eftersom du anger att det rör sig om din före detta man, så antar jag att ni redan har gjort en bouppteckning och efterföljande bodelning.

Vilken lag är tillämplig?

Det är folkbokföringslagen (FOL), sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB) som relevanta lagar i ditt fall.

När begår man folkbokföringsbrott och vad kan man göra åt det?

Oftast förekommer folkbokföringsbrott antingen om man lämnar oriktiga uppgifter till grund för ett beslut om folkbokföring (42 § FOL) eller om man inte fullgör sin anmälningsplikt (25–27 §§ FOL). Vidare krävs att det finns en fara i bevishänseende, vilket betyder att faran av att felaktig folkbokföring registreras ska vara möjlig och sannolik (prop. 2017/18:145 s. 134). Påföljden för folkbokföringsbrott av normalgraden är fängelse i högst sex månader eller två år om gärningen är grov (42 § FOL). Skatteverket är skyldigt att anmäla misstänkta folkbokföringsbrott som upptäcks (11 § folkbokföringsförordningen). Är det därför så att din före detta man inte bor hos dig, så kan han begå folkbokföringsbrott, eftersom han är skyldig att anmäla sin nya folkbokföringsadress till Skatteverket. Har du dessutom informerat Skatteverket om det, så kan Skatteverket ha anmält gärningen till åklagaren. Du kan alltid kolla med Skatteverket om myndigheten har gjort en brottsanmälan.

Kan din före detta man ha rätt till arv?

Ni är registrerade på samma adress. Det kan därför antas att ni är sambor. För att man ska vara sambor med någon, så krävs att man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Eftersom det verkar som att din före detta man egentligen inte bor hos dig, utan är bara registrerad hos dig, så borde det inte vara svårt att visa att ni inte är sambor. I så fall är hälftendelningsreglerna om bostad och bohag i sambolagen inte aktuella, och inte heller reglerna om övertagande av bostad. Eftersom ni inte heller är gifta längre, så aktualiseras inte heller hälftendelningsreglerna i äktenskapsbalken.

Du har ett barn, som dock inte är din före detta mans barn. Angående arvet gäller då inledningsvis att barn tar lika lott och är den första arvsklassen (2:1 ÄB). Det betyder att ditt barn blir den enda arvingen vid ditt frånfälle. Hade ni varit gifta, så skulle din före detta man inte heller kunna ärva något, eftersom ni inte har gemensamma barn (3:1 ÄB). Din före detta man bör därför inte ha rätt till någon arv, så länge ni redan har gjort en bodelning i samband med er skilsmässa.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Angående folkbokföring kan din före detta man begå folkbokföringsbrott, och Skatteverket kan ha redan anmält detta till åklagaren. Min rekommendation är att du frågor Skatteverket om myndigheten har gjort en brottsanmälan och eventuellt informerar om din situation igen. Angående arvet så bör din före detta man inte ha rätt till något, eftersom ni inte har gemensamma barn, och då ni vare sig är gifta längre eller sambor. Detta förutsätter att ni redan har gjort en bodelning.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo