När anses en handling "färdigställd på annat sätt" enligt 2 kap 10 § TF?

Enligt 2 kap. 10 § första stycket tryckfrihetsförordningen anses en handling som inte hänför sig till ett visst ärende som upprättad när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt. Fråga: När är en sådan handling att anse som "färdigställd på annat sätt"?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Det kan i första hand konstateras att den del av bestämmelsen i 2 kap 10 § tryckfrihetsförordningen (hädanefter "TF") som din fråga tar sikte på avser när handlingar som inte hänför sig till ett ärende är att betrakta som upprättad. Exempel på fall där en handling inte hänför sig till ett ärende är sådana fall som mer allmänt angår en myndighets verksamhet. T.ex. vissa mötesprotokoll, arbetsordningar och utredningar som kommit till i en myndighet. Frågan som denna del av bestämmelsen då besvarar när en sådan handling är att betrakta som upprättad, vilket i sin tur få betydelse för vad som är att betrakta som en allmän handling (jfr 2 kap 4 § TF). 


Nu över till din huvudfråga, alltså när en handling är att anse som "färdigställd på annat sätt". Detta kan ske på flera olika sätt. Kravet har på ett översiktigt sätt sammanfattats så att behörig beslutsfattare ska ha beslutat om dess omhändertagande för förvaring (JO 1978/79 s 224). Ett exempel på detta kan vi då se i RÅ 1998 ref 30 när handlingarna hade ansågs färdigställda i samband med att de satts i en pärm. Med avsaknad av närmare information angående ditt ärende blir det dock svårt svårt för mig att här göra någon närmare redogörelse varför jag stannar vid denna exemplifiering. 


Med detta sagt hoppas jag mitt svar har varit till hjälp. Om det kvarstår några frågor är du självklart välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo