Är fakturor ställda till en vägförening allmänna handlingar?

Är en faktura ställd till en Vägförening en allmän handling? Våra åsikter går isär då kassör på årsmötet tillät en medlem i föreningen fota av en faktura från vår entreprenör. Jag anser att det inte är en allmän/offentlig handling då den kan sprida uppgifter om pris etc inför kommande upphandlingar. Vi har en Ekonomisk Förening

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag förstår din fråga som om att du undrar ifall fakturan ställd mot eran vägförening är en allmän handling. Samt ifall föreningens medlemmar har rätt att fotografera fakturan och eventuellt sprida bilden vidare. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslag (OSL). 


Vad är en allmän handling?

En allmän handling är en sådan handling som antingen har inkommit, är upprättad av eller förvaras hos en myndighet (2:4 § TF). Begreppet “handling” innefattar framställningar i skrift eller bild. Samt sådana upptagningar som endast kan läsas/avläsas/uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel (2:3 § TF).

Allmänna handlingar är alltså sådana handlingar som finns hos myndigheter. 


Ett typexempel på en allmän handling är en domstols domar. Allmänna handlingar sträcker sig även till sådana handlingar som är hos verksamheter som är att likställa med myndigheter.


Allmänna handling kan omfattas av sekretess, antingen helt eller delvis. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Om en handling omfattas av sekretess får informationen i handlingen inte röjas på något sätt (3:1 § OSL).


Hur blir det i ditt fall?

En vägförening (ekonomisk förening) är inte en myndighet och fakturan är således inte en allmän handling. Att fakturan inte är en allmän handling medför däremot inte att det är förbjudet att kopiera handlingen och dela den med andra. Ett eventuellt förbud att dela handlingar är något vägföreningen får reglera internt.


Avslutande ord.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till! Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida!


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo