Hur skriver man ett skuldebrev?

2021-11-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vi ska låna ut 400.000:- till ett av våra barn och hans fru. Vad måste finnas med i avtalet för att det ska bli juridiskt rätt, även om t ex nån av oss inblandade dör?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avtal som reglerar en skuld mellan två parter brukar kallas för skuldebrev. För att skuldebrevet ska vara giltigt krävs det att skuldebrevet är (1) skriftligt, (2) ensidigt, d.v.s. innehåller inte krav på motprestation och (3) avser en penningfordran. I övrigt finns inga särskilda formkrav för skuldebrev och det är därför upp till er hur ni vill upprätta avtalet. För att få hjälp med att upprätta ett säkert skuldebrev som uppfyller era önskemål är ni varmt välkomna att kontakta en av våra erfarna jurister här på Lawline! Vänliga hälsningar,

Vilka regler gäller vid avtal via telefon?

2021-04-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har godkänt ett mkt dåligt avtal via telefon samtal med ett företag, försökte säga att jag ångrade mig då kostnader överstiger långt över min inkomst. Oseriöst och har ej fått bekräftelse vare sig på Mail eller posten.Går detta att få rättslig hjälp med. ?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning på distans blir lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen. I din fråga framgår det inte vad för typ av varor/tjänster det gäller eller vem som kontaktat vem först, jag kommer därför förklara vad som generellt gäller vid telefonförsäljning.2 kap. 3 a § distansavtalslagen anger att om ett företag på eget initiativ kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett distansavtal så ska du i början av samtalet informeras om företagets identitet, syftet med samtalet och namnet på den person som är i kontakt med dig och hans/hennes relation till företaget. Om du går med på att ingå ett avtal så ska företaget bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig. Ett avtal ingås genom att du efter samtalet skriftligen accepterar företagets anbud. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt är ogiltigt och du är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster. Du ska informeras om detta i företagets bekräftelse av anbudet.Avtalet är alltså enligt distansavtalslagen inte giltigt om företaget på eget initiativ kontaktat dig och därefter inte bekräftat sitt anbud genom en handling eller annan läsbar/varaktig form, t.ex. på mail eller post, vilket i sin tur inneburit att du inte fått möjlighet att skriftligen acceptera anbudet.ÅngerrättOm ovan förutsättningar är uppfyllda så är avtalet ogiltigt, men skulle avtalet anses giltigt så har du rätt att ångra dig. Enligt 2 kap. 12 § distansavtalslagen har du en ångerrätt som gäller 14 dagar, det finns dock undantag till ångerrätten som finns upplistade i 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Företaget ska ha informerat dig om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, har du inte blivit informerad finns det möjlighet att ångra köpet senare än 14 dagar. Informationen ska innehålla uppgifter om tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten samt hur du ska göra för att ångra köpet. Du kan läsa mer om vad som gäller vid telefonförsäljning på Hallå konsuments hemsida här.Boka tid med en juristHos oss på Lawline finns det möjlighet att boka tid med en av våra verksamma jurister, du kan läsa mer om hur det går till och boka din tid här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Ångerrätt på distansköp - digitalt innehåll eller digital tjänst?

2021-05-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej jag var inne på justkiss och jag trodde att jag skulle betala 99 i månaden men de krävde för ett år så jag skrev direkt till dom och förklarade att jag ville ångra köpet jag tänkte att man bör ha den rätten enligt ångerättslagen de skrev tillbaka eftersom produkten vi levererar är en tjänst som tas i bruk omedelbart efter köpet finns det ingen ångerrätt.Du loggar bort denna rätt, så snart du accepterar villkoren och köper prenumerationen :-) har de rätt att göra så? medvänliga hälsningar
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp på distans blir lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen.I köpvillkoren anger hemsidan att ditt köp är bindande från det ögonblick du slutför transaktionen, och att du därför är skyldig att betala hela beloppet för den valda längden på medlemskapet. Innan köpet slutförs anges det dessutom "betala nu 1 188 kr" vid köp av det aktuella medlemskapet.ÅngerrättEnligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen har du en ångerrätt som innebär att du har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som ångerfristen börjar löpa.Undantag till ångerrättenI 2 kap. 11 § finns en lista på undantag till ångerrätten. I punkt 11 nämner man att ångerrätt inte gäller för avtal som avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att leverans påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt.En fråga som kan bli aktuell är om medlemskapet utgör digitalt innehåll eller om det istället anses utgöra en digital tjänst, reglerna kring ångerrätten skiljer sig mellan dessa. Konsumentverket skriver på sin hemsida att "avtal om digitalt innehåll ska skiljas från avtal om så kallade digitala tjänster. Som digitala tjänster räknas löpande avtal som till exempel sociala medier, abonnemangsavtal av streamingtjänster, molnlagring, webbaserad e-post och molnapplikationer. Undantaget för digitalt innehåll omfattar inte den typen av tjänster".Digital tjänst eller digitalt innehåll?I ett direktiv från EU, (EU) 2019/2161 skäl 30, försöker man förklara hur dessa ska skiljas åt. I direktivet anger man att leverans av digitalt innehåll kännetecknas av att näringsidkaren tillhandahåller konsumenten genom ett enda tillhandahållande, medan digitala tjänster kännetecknas av tjänsteleverantörens kontinuerliga engagemang. De anger dessutom att i fall där det är tveksamt om avtalet är ett avtal om tjänster eller ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium bör reglerna om ångerrätten för tjänster vara tillämpliga.I ett ärende från Allmänna reklamationsnämnden (ARN), ARN 2018-05453, ansågs ett abonnemang på en streamingtjänst där konsumenter kan titta på sport, film, serier m.m. som en digital tjänst. Undantaget från ångerrätten i punkt 11 var därför inte tillämpligt. De förklarade att löpande avtal om streamingtjänster där utbudet varierar över tid inte omfattas av undantaget. ARN ansåg att vid löpande abonnemang av det aktuella slaget så drabbas näringsidkaren inte av en ångerrätt på samma sätt som vid avtal om ett specifikt digitalt innehåll som levereras till konsumenten och som konsumenten i sin helhet kan ta del av innan avtalet ångras.SammanfattningVid köp på distans gäller som huvudregel en ångerrätt på 14 dagar, det finns dock undantag där ångerrätten inte gäller. Ett av undantagen avser köp av digitalt innehåll enligt 2 kap. 11 § punkt 11 distansavtalslagen. Vid köp på distans kan det ibland bli svårt att skilja mellan digitalt innehåll och digital tjänst; detta har betydelse då huvudregeln på 14 dagars ångerrätt gäller vid köp av digitala tjänster.Enligt mig blir bedömningen beroende av om medlemskapet har ett kontinuerlig engagemang från tjänsteleverantören och om medlemskapet varierar över tid. Med bakgrund av vad som anges i ärendet från ARN borde det tolkas som att medlemskapet är ett digitalt innehåll som du i sin helhet kunnat ta del av direkt och som inte varierar över tid och att det därmed faller under undantaget i 2 kap. 11 § punkt 11 distansavtalslagen som innebär att du inte har en ångerrätt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på LawlineVänliga hälsningar,

Har jag ångerrätt vid köp av prenumeration?

2021-02-03 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag gick med en dejtingsida (match.com). Jag sa upp min prenumeration dagen efter registreringen då den inte passade mina behov. Men, jag åker ändå på att betala för 3 månader, vilket är ca 1000 kr.Har man inte 14 dagars ångerrätt vid köp av tjänster på Internet?Tacksam för svar!
Noa Shasavar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har rätt vad gäller 14 dagars ångerrätt. När du handlar på distans (t.ex. via internet) blir Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen. Enligt 2 kap. 10 § har du en ångerrätt som innebär att du har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som ångerfristen börjar löpa. Enligt 2 kap. 12 § börjar ångerfristen vid avtal om en tjänst löpa då avtalet ingås. I 2 kap. 11 § finns undantag till ångerrätten, men dessa är inte relevanta i ditt fall. Under "Administrera prenumeration och betalningar" på match.com står det skrivet att du har 14 dagar på dig att ångra eller ändra ditt köp. De skriver att du ska kontakta deras kundsupport om detta. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,