När får jag svar på min fråga?

2021-05-27 i Avtal
FRÅGA |Hur vet jag om jag får ett svar på min fråga dtälld till er Är tanken att jag varje dag ska söka här efter svaret, kommer meddelande på min mejl om att svar finns på min fråga här eller hur gör jag?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har angett din mail när du skickade in frågan, så ska du få ett mail när din fråga är besvarad. Lawline förbehåller sig rätten att inte besvara alla inkommande frågor. Har vi inte möjlighet att besvara din fråga meddelar vi dig detta via e-post.Vi får in väldigt många frågor dagligen och kan inte garantera svar på alla. För att få ett svar inom kort tid rekommenderar jag dig att ringa oss för gratis telefonrådgivning. Telefonnumret är: 08-533 300 04 och våra öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Om du vill ha ett skriftligt svar inom 24 timmar, eller för ett lägre pris, inom 3 dagar så kan du vända dig till vår expressrådgivning, ställ din fråga här. Du kan givetvis även ställa din fråga här igen så ska vi hjälpa dig så fort som möjligt!Lycka till.

Gåvobrev vid överföring av pengar

2021-03-30 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag har en moster i Italien som skämmer bort mig mig då och då. Då hon vill överföra större summor till mig inom den närmaste tiden, ca upp till 20000 euro undrar jag hur det funkar med gåvobrev? Behöver hon upprätta ett gåvobrev varje gång hon vill skicka pengar till mig? Hon är ju lite äldre och tycker att det låter krångligt att behöva skriva gåvobrev tillsammans med en jurist varje gång. Hon brukar gå personligen till banken i Italien och göra överföringarna. Finns det någon regel för hur mycket jag kan ta emot utan att hon behöver skriva gåvobrev? Tack på förhand!
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan vara bra att upprätta ett gåvobrev oavsett om det finns ett lagstadgat krav på det eller inte. Detta kan skydda dig mot framtida tvister om arv, dessutom är det ett bra bevis på att gåva har faktiskt skett. Det krävs alltid ett gåvobrev vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. I ditt fall gäller det gåva av lös egendom, vilket innebär att det inte är obligatoriskt med ett gåvobrev. När det gäller lös egendom anses gåvan vara bindande vid tradition, det vill säga när det har bytt ägare enligt 2§ GåvoL. Vidare finns det tre kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska anses vara en gåva i rättslig mening: - Det ska vara frivilligt- Det ska finnas en gåvoavsikt-Det ska ske en förmögenhetsöverföring.Dessa tre kriterier kan vara bra att fundera över för att säkerställa att det verkligen betraktas som en gåva i lagens mening. I frågan framkommer det ingen information som kan ifrågasätta detta, så den frågan lämnar jag obesvarad. Sammanfattningsvis behöver inte din moster skriva ett gåvobrev varje gång hon skickar över pengar, även om det kan vara bra. Det finns inte heller någon gräns som reglerar hur mycket du får ta emot utan ett gåvobrev. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Faktureringen är en annan summa än anbudet

2021-04-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo beställde flyttstäd på våran villa när vi skulle flytta, vi fick en offert först på 3400kr. Då hade vi fyllt i storlek och allt sånt som behövs. Sen direkt när dom kom dit så fick vi en faktura på nästan 5000kr istället, får dom göra så?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En offert är bindande för säljaren under en skälig betänketid för köparen, om inget annat anges i offerten. Huvudprincipen är som att avtal är giltiga, enligt principen om pacta sunt servanda. Ni måste dock acceptera anbudet inom den skäliga acceptfristen enligt 3§ AvtL. Om ni har accepterat offerten innebär detta att ni har slutit ett avtal. Om anbudet inte accepteras alls har inget avtal kommit till stånd. I ert fall föreligger inget formkrav, det vill säga att ni kan ingå i avtalet muntligt. Om ni inte uttryckligen har tackat ja till anbudet, kan det fortfarande anses vara en accept genom konkludent handlande. En sådan accept kan ingås utan någon uttrycklig viljeförklaring från någon av parterna. Konkludent handlande innebär att båda parterna agerar som om det förelåg ett avtal och därigenom anses ett avtal uppkommit. I och med att ni har låtit städarna komma in och städa bostaden, kan ni anses ha tackat ja till anbudet genom konkludent handlande. Då ska fakturan ligga på 3400 kr, och inte 5000 kr. Enda rimliga förklaringen till detta, enligt mig, är att företaget har utfört tilläggsarbeten under arbetets gång. Så kallade tilläggsarbeten framkommer i 8§ KtjL, då ska företaget underrätta er konsumenter om detta och begära er anvisningar. Detta gäller sådana arbeten som är nödvändiga och som, på grund av sitt samband med uppdraget, lämpligen bör utföras. Men då ska ni som sagt ha blivit underrättade. Om det visar sig att ni inte var anträffbara får näringsidkaren utföra dessa tilläggsarbeten om 1. om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller 2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget5000 kr i förhållande till 3400 kronor är inte en obetydlig summa. Därmed bör fakturan för den avtalade tjänsten ligga på 3400 kronor. Som sagt gäller inga formkrav för detta typ av avtal, om ni inte har kommit överens om andra arbeten under tjänstens gång gäller det ursprungliga priset på 3400 kronor. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Är jag bunden av mitt anbud, trots att jag får ett bättre erbjudande av någon annan?

2020-12-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag har försökt sälja min cykel väldigt länge nu. Någon dag sen ville en bekant köpa min cykel. Han skrev till mig på Facebook och jag svarade direkt med att han kunde få köpa den för 700 kronor om han köpte den inom en vecka. Jag har dock fått ett annat erbjudande nu, där en gammal barndomskompis vill köpa den för 900 kronor. Har jag någon skyldigheter att sälja till den första personen eller kan jag sälja till min barndomskompis för 900 kronor? mvh Kevin
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du fortfarande måste sälja cykeln till den första personen, när du har fått ett bättre erbjudande från någon annan. I ditt fall har du gett ett anbud till den första personen, då anbudet har specifikt riktat sig till den personen och har ett bestämt villkor om 700 kronor. Ditt anbud blir således bindande i en vecka från och med att personen har tagit del av anbudet, 7§ Avtalslagen. Om personen inte hör av sig inom en vecka, är du inte längre bunden av anbudet och kan således sälja cykeln till din barndomskompis. Man kan återkalla ett anbud senast när mottagaren tar del av anbudet, i ditt fall är det dock försent och du har bundit dig till anbudet. Att frånträda anbudet skulle således vara brottsligt. Om du väljer att frånträda anbudet kan motparten kräva skadestånd för direkta kostnader till följd av avtalsbrottet och uteblivna vinster som avtalet skulle ha genererat i. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,