Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?

2021-05-05 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min flicka går på balett. Man betalar en terminsavgift på 980 kr.Denna terminen har dansskolan börjat ta ut en avgift på 150 kr om man inte kommer. Man måste avboka senast 6 timmar innan. Igår em kände sig min dotter lite förkyld så vi valde att inte komma av hänsyn till andra.Nu har de alltså skickat en faktura på 150 kr. Helt orimligt tycker jag. Jag har ju redan betalat för klassen!
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett avtalsförhållande mellan konsument och näringsidkareHuvudregeln är att det föreligger fri avtalsrätt i Sverige då endast formen för ingående regleras (1 § avtalslagen). Detta innebär att dansskolan generellt sett får sätta upp sina avtalsvillkor och om du köper tjänster av skolan behöver du följa de uppsatta avtalsvillkoren. Däremot så finns lagstiftning som reglerar avtalsförhållandet mellan dig som konsument och dansskolan som näringsidkare (1 § och 2§ lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande). Lagen anger att om avtalsinnehållet är oskäligt mot en konsument, kan Patent- och Marknadsdomstolen förbjuda en näringsidkare från att använda sådana avtalsvillkor. Förbudet förenas generellt sett med vite (3 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande). Är det oskäligt att ta ut en avgift när man inte avbokar en förbetald kurs?Till att börja med är det väldigt svårt att säga. Ett antal rättsfall verkar indikera att avtalsvillkor som innebär ovanligt höga kostnader för konsumenter eller orimligt lång bindningstid kan vara oskäliga (MD 2005:23, MD 2009:13). Jag gjorde en snabb googling om avgifter vid missad avbokning av träningspass och såg att företag som Nordic Wellnes och Friskis&Svettis tar ut viss avgift om man inte avbokat en klass. Däremot är deras avgift mellan 40-60 kr och varierar mellan att ha missat ett pass eller flera. Det kan tala för att en avgift om 150 kr är oskälig. En annan viktig faktor är att se till företagets kostnader som uppstår p.g.a. avbokningen, exempelvis administrativa kostnader eller liknande för att avgöra om avgiften är oskälig (MD 2009:13). Vad kan du göra?Det går inte att ge ett rakt svar på om avgiften vid missad avbokning som dansskolan tar ut är oskälig. Jag rekommenderar däremot att du vänder dig till Konsumentverket för att få rådgivning om hur du ska hantera situationen, samt anmäla dansskolan. Har du möjlighet att välja en annan dansskola till din dotter kan det vara bra. Särskild då du anser att avtalsvillkoren med din nuvarande dansskola är oskäliga och bör i vart fall för din egen skull inte behöva fortsätta gå till den dansskolan. Med vänliga hälsningar,

Kan man bli stämd om man inte vill fullfölja ett avtal?

2021-02-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag behöver råd gäller avtalsbrott. Jag har lagt upp en annons i Blocket där jag vill sälja en produkt. En person har kontaktat mig då denna person vill köpa produkten då vi kom överens att jag ska skicka produkten till personens adress, men jag har ångrat mig och jag vill inte sälja produkten och har informerat personen om mitt beslut men då denna person blev sur och sa att kommer anmäla mig för avtalsbrott. jag vill säga att denna person har inte betalt nånting till mig. Jag undrar om har rätt att stämma mig i det här fallet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är att ett avtal har uppkommit och att genom att ångra dig begår du ett avtalsbrott. Har ett avtal uppstått?För att ett avtal ska anses ha uppstått behöver det ha skett ett så kallat anbud, exempelvis ett prisförslag på en produkt, och en accept av det anbudet, vilket är när man godkänner priset för produkten(1 § Avtalslagen). Avtal kan både vara skriftliga och muntliga och det kan räcka med så mycket som att man uttryckt sin vilja i en konversation på blocket, detta gäller främst om båda parterna är privatpersoner (1 § Avtalslagen). Då du har lagt ut en annons på blocket innebär det att du har lagt ut ett erbjudande. Personen som sedan kontaktade dig och ville köpa produkten gav dig då ett anbud. Som du beskriver har ni kommit överens om att du ska skicka produkten så har du lämnat accept på personens anbud, och ett avtalsförhållande har kommit till stånd (1 § Avtalslagen).AvtalsbrottJag tolkar frågan som om ni båda är privatpersoner. Detta innebär att Köplagen är tillämplig om ni inte kommit överens om något annat (1 § Köplagen). Om produkten inte levereras så får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet och kan dessutom kräva skadestånd (22 § Köplagen). Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet (67 § Köplagen). Detta innebär att om du inte levererar produkten som överenskommet och köparen står fast vid att denne vill köpa produkten kan du behöva fullgöra köpet i alla fall och kan behöva ersätta köparen för dess skador. Ett exempel på vad som kan vara skador i detta fall är om köparen behöver köpa produkten av en annan säljare men till högre pris. Du kan inte bli polisanmäldAvtalsbrott är ett inte ett straffrättsligt brott vilket innebär att man inte kan anmäla någon till polisen för avtalsbrott. Du kan alltså inte få något straff för brottet utan köparen kommer istället behöva stämma dig vid tingsrätt. Det är en tidskrävande och är oftast en kostsam process, både för den som stämmer och den som blir stämd. Det kan alltså vara värt att komma ihåg att din köpare kanske inte alls kommer vilja gå vidare med en sådan process. Jag vill även uppmärksamma dig på att en tingsrätt inte alls behöver komma till samma slutsats som jag gjort om huruvida det föreligger ett avtal mellan er. En tingsrätt kommer att titta på all den bevisning ni lämnat in för att stödja er talan medans jag endast tolkat den fråga du skickat in till Lawline. Alltså, skulle köparen välja att stämma dig betyder det inte nödvändigtvis att köparen automatiskt får rätt. SammanfattningBaserat på din frågeställning tolkar jag det som att ni har ett avtal och att du genom att inte vilja fullfölja avtalet kan göra dig skyldig till ett avtalsbrott. För att gå vidare med detta måste köparen stämma dig i tingsrätten och det är inte säkert att en tingsrätt skulle komma till samma slutsats som jag, då tingsrätten kommer att ha tillgång till all den bevisning ni lämnar in. Med vänliga hälsningar,

Gäller ett muntligt ägarbyte av hund?

2020-08-19 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har en hund ihop med en annan person. Det är jag som står som registrerad ägare på Jordbruksverket och det är jag som står på försäkringen för hunden. Det finns inga papper på hunden, och vi tog över honom muntligt av en person som nu tyvärr har gått bort. Är det jag eller hon som äger hunden?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Muntliga avtal om överförande av ägande är giltigtDin fråga gäller ett övertagande av ägnade av en hund vilket innebär att Avtalslagen (AvtL) är tillämplig. Generellt sett så är muntliga avtal giltiga såvida parterna är överens (1 kap. 1 § AvtL). Då ett djur anses vara lös egendom krävs finns inte några formkrav på hur ägarbytet ska ha sett ut (1 kap. 1 § Jordabalken). Djuret är alltså din egendom tillsammans med personen du delar hunden med. Ni är därför ägare till hunden så länge den tidigare, numera avlidna ägaren, frivilligt ingick en muntlig överenskommelse om ägarbytet. Med vänliga hälsningar,

Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?

2020-07-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan ett stort företag, ex Telia, gå in och försöka påverka en ändring av Mitt abonnemang via min sambo? Abonnemanget är mitt och jag var inte närvarande när det hände. Vad kan man kalla detta tilltag? Kan man gå vidare med detta?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Du beskriver att ett stort företag har försökt ändra ett abonnemang med annan person än dig. Då du anger att det gäller ett företaget försökt påverka ändring av avtalet när du inte var där tolkar jag det som att ni blivit kontaktade av företaget. Det innebär att Distansavtalslagen gäller. I de flesta avtalssituationer utgör även Avtalslagen en grund. Endast du kan sluta avtal för din räkningI din fråga framgår att ett stort avtal försökt påverka en ändring av ditt abonnemang via en annan person. Till att börja med kan konstateras att endast avtalsparterna kan sluta avtal och sedan ändringar om detta avtal, i detta fall du och företaget (1 kap 1 § Avtalslagen). Om någon annan ska kunna sluta avtal för din räkning behöver denne person en fullmakt (2 kap. 10 § Avtalslagen). Företaget ska tydligt uppge information om vad den säljer och villkor till detta (2 kap. 2 § Distansavtalslagen). Vad du kan göraDå avtalet var mellan dig och företaget, inte företaget och din sambo, ska inte företaget försöka förhandla med din sambo om att ändra villkor. Märk att även om det hade lett till att din sambo gått med på några ändringar hade det inte varit giltigt då det är du som är avtalspart med företaget. Vad du kan göra är att anmäla företaget till Konsumentverket och välja den metod du anser känns bäst, exempelvis olämplig säljmetod. Det kommer däremot inte leda till någon direkt skillnad just för dig men kan hjälpa Konsumentverket att stoppa otillåtet beteende.Med vänliga hälsningar,

Kan ett barn under 18 år handla på nätet?

2021-04-16 i Omyndiga
FRÅGA |Hej,Kan en 16 åring med ett debitkort handla på nätet även där det är 18 års gräns?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt korta svar på din fråga är att ett barn under 18 år inte kan handla på nätet, men att barn som är över 16 år i viss mån får handla för pengar som barnet själv tjänat in. Barn behöver ha fyllt 18 år för att ingå i avtal om köpEtt barn som ännu inte har fyllt 18 år behöver förälderns tillstånd för att köpa saker och ingå avtal (9 kap. 1 § Föräldrabalken). Det innebär att barn generellt sett inte får köpa saker om de är under 18 år. Det innebär att avtal som ingåtts med ett barn generellt sett inte är giltigt så länge tillstånd från vårdnadshavare saknas. Prestationer ska återgå exempelvis i form av att köpet hävs (9 kap. 6-7 § Föräldrabalken). Däremot finns undantag, exempelvis så får ett barn använda egna ihoptjänade pengar om barnet fyllt 16 år. Regler som kräver att onlinebutiker kontrollerar ålder saknasDet här innebär alltså att generellt sett så får inte barn ingå avtal på nätet. Som förälder innebär det att man behöver tydliggöra för sitt barn att det inte är okej att handla på nätet. Generellt sett så finns det inga regler som tvingar onlinebutiker att kontrollera ålder på sina kunder. Om ens barn gjort inköp får föräldern kontakta berörd butik och informera om att barnet inte hade förälderns godkännande. Däremot kan det bli en krånglig och svår process. Vissa banker har löst detta problem genom att erbjuda föräldrar att uppsätta spärrar på debitkort som barn får använda, exempelvis att korten inte går att använda vid internetköp. Sammanfattningsvis så kan inte barn ingå avtal eller köpa saker utan en förälders tillåtelse. Det finns däremot inga regler som kräver att onlinebutiker kontrollerar barnets ålder. Avtal som ingås med barn blir generellt sett ogiltiga men viss ersättningsskyldighet kan uppstå. Banker erbjuder ofta lösningar som beloppsspärrar eller att debitkort inte går att använd för internetköp. Avslutningsvis så får 16 åringar i viss mån ingå avtal om köp med pengar de själva har tjänat in. Med vänliga hälsningar,

Gäller mitt gamla avtal om jag inte accepterat det nya avtalsförslaget?

2021-02-17 i Anbud och accept
FRÅGA |Har en kund som jag har skrivit ett avtal med som nu löper ut. Kunden har inkommit med ett nytt avtal med lägre ersättningsnivåer, större del ansvar på mig och orimlig exklusivitet. Till detta hänvisas det till bilagor som jag inte fått. Jag har framfört att jag inte kommer acceptera förslaget. Det kom dessutom bara 3 dagar innan det förväntades starta igång. Nu till min fråga, kan jag fakturera enligt gamla avtalet tills vi är överens eller hur bör jag agera?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt korta svar på din fråga är att du inte kan fakturera enligt det gamla avtalet, då det inte längre gäller. Du ska agera utifrån att ni inte har ett avtalsförhållande då ni ännu inte är överens.AvtaletOavsett om du och din kund är näringsidkare eller inte regleras din fråga i största del av Avtalslagen. Jag förstår det som så att ert avtal löpt ut och att ni inte har kommit överens om en lösning. Detta innebär att din kund genom att skicka ett nytt avtal föreslår att ett nytt avtalsförhållande ska uppstå mellan er, detta benämns som anbud (1 § Avtalslagen). Så länge du inte har accepterat det nya anbudet från din kund, finns inget avtalsförhållande mellan er.Passiv acceptDet är viktigt att du tydligt förmedlat att du inte vill ansluta dig till det här nya avtalet med de förändrade villkoren för att inte din kund ska få uppfattningen att du visst vill använda det här avtalet (1 § Avtalslagen). Annars kan din kund få uppfattningen av att du accepterat det nya avtalet genom att inte tydligt motsätta dig det, vilket kallas passiv accept.Inget nytt avtalsförhållande finnsSåvida inte det i ert tidigare avtal uttryckligen framgår att du ska fortsätta fakturerar enligt det gamla avtalet tills dess att nytt slutits, har ni faktiskt inget avtalsförhållande. Det innebär att du inte behöver fortsätta leverera den tjänst eller de varor du gjorde, samt att du inte kan fakturera utanför avtalsförhållandet.Däremot fungerar det på samma sätt som för dig som för din kund med passiv accept. Om du meddelar att du fortsätter att fakturera enligt tidigare avtal, och sedan gör detta och din kund inte tydligt avvisar dina tjänster så kan det anses ha uppkommit ett avtalsförhållande i alla fall genom din kunds passiva accept.RådÄven om avtalsförhållande kan uppkomma genom passiv accept råder jag dig att inte fortsätta avtalsförhållandet med din kund som vanligt, då det kan bli väldigt svårt ur ett att bevisa i händelse av en tvist. Agera istället som om ni inte har ett avtal, vilket ni faktiskt inte har om ert avtal löpt ut och du inte accepterat kundens nya förslag, och ta kontakt med din kund för att se till att upprätta ett nytt avtal. Denna gång med avtalsvillkor ni båda är överens om.Med vänliga hälsningar,

Får jag behålla min katt när katthemmet hade villkor som förbjöd vidareförsäljning?

2020-07-02 i Avtal
FRÅGA |Jag tog för tre år sedan över en katt från en vän. Idag fick jag sms om att katten hade kommit från ett katthem. Således fanns det ett kontrakt på katten med massa villkor. Bland annat att katterna ej fick säljas vidare.Detta kontrakt hade undertecknats mellan förra ägaren och katthemmet. Idag blev jag kontaktad av katthemmet där de påstår att de har rätt till katten och kan återta henne. Jag är dock helt omedveten om att kontraktet ens existerade utan trodde allt var grönt när jag tog över dem. Så har katthemmet ändå rätt till katten?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Adoption av katt Juridiskt sett är en katt en lös sak och en adoption av en katt är antingen att se som ett köp eller som en gåva. Oavsett om det juridiskt räknas som gåva eller som köp rör det sig ändå om en avtalsrättslig situation och då det råder avtalsfrihet kan parterna i princip bestämma vilka villkor de vill ha mellan varandra (1 kap 1 § Avtalslagen). Katten är din att behålla om du förvärvade den i god troOavsett vilken typ av förvärv (köp eller gåva) som skedde mellan din vän och katthemmet gäller avtalsvillkoret med högsta sannolikhet mellan dem. Däremot föreligger även ett förvärv av katten mellan dig och din vän om äganderätten gick över till dig. Detta kan ha skett genom köp eller genom gåva och inga formkrav finns för varken köp eller gåva mellan privatpersoner. Det innebär att det är giltigt och ett avtalsbrott har skett mellan din vän och katthemmet. Det innebär att när din vän överlät katten till dig hade din vän inte rätt att göra detta då det stred mot avtalet med katthemmet. Du beskriver vidare att du inte visste om att kontraktet mellan din vän och katthemmet begränsade din väns rätt att omplacera katten. Det betyder att du var i god tro när du övertog ägarskap för katten oavsett hur förvärvet gjordes. Var du i god tro, har du rätt att behålla katten för katthemmet kan inte göra gällande avtalet mot dig, en godtroende tredje part (2 § lagen om godtrosförvärv av lösöre). Det är däremot en bedömning, om du borde ha förstått att sådant villkor fanns, exempelvis för att det är vanligt att katthem har sådana villkor eller liknande, kan man anse att du inte var i god tro och måste lämna tillbaka katten till katthemmet. SammanfattningBaserat på den information du har lämnat har du med största sannolikhet gjort ett godtrosförvärv av katten om ägarrätten har övergått till dig. Då har katthemmet inte rätt att ta katten från dig. Avtalsbrottet som uppstått mellan din vän och katthemmet påverkar i så fall inte din rätt till katten om du gjort ett godtrosförvärv. Med vänliga hälsningar,