Vad säger avtalet?

2020-07-31 i Avtal
FRÅGA |Hej jag vill bara veta vad jag ska göra, jag sålde en Amerikansk cockerhane med fin stamtavla förra året till en kvinna för billigare summa för att jag skulle få para min hona med honom när hon var redo nu, en parning handlar om 3 häng. vi var överens hon fick köpa honom för 12000 mot att jag fick en parning. Det var mitt krav, vi skrev papper på det, men nu när jag skulle para skrev jag att jag behövde komma 3 dagar i rad, då säger hon du får 1 dag o så bestämde hon tid o dag... jag sa till henne att så kunde hon inte göra för då bryter hon avtalet. Men det brydde hon sig inte om, jag fick en dag varken mer eller mindre sa hon. Och när det är första gången för en hona vet man inte exakt vilken dag hon släpper äggen på. Jag ville spara hanens gener i honor hos mig. Men nu blev det inte så. Vad kan jag göra i detta fallet??
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!I svensk rätt gäller principen om pacta sunt servanda, alltså att avtal skall hållas enligt 1 kapitlet 1 § avtalslagen. Vad som gäller här är tyvärr svårt för mig att säga. Det beror helt enkelt på vad som står i avtalet. Det är avtalstolkning som blir aktuellt här alltså. Om ni inte avtalat om hur många gånger du ska få försöka para hundarna så får man kolla på om man kan utröna en gemensam partsvilja. Alltså, kan du bevisa att, till trots vad avtalet utelämnar, att du skulle få försöka vid tre tillfällen. Det är också av vikt vem som skrev avtalet. Tvetydigheter tolkas oftast till dennes nackdel. Allmän branschpraxis och sedvänja kan också spela roll. Brukar man få försöka para tre gånger generellt när sådana avtal ingås. Om ni inte kommer fram till en lösning så kan du begära att en domstol avgör tvisten. Om du vänder dig till en domstol är det tingsrätten som är första steget. Till tingsrätten lämnar du in en ansökan om stämning. En ansökan om stämning är en begäran om att tingsrätten ska besluta i en tvist mellan två parter. Huvudregeln är att ansökan skickas till tingsrätten närmast där motparten bor.Hoppas detta besvarade din fråga!

Är ett muntligt hyresavtal bindande?

2020-04-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag ska hyra ett boende under en kort tid nu i sommar. En person skrev till mig att jag kunde bo som inneboende hos henne. Vi pratade om det på telefon och kom fram till ett pris. Hon skulle skicka ett avtal till mig vilket hon inte har gjort nu på två veckor. Idag skickade hon en bild på ett avtal där hon skrivit under och ett angivet pris som inte stämmer med det vi kom överens om på telefon. Är jag bunden av den muntliga överenskommelsen på telefon? Det skriftliga avtalet är väl inte bindande först än jag skriver på, det är det muntliga jag är orolig över.
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En generell regel inom avtalsrätten är att muntliga avtal är bindande. Det krävs alltså inte att avtalet ingås på något specifikt sätt, dvs. ett formkrav, för att det i och för sig ska vara giltigt. Det finns däremot vissa områden där det finns formkrav, och där muntliga avtal således inte är bindande. Ett exempel på detta är vid köp av fastighet. När det kommer till hyresavtal är det jordabalken som är tillämplig lag, och närmare bestämt dess 12 kap. I jordabalkens 12 kap. 2 § sägs att ett hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Detta innebär att både hyresvärd och hyresgäst har en rätt att få ett avtal skriftligt om de vill det, men muntliga hyresavtal är dock bindande. På så sätt så är du bunden ifall du ingått ett avtal om hyra via telefon med din hyresvärd. Frågan i ditt fall blir emellertid att handla om huruvida ert samtal faktiskt innebar ett avtal. Så som jag uppfattar vad du skriver så verkar det mer röra sig om att ni kommit överens om att ingå ett avtal skriftligen, och alltså på så sätt inte kommit till avtalsslut förrän pappret är signerat. Men detta beror mycket på vad ni faktiskt sagt under avtalet. Ett avtal förutsätter enligt avtalsrättsliga regler ett anbud och en accept. Alltså att någon ger ett förslag och någon annan accepterar förslaget (1 kap. 1 § avtalslagen). Huruvida ni uttryckligen kommit överens om alla aspekter av hyresavtalet redan muntligen är svårt för mig att säga. Ytterst blir det här en fråga om era individuella uppfattningar av samtalet. Det är alltså en bevisfråga. Att i domstol styrka att ett muntligt avtal föreligger är inte helt lätt. Du har alltså goda möjligheter, om du inte anser att du avtalat om något muntligt, att komma ifrån avtalet. Hoppas detta besvarade din fråga!