Hur tolkar jag skrivelsen "hyreskontraktet upphör att gälla vid månadsskiftet som infaller efter 1 månad efter uppsägning"?

2020-04-23 i Avtal
FRÅGA |Hur skall jag tolka följande hyreskontrakt? " Hyreskontraktet upphör att gälla vid månadsskiftet som infaller efter 1 månad efter uppsägning ". Bostaden sades upp 2 mars.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDet innebär att du är bunden av kontraktet till månadsskiftet april/majAv ditt hyreskontrakt följer att "hyreskontraktet upphör att gälla vid månadsskiftet som infaller efter 1 månad efter uppsägning.".Eftersom du sa upp hyreskontraktet den 2 mars har en månad passerat den 2 april. Därför kommer ditt hyresavtal att upphöra vid månadsskiftet april/maj.För att ditt kontrakt skulle upphört att gälla vid månadsskiftet mars/april hade du varit tvungen att säga upp hyresavtalet före mars månads slut.Några avslutande ordJag hoppas att du fick klarhet i frågan, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,

Går lagen eller avtalsvillkor före ifråga om kommissionärsförhållanden?

2020-01-03 i Avtal
FRÅGA |Vilken skrivning väger tyngst/gäller i avtalstext?Ex-vis egen text mellan parterna:"Avtalet är löpande och kan av endera part sägas upp med 3 månaders uppsägningstid."eller text i svensk författning:"Kommissionslag (2009:865)" - Kommissionsavtalets upphörande:32 § Om kommittenten återkallar eller kommissionären avsäger sig uppdraget, upphör kommissionsavtalet, även om återkallelsen eller avsägelsen sker utan fog."
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lag Då din fråga rör ett kommissionsavtal kikar vi närmare på kommissionslagen (KommL). Det beror på omständigheterna Din fråga går inte att besvara med ett enhetligt svar, utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om kommittenten är konsument går som regel lagen föreI kommissionslagen går det att utläsa att "om kommittenten är konsument och kommissionären är handelskommissionär, är avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för kommittenten utan verkan mot denne." Det gäller dock inte om kommittenten är en professionell kund på värdepappersmarknaden (2 § första stycket KommL). Notera dock att lagens företräde endast ges i det fall avtalsvillkoren ger kommittenten/konsumenten ett sämre skydd än vad lagen ger. En längre uppsägningstid är generellt att likställa med ett bättre skydd, varför avtalsvillkoren borde anses gå före lagen i ditt fall.I andra fall går som regel avtalsvillkoren föreI alla andra fall går avtalsvillkoren mellan parterna före lagens bestämmelser, förutsatt att det specifika lagrummet inte anger annat (2 § andra stycket KommL). I det lagrum du hänvisar till finns inga sådana begränsningar, varför det endast återstår att kolla på vilka avtalsparterna är för att kunna besvara din fråga. Här är det alltså fritt fram att avtala i både gynnande och missgynnande riktning.Några avslutande ordJag hoppades att du fick vägledning i frågan, och önskar dig en god fortsättning! Med vänliga hälsningar

Min adress som står på mitt avtal är fel. Är mitt avtal ändå giltigt?

2019-07-24 i Formkrav
FRÅGA |Min adress som står på mitt avtal är fel. Är mitt avtal ändå giltigt?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör avtals giltighet kikar vi närmare på avtalslagen (AvtL). Förutsättningar Nu vet jag inte vad det gäller för avtal, eftersom det inte framgår i din frågeställning, men jag kommer att ge dig ett generellt svar.Ja, det är förmodligen giltigtOm alla uppgifter i övrigt är korrekt ifyllda och avtalet tydligt ger uttryck för vad du och den andra parten kommit överens om samt har bådas underskrift bör ett giltigt avtal anses ha ingåtts (1 § AvtL).Den enda ogiltighetsgrunden jag ser skulle kunna bli aktuell i ditt fall är om avtalet ska anses ha fått en annan innebörd än den som egentligen avsågs på grund av skrivfelet. Jag har dock personligen svårt att se att en felstavad adress skulle förändra innebörden av innehållet i själva avtalet. Jag bedömer därför ogiltighetsgrunden ej relevant (32 § AvtL).Möjligt att generalklausulen, en slags slasktratt, också skulle kunna invändas på i stort sett samma grund, men jag har svårt att se att en sådan talan skulle vinna framgång i domstol, då det egentligen inte ändrar någonting i avtalet (36 § AvtL).Mitt rådOm du är osäker på att den andra parten ska försöka ogiltigförklara avtalet kanske det ändå är säkrast att skriva ett nytt avtal där allting är ifyllt korrekt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin sommar!Med vänliga hälsningar

Får en trafikskola kräva läkarintyg?

2019-04-16 i Avtal
FRÅGA |Hej, min dotter ska betala för 2 körlektioner som hon ej kunnat utföra då hon dagen innan anmält VAB. Körskolan kräver läkarintyg i efterskott med hänvisning till att hon själ anmält sig sjuk vid 2 tillfällen. Är detta ok??
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDet här är snarare en avtalsfråga än en lagfråga, men jag ska försöka ge mig på att ge dig ett så konkret svar som möjligt ändå.Det är sannolikt tillåtetNu vet inte jag vilken trafikskola det gäller och hur deras avtalsvillkor ser ut, men det är inte ovanligt förekommande att trafikskolor kräver läkarintyg för att kunden inte ska debiteras för inbokade körlektioner som inte blir av.Mitt första råd blir därför att konsultera trafikskolans hemsida för att se över vilka krav de ställer på avbokade körlektioner.Sedan är jag inte riktigt säker på om detta gäller de två VAB-dagarna som nämns, eller om det gäller de två gångerna din dotter anmält sig själv sjuk, varför jag ger två separata svar.Vad din dotter kan göraI det första fallet vore det smidigast om hon hörde av sig till Försäkringskassan och begärde ut ett intyg på att de mottagit en anmälan för VAB dagarna det avser.I det andra fallet finns det däremot förmodligen ingenting hon kan göra nu i efterhand, om det står att ett läkarintyg krävs för att en sjukanmälan ska godkännas.Mitt rådSom nämnt tidigare blir mitt råd att kolla på trafikskolans hemsida för att se vilka avtalsvillkor som gäller avseende sjukanmälningar.Krävs det läkarintyg borde det räcka med att kontakta Försäkringskassan och begära ut ett intyg på att de mottagit en anmälan för VAB, om det avser dessa två sjukanmälningar. Avser fallet de två tidigare finns det däremot inte mycket hon kan göra åt det nu i efterhand.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för din dotter på bästa sätt!Med vänliga hälsningar

Kan jag kräva att få köpa en vara till utsatt pris, även om priset varit felaktigt?

2020-03-02 i Avtal
FRÅGA |Jag beställde en lampa från en webbutik och fyllde i att jag betalar mot faktura. Jag fick kort därefter en orderbekräftelse där butiken inte reserverar sig från eventuella fel i prisangivelser. De reserverar sig dock för detta i sina köpvillkor som redovisas på hemsidan. Senare samma dag makulerade butiken ordern utan förklaring. Jag gick in på hemsidan och såg att de justerat priset kraftigt. Fick sedan bekräftat att de makulerat min order på grund av fel pris. Varan som jag köpt är en lampa och när jag köpte den kostade den 11 000. De har nu justerat priset till 21 000. Priset ligger också omkring 17 000-20 000 i andra webbutiker. Kan jag kräva att få köpa lampan till priset jag först fick bekräftat?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att du har rätt att kräva att få köpa varan till utsatt pris, men…Det ovannämnda gäller endast för det fall du inte måste eller åtminstone borde ha insett att priset var felaktigt.Du uppger själv att priset i andra webbutiker är cirka 17 000 – 20 000 kr, medan du beställde lampan för 11 000 kr, vilket är ett cirka 35 % lägre pris, om vi jämför med det lägsta jämförelsepriset och cirka 45 % lägre om vi jämför med det högsta. Du uppger inte heller att det skulle varit tal om exempelvis en rea. I dessa fall brukar gränsen för vad som är uppenbart gå vid cirka 10 %, och i det aktuella fallet har vi vida passerat denna gräns.Min bedömning är därför att du måste eller åtminstone borde ha insett att priset var felaktigt. Du har därför inte rätt att kräva att få köpa lampan till utsatt pris.Mitt rådOvan har jag redogjort för min bedömning. Om du inte är överens med butiken om att priset varit uppenbart felaktigt och anser min bedömning felaktig råder jag dig att vända dig till exempelvis Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få frågan prövad.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och att du snart hittar en lampa, även om det inte skulle bli denna!Med vänliga hälsningar

Kan jag få kostnaden för parkeringsbiljetten återbetald om jag skrivit in fel registreringsnummer?

2019-12-31 i Avtal
FRÅGA |Skrev fel reg nr på parkeringsapp och jag har förstått att det är svårt att vinna det fallet. Men borde jag inte kunna få återbetalt p-avgiften jag betalade då jag inte nyttjade tjänsten jag betalat för? P-bot 750P-avgift 350 så får jag tillbaka hälften iaf?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har som regel inte rätt att få tillbaka biljettkostnadenNu är omständigheterna i din frågeställning något oklara, då du uppger att du inte nyttjat tjänsten du betalat för, men ändå fått en parkeringsbot.Om du inte nyttjade tjänsten alls utan åkte ifrån platsen direkt utan att parkera bilen kanske du skulle kunna kräva kostnaden tillbaka, beroende på vad avtalsvillkoren stadgar som du accepterade när du valde att betala för parkeringen, men då borde du rimligtvis inte hunnit få en parkeringsbot.Däremot har du nyttjat tjänsten om du stått parkerad på platsen, även om du angett ett felaktigt registreringsnummer, och ska således betala för tjänsten vid sidan av parkeringsboten, som avser att du uppgett felaktiga uppgifter.SlutsatsDet beror på omständigheterna om du kan få din biljett återbetald. Däremot är det som sagt du som ansvarar för att uppgifterna blir korrekta, och en felskrivning innebär inte att biljetten eller betalningen skulle vara ogiltig, men däremot att biljetten inte gäller din bil. Jag föreslår att du kontaktar parkeringsbolaget. Det finns även fall där det lönat sig att vända sig till markägaren.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Kan delägare till en jordbruksfastighet framtvinga en försäljning mot en annan delägares vilja?

2019-06-29 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vi är 4 delägare till en jordbruksfastighet. Kan vi sälja om en nekar? Huset är obebott.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå ni är fyra personer som samäger en fastighet kikar vi närmare på samäganderättslagen (SamL).Jag kommer att utgå ifrån att ni inte har ett samägandeavtal som reglerar ert samägande och hur en eventuell upplösning av detsamma ska hanteras, eftersom ett sådant avtal inte nämns i din frågeställning.Huvudregeln är att alla fyra personer ska vara överens om en försäljningEnligt samäganderättslagen är huvudregeln att ni alla fyra ska vara överens om en försäljning av fastigheten (2 § SamL).Det finns ett undantag om ni inte är överensOm ni, som du beskriver, inte är överens om att fastigheten ska säljas, så kan någon av er tre som vill att den ska säljas ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion mot den fjärdes vilja (6 § SamL).Om någon av er begär en sådan försäljning och rätten godkänner er ansökan kommer en god man att utses som kommer att sköta försäljningen och även fördela pengarna mellan er efter avslutad auktion (8 § SamL).Viktigt att känna till är att ni också har rätt att sätta ett minimipris för vilket fastigheten inte får lov att säljas under (9 § SamL).Mina rådEn försäljning på "vanligt vis" är i de allra flesta fall att rekommendera, varför du och de andra två borde se till att prata med den fjärde personen en sista gång. Förklara att ni annars avser att vända er till domstol för att framtvinga en försäljning.Glöm inte att ni också kan låta den fjärde personen köpa era andelar i fastigheten, förutsatt att han eller hon har de adekvata medel som behövs för att göra en sådan sak.Skulle ni inte hitta någon lösning på problemet återstår möjligheten att vända er till en domstol för att framtvinga en försäljning av fastigheten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg.Med vänliga hälsningar

Får en 15-åring köpa en häst utan föräldrarnas samtycke?

2018-12-19 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Får jag som minderårig (15 år) köpa en häst utan målsmans underskrift på köpet? Dvs gör säljaren fel genom att sälja till mig som är 15 år utan att någon av mina föräldrar skriver på köpet?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör en minderårig persons förmåga att själv ingå avtal utan föräldrarnas samtycke kikar vi närmare på föräldrabalken (FB).Huvudregeln är att du som minderårig inte får köpa hästen självDen klara huvudregeln är att du som 15 år gammal och minderårig inte får lov att ingå avtal och köpa saker på egen hand utan dina föräldrars samtycke (9 kap. 1 § FB).Du får därför inte köpa hästen utan att dina föräldrar samtycker till köpet.Avtalet och köpet blir ogiltigt om du köper hästenOm du skulle köpa hästen utan dina föräldrars samtycke och utan att dina föräldrar i efterhand ger sitt samtycke blir avtalet och köpet ogiltigt (9 kap. 6 § första stycket FB).Du kommer få tillbaka pengarna och säljaren hästenNär avtalet ogiltigförklaras blir följden att du ska ge tillbaka hästen till säljaren, som ska ge tillbaka pengarna du betalade för den (9 kap. 7 § första stycket FB).SlutsatsBåde du och säljaren gör fel om du som 15 år gammal skulle köpa en häst utan dina föräldrars samtycke.Om du skulle lura säljaren till att tro att du är äldre än vad du är, att du har dina föräldrars samtycke eller liknande kan du bli skadeståndsskyldig (9 kap. 7 § andra stycket FB).Mina rådOm du vill ha en häst, prata med dina föräldrar.Om dina föräldrar inte vill ge dig sitt samtycke, vänta till dess att du åtminstone är 16 år gammal och har tjänat in tillräckligt mycket egna pengar för att kunna köpa hästen utan dina föräldrars samtycke (9 kap. 3 § första stycket FB).Jag hoppas att du snart får din häst!God jul!Med vänliga hälsningar