Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?

2020-07-12 i Formkrav
FRÅGA |Om ett samboavtal/ äktenskapskri är påskrivet/ signerat med röd penna. Är det då giltigt?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svar:Det finns inte lagreglerat att det krävs en viss färg på bläcket för att ett avtal ska vara giltigt. Så ett sambo- eller äktenskapsförord är absolut giltigt om det är signerat med en röd penna.Långt svar:Anledningen till varför man ibland pratar om att skriva under med blått bläck är för att det då är lättare att se att det inte är en kopia utan en originalhandling. Äktenskapsförord till skillnad från ett samboavtal, kan registreras hos Skatteverket och vissa myndigheter har krav på blått bläck, med vad jag kan se har Skatteverket inget sådant krav när det gäller äktenskapsförord. Detta enda kravet som finns är att det ska innehålla era personnummer, vara daterat och signerat av er båda. Det enda viktiga att tänka på är att ta en penna som gör att signaturen går att se även på en kopia.Med vänlig hälsning,

Hur blir gåva mellan makar enskild egendom?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Jag fick en fastighet i gåva med villkoret att det skulle vara min enskilda egendom. Nu önskar jag ändå överlåta 50% av fastigheten på min fru.Jag har förstått att om jag gör det så skulle hon ändå bara få 25% av fastigheten om vi senare gick skilda vägar eftersom mina 50% fortsätter att vara enskild egendom och jag vid en skilsmässa skulle jag få halva hennes del.Hur ska jag på bästa sätt formulera mig i ett gåvåbrev för att vi faktskt ska ha rätt till 50% var även vid en bodelning.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att ge en gåva till sin maka eller make kan göras genom ett gåvobrevUnder förutsättning att gåvan, när du fick den, inte hade ett förbehåll om att den inte fick överlåtas vidare, kan du upprätta ett gåvobrev där du anger att 50 procent av fastigheten ska tillfalla din fru.Det stämmer bra det du skriver, att om du ger hälften av fastigheten till din fru, kommer den att utgöras av giftorättsgods, vilket innebär att hennes andel ska tas in i en eventuell framtida bodelning och delas lika mellan er båda. För att förhindra att det inträffar, så att din fru faktiskt får rätt till hennes halva av fastigheten, måste din din frus andel göras till hennes enskilda egendom.För att gåvan ska bli enskild egendom krävs ett äktenskapsförordOm man vill att mottagaren ska få egendomen som enskild egendom kan man vanligtvis skriva i gåvobrevet att mottagaren ska erhålla gåvan som enskild egendom.Däremot är så fallet att, om gåvogivaren och gåvomottagaren är makar, är det inte tillräckligt att det skrivs in i ett gåvobrev för att egendomen ska bli enskild egendom. Istället krävs att en sådan föreskrift tas in i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 äktenskapsbalken).I äktenskapsförordet kan ni således föreskriva att 50 procent av fastigheten ska utgöra din enskilda egendom och 50 procent av fastigheten ska utgöra din frus enskilda egendom (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).Kort om formkravJag vill också tillägga att, både i fråga om fastigheter som ges i gåva och äktenskapsförord, finns det vissa formkrav.Både gåvobrevet och äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, skrivas under av båda makar och registreras hos Skatteverket. Ni kan läsa mer om gåva mellan makar och äktenskapsförord på Skatteverkets hemsida.SammanfattningFör att du ska kunna ge en andel av fastigheten i gåva till din fru, utan att den tas in i en eventuell framtida bodelning, krävs att det både upprättas ett gåvobrev och ett äktenskapsförord, där det föreskrivs att fastigheten ska bli din frus enskilda egendom.Vill du ha hjälp med att upprätta dokumenten kan du kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist på Lawlines hemsida.Ni kan även använda Lawlines onlinetjänst för Gåvobrev och Äktenskapsförord.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Fastighet i gåva mellan makar

2020-03-27 i Gåva
FRÅGA |Jag och frun äger 50% var i en fastighet. Kan vi ge respektive del till den andre i gåva som enskild egendom?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvan ska registrerasDet är möjligt för makar att ge en fastighet eller en del i en fastighet i gåva till varandra. Detta görs genom att upprätta ett skriftligt gåvobrev där det anges att den ena maken ger sin andel i fastigheten i gåva till den andre, och att egendomen ska vara enskild egendom. Gåvobrevet ska skrivas under av båda makar och gåvogivarens underskrift ska vara bevittnad av två personer.Eftersom ni är makar, finns det också ett krav på att gåvobrevet skickas in till och registreras hos Skatteverket.För att gåvan ska bli enskild egendom krävs, också eftersom ni är makar, att det upprättas ett äktenskapsförord där det anges. Det är inte tillräckligt att det bara står i gåvobrevet att fastigheten ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).Den som har fått gåvan ska ansöka om lagfartDärefter, inom tre månader från överlåtelsen, ska en ansökan om lagfart göras hos Lantmäteriet, för att personen ska registreras som ägare till fastigheten. Till ansökan ska överlåtelsehandlingen bifogas.Mitt rådNi kan läsa mer om gåvor mellan makar på Skatteverkets hemsida och om ansökan om lagfart på Lantmäteriets hemsida.Vill ni ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Tolkning av avtalsvillkor om kvotandel av värdeökning

2019-10-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag och min man håller på att sälja vårt hus. När han flyttade in, köpte han in sig på halva fastigheten, 3 200000/2= 1 600 000. Men han kunde inte betala hela summa utan det utfärdades ett skuldebrev på 500 000 kr som skulle skiftas vid exempelvis skilsmässa. Skulden skulle löpa utan ränta, men vara garanterad till minst 500 000 kr och vid en värdeökning av fastigheten skulle skulden räknas upp med den kvotandel som motsvarar värdeökningen. Vi har äktenskapsförord.Nu är vi alltså där, vi ska sälja fastigheten och skilja oss, jag behöver då vara säker på att jag uppfattat värdet på de 500 000 kr rätt när vi kommer till försäljning.Jag har tolkat begreppet kvotandel på följande sätt: Låt säga att vi säljer fastigheten för 5 750 000 kr, då räknar jag ut skillnaden mellan priset då skuldebrev skrevs och försäljningspriset nu, 5 750 000-3 200 000 = 2 550 000. Kvotandelen får jag då genom att dividera 2 550 000 /3 200 000=0,796875 alltså drygt 79% värdeökning. Värdet på de 500 000 tänker jag då bör bli 1,796875*500 000=898 437,5 krVid en försäljning av fastigheten för 5 750 000kr skulle fördelningen mellan oss bli:5 750 000/2= 2 875 000 Jag ska då få 2 875 000 + 898 438 = 3773 438 kr och min man får 2 875 000 - 898 438 = 1 976 562 kr.Jag behöver alltså veta om jag tänker rätt, dels för att undvika osäkerhet och konflikt när försäljningen avslutas och för att ha en uppfattning om min framtida ekonomi inför köp av nytt boende.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningSåsom jag tolkar din fråga handlar den om avtalstolkning. Därmed aktualiseras allmänna avtalsrättsliga principer på området.Utredning Enligt min uppfattning är den avgörande faktorn vid bestämmande av hur mycket din make ska betala dig formuleringen "vid en värdeökning av fastigheten skulle skulden räknas upp med den kvotandel som motsvarar värdeökningen." Jag utgår från att denna formulering ligger mycket nära den som använts i avtalet. Utan hänsyn till din beräkning hade jag spontant bedömt formuleringen enligt följande. Er avsikt vid ingåendet av avtalet var att du vid en värdeökning av fastigheten skulle få del av denna värdeökning även avseende den del av fastigheten som din make i och för sig skulle komma att äga men på grund av skuldebrevet skulle kunna sägas "låna" av dig. Detta framstår som fullt rimligt med hänsyn till omständigheterna. Ett annat sätt att formulera det hela vore att säga att de 500 000 kronorna ska få ett påslag som procentuellt motsvarar hela fastighetens värdeökning sedan skuldebrevets upprättande när din make väl ska betala skulden. Såsom du redogjort för får vi då lösningen att den procentuella ökningen på fastighetens värde, ungefär 79 %, innebär att skulden blir 898 437,5. Din andel blir då mycket riktigt hälften av fastighetens värde, 2 875 000, + 898 437,5 = 3 773 437,5 och din makes andel blir det kvarstående värdet.Det är värt att påpeka att jag inte på något vis är bättre lämpad att bedöma de matematiska aspekterna av frågan än du eller någon annan. Jag kan dock konstatera att det resultat du redogjort för stämmer överens med vad jag anser är den uppenbara tolkningen av ert avtal (förutsatt att den exakta formuleringen liknar den du återgett här) utifrån skrivningen och vad er avsikt med avtalet måste antas ha varit. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att betrakta den lösning du presenterat som helt avtalsenlig. Jag bedömer det som mycket osannolikt att någon annan tolkning skulle kunna vinna företräde vid en eventuell tvist.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Vi vill ge pengar till vår gifta son – hur skriver man så att han inte behöver dela dem med hustrun vid en skilsmässa?

2020-04-22 i Gåva
FRÅGA |Maken och jag vill ge 100.000kr till vår son som är gift. Vi vill att han inte behöver dela med sig av pengarna till hustrun vid en ev skilsmässa även om han nu använder pengarna till nybygge sommarhus.Hur skriver man om detta?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar.Gör pengarna till enskild egendom genom ett gåvobrevNi kan skriva ett gåvobrev för att se till att er son inte ska behöva dela pengarna med sin hustru vid en eventuell skilsmässa. I gåvobrevet behöver det då finnas ett villkor som anger att pengarna ska vara er sons enskilda egendom.Jag kommer nu att beskriva vad ni behöver tänka på.Enskild egendom ingår inte i en bodelning vid en eventuell skilsmässaDin son och hans hustru ska göra en bodelning om en skilsmässa blir aktuell för dem (9 kap. 1 § första stycket och 1 kap. 5 § ÄktB). I bodelningen kan det finnas två typer av egendom: Giftorättsgods och enskild egendom.- All deras egendom är som utgångspunkt giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att den ska ingå i deras bodelning och delas lika mellan dem (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB).- Enskild egendom ska däremot inte ingå i en bodelning. Egendom är bara enskild om den aktivt har blivit omvandlad till sådan genom ett villkor i samband med en gåva, ett äktenskapsförord, testamente eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). De pengar som ni vill ge till er son kommer alltså att räknas som giftorättsgods som utgångspunkt. Ni kan dock se till att de undantas vid en bodelning genom att göra dem till enskild egendom i ett gåvobrev. Se till att "surrogat" och avkastning också blir enskild egendomÄven det som kan komma att träda i pengarnas ställe blir enskild egendom enligt lagen (7 kap. 2 § första stycket, sjätte punkten ÄktB). Sådant så kallat surrogat till pengarna skulle exempelvis kunna vara det sommarhus som du nämner, om er son finansierar huset med gåvopengarna. Jag vill rekommendera er att skriva i gåvobrevet att även eventuellt surrogat ska vara enskild egendom, trots att det redan gäller enligt lagen som utgångspunkt. Genom att skriva in det förtydligar ni nämligen er önskan ytterligare.Ni bör även skriva in att eventuell avkastning av pengarna ska vara enskild egendom. Till skillnad från surrogat blir avkastningen inte automatiskt enskild egendom (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Därför krävs det att ni skriver in det i gåvobrevet.Pengarna bör placeras på ett särskilt kontoEr son bör placera gåvopengarna på ett särskilt konto för att säkerställa att de fortsätter att vara enskild egendom. Det finns annars en risk för att de inte längre går att identifiera som gåvopengarna och därmed anses vara giftorättsgods istället, vilket framgår av rättsfallet NJA 1992 s. 773. Att tänka på om sommarhuset delvis finansieras med pengar som är giftorättsgodsDet kan eventuellt bli komplicerat om er son använder pengarna till sommarhuset och resten av bygget finansieras med pengar som är giftorättsgods. Då blir ju huset delvis enskild egendom och delvis giftorättsgods. Jag är osäker på vad det skulle kunna få för konsekvenser vid en eventuell skilsmässa mellan er son och hans hustru. Eventuellt kan sommarhuset komma att räknas som giftorättsgods i sin helhet vid en bodelning mellan dem.För att undvika att det uppstår frågetecken kring huset i framtiden skulle er son kunna ta hjälp av en jurist. Han bör även dokumentera att gåvopengarna används till just sommarhuset, om så blir fallet.SammanfattningNi kan göra pengarna till enskild egendom genom ett gåvobrev och därmed se till att er son inte behöver dela pengarna med sin hustru vid en eventuell skilsmässa mellan dem.Jag rekommenderar er att skriva in att även eventuell avkastning av pengarna och sådant som kan träda i pengarnas ställe ska vara er sons enskilda egendom.Slutligen vill jag tipsa er om att Lawline har en avtalsrobot som ni kan ta hjälp av för att skriva gåvobrevet till ett fast pris. Vid intresse kan ni läsa mer på avtalsrobotens hemsida. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan min man ge mig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Min man ägde lgh innan vi gifte oss. Inget är skrivet. Då äger jag väl halva lgh. Nu vill min man att jag ska äga hela själv. Kan han ge mig sin halva i ett gåvobrev. Om de går. Hur gör man. Mvh.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:- Kan din man ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?- Hur ska ni gå tillväga för att din man ska kunna ge dig lägenheten i gåva? Jag utgår från att lägenheten är en bostadsrätt, eftersom du skriver att din man äger den. Om jag har förstått dig rätt så har ni inget äktenskapsförord.Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och bostadsrättslagen (BRL) i mitt svar.Din man kan ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrevDet korta svaret på din första fråga är ja - det är fullt möjligt för din man att ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Jag kommer nu att ge dig mer information om vad som gäller samt om hur ni ska gå tillväga för att fullborda gåvan.Din man äger fortfarande hela lägenheten självInledningsvis är det viktigt att ni vet hur äganderätten till lägenheten ser ut i nuläget. Din man är fortfarande ensam ägare till hela lägenheten, trots att ni är gifta och inte har något äktenskapsförord. Det beror på att ni betraktas som två åtskilda individer med individuella tillgångar och skulder (1 kap. 3 § ÄktB). När ni gifte er förändrades alltså inte er individuella äganderätt till egendom som ni ägde på var sitt håll innan äktenskapet. Däremot fick ni så kallad giftorätt i varandras egendom. Jag kommer nu att förklara vad giftorätten innebär.Du har giftorätt i hälften av lägenhetens värde vid en bodelningGiftorätten innebär att all er individuellt ägda egendom är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Jag utgår från att lägenheten inte är enskild egendom eftersom det kräver att den aktivt har omvandlats till sådan, vilket du inte nämner något om (7 kap. 2 § ÄktB).Som giftorättsgods ska lägenheten ingå i en bodelning mellan er om ni skiljer er eller om någon av er avlider (10 kap. 1 § och 9 kap. 1 § första stycket samt 1 kap. 5 § ÄktB). Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika efter att värdet av era skulder har dragits av (11 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att du vid en bodelning har giftorätt i hälften av lägenhetens värde, eftersom den är giftorättsgods. Så länge ni är gifta har du dock inte någon äganderätt till hälften av lägenheten - din man äger fortfarande hela lägenheten själv.Gåvobrevet måste uppfylla formkrav och bostadsrättsföreningen ska meddelasSom tidigare nämnt är det fullt möjligt för din man att ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Observera att det rör sig om äganderätten till hela lägenheten, inte enbart hälften.För att vara giltigt behöver gåvobrevet uppfylla följande formkrav, eftersom gåvan är en bostadsrätt (6 kap. 4 § första stycket och 6 kap. 5 § tredje stycket BRL):- Det ska vara skriftligt.- Det ska undertecknas av din man samt av dig.- Det ska innehålla uppgifter om lägenheten. För att gåvan ska bli fullbordad behöver ni också meddela bostadsrättsföreningen att din man har gett dig lägenheten i gåva. Det har bestämts i två rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1971 s. 66 och NJA 1993 s. 560).Dessutom behöver du bli accepterad som medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 § första och andra stycket BRL).När detta är uppfyllt har gåvan blivit fullbordad. Då är du ägare till lägenheten.Ni kan skydda din äganderätt genom registrering hos SkatteverketNi kan skydda din äganderätt till lägenheten genom att registrera gåvobrevet hos Skatteverket. Då kan din mans eventuella långivare inte göra anspråk på lägenheten om han skulle bli skuldsatt (8 kap. 1 § första och andra stycket samt 16 kap. 2 § första stycket ÄktB). I dagsläget kostar det 275 kronor att registrera en gåva mellan makar (mars 2020). Ni kan läsa om hur ni registrerar gåvan på Skatteverkets hemsida.SammanfattningDin man kan ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Det rör sig om hela lägenheten eftersom han har ensam äganderätt till den.För att din man ska kunna ge dig lägenheten i gåva behöver ni tänka på tre saker:1. Gåvobrevet måste uppfylla lagens formkrav, som jag har beskrivit ovan.2. Ni behöver meddela bostadsrättsföreningen och den behöver i sin tur acceptera dig som medlem i föreningen.3. Ni kan registrera gåvobrevet hos Skatteverket för att skydda din äganderätt till lägenheten. Avslutningsvis vill jag tipsa dig om att Lawline har en avtalsrobot. Vid intresse kan ni ta hjälp av den för att upprätta gåvobrevet till ett fast pris. Du kan läsa mer på hemsidan för avtalsroboten.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Lycka till med lägenheten!Med vänliga hälsningar,

Vem äger hur mycket av en fastighet när den erlagda köpeskillingen för fastigheten skiljer sig från vad som är angivet i fastighetsregistret?

2020-03-22 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min fru köpte för 13 år sedan en villa. Jag betalade 84% och min fru 16% av köpeskillingen men på lagfarten har vi 50% var. Vi har äktenskapsförord som säger att all egendom och egendom som träder i dess ställe skall vara enskild. Till vilken del äger var och en huset?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga rör förhållandet mellan den civilrättslige och den lagfarne ägaren av en fastighet. Denna situation uppstår dels i ert fall, d.v.s. när ägarförhållandena är annorlunda civilrättsligt jämfört med vad som framgår av förhållandena i fastighetsregistret, men även exempelvis vid ett fastighetsförvärv där köparen övertar (det civilrättsliga) ägandet av fastigheten men underlåter att söka lagfart på den, varpå den före detta ägaren är registrerad i fastighetsregistret. Lagfaren ägareVem som innehar lagfart på fastigheten har betydelse vid ett antal olika dispositioner med fastigheten. Främst har det betydelse för den som vill inteckna och ta ut pantbrev i fastigheten - detta kan enbart den lagfarne ägaren göra. Lagfarten kan även ha betydelse vid frågor med anknytning till ROT-arbeten, om exempelvis skattemyndigheten ska kontrollera att ägaren som yrkar rätt till avdrag faktiskt är rätt ägare. De förhållanden som är registrerade i fastighetsregistret har dock ingen avgörande betydelse för de rent privatekonomiska förhållandena mellan dig och din fru, utan registeruppgifterna har sin största betydelse i förhållande till administrativa åtgärder.Civilrättslig ägareI ditt fall är det tal om vem som äger hur mycket av fastigheten gentemot varandra, vilket handlar om den civilrättsliga äganderätten. Denna har sin grund i de rättshandlingar som föranledde de rådande ägarförhållandena, d.v.s. det köp som ni genomförde för 13 år sedan. Vad som därigenom överenskoms är vad som gäller idag, såvida inte en ny överenskommelse om ägarförhållandena träffats mellan er under tiden. Om förhållandet att du framöver skulle äga 84% av huset var förstått och överenskommet vid den tidpunkten så är det vad som gäller. Uppgifterna i fastighetsregistret har ingen inverkan på detta förhållande. Vidare gäller även, p.g.a. de föreskrifter om enskild egendom som ni har i ert äktenskapsförord, att era andelar i fastigheten även utgör er enskilda egendom.Det enda problem jag kan se i situationen är att det eventuellt kan vara svårt att hävda en viss andel i fastigheten om detta inte framgår någonstans. Detta kan föranleda problem ifall det framöver skulle uppstå tvistigheter kring huset och vem som äger hur mycket. Äganderätten får ju nämligen sin största praktiska betydelse när två delägare inte är överens om förhållandena eller om fastigheten ska säljas eller dess värde fördelas genom bodelning, och där en domstol i värsta fall måste avgöra tvisten mellan de båda på grundval av de uppgifter som delägarna lägger fram som bevisning för sin sak. Det är i dessa fall man brukar tala om skillnaden mellan att ha rätt och att få rätt, och kokar främst ner till bevisfrågor. Om tvist uppstår om hur mycket var och en av er äger i fastigheten så kommer presumtionen vara att ni äger lika mycket om inte någon av delägarna kan visa att så inte är fallet.I en sådan tvist kan uppgifterna i fastighetsregistret spela en viss roll (eftersom de indikerar ett ägarförhållande), i avsaknad av andra uppgifter som styrker ett annat ägarförhållande. Det kan då, i avsaknad av uppgifter som pekar på någon annan slutsats, framstå som rimligt att presumera att ni äger hälften var. Å andra sidan kan föreskrifterna i äktenskapsförordet tala för att det var er avsikt vid förvärvet att ägarandelarna, som får anses representeras av er respektive del i köpeskillingen, skulle bestå framöver. Det blir i varje fall en fråga om att försöka utröna vad som var avsett vid förvärvet. Vad står det exempelvis på det köpebrev som utfärdades vid köpet? Framgår det av handlingen att du, genom att ha betalat 84% av köpeskillingen, förvärvar 84% av fastigheten så borde saken vara klar redan där.Svaret på frågan är alltså med andra ord att det handlar om vad ni sinsemellan kom överens om i samband med köpet, eller genom överenskommelse därefter. Konsultera i första hand köpehandling eller köpebrev för detta (i den mån ni inte har ägarförhållandena dokumenterade i annan ordning, exempelvis genom ett avtal). Om det inte av dessa handlingar framgår några tydliga ägarförhållanden så finns det viss risk att, vid en eventuell framtida tvist, andra omständigheter kan komma att behövas för att framöver hävda en viss ägarandel i huset.Jag hoppas att du får nytta av svaret! Om någonting i svaret är oklart så får du gärna skicka ett mail till mig på lucas.cyren@lawline.se så reder vi ut det därefter.

Gåvobrev - Demens

2019-09-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Gåvobrev vid demens?Jag har tagit del av några tidigare frågor mer än och delvis hittat svar. Det gäller gåvobrev som avser pengar. Vi är två syskon och vår pappa har fått en demensdiagnos. Han har successivt blivit försämrad men det gpr lite upo och ned med hans förvirring. Han har en stor summa sparade pengar som han själv uttryckt flera gångeratt han vill ge till oss. Han kommer inte att ha någon glädje av dem. Vi har fullmakt och betalt hans räkningar men funderar på att skaffa God Man för att det ska bli lättare vid försämring. Om han vill gå till banken med ett gåvobrev och göra en överföring till oss , är det olagligt???? Kan jag och min bror bli anmälda trots att det var pappas vilja eftersom han har sin diagnos????Han är inte omyndigförklarad, han har eget betalkort, mobiltelefon osv men har nu flyttat till ett boende och det svänger en del i hur "klar" han är. Vad vi vet har han inte skrivit något testamente. Våra föräldrar skildes för längesedan men vi vet inte om han skrivit något när han bodde med sin sambo. Kan man ta reda på det? Så det inte blir fel där. Vår pappa har svårt att komma ihåg detaljer som hänt ffa i det närmsta tiden. Det är så sorgligt med diagnosen och om vår pappa vetat att han skulle bli sjuk hade han gett oss pengar för längesedan. / mycket tacksam för svar
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kort förklaringJa det är med demens och avtal är inte helt enkelt men jag ska försöka reda ut det så gott jag kan. Det korta svaret är att klart kan er pappa ge er pengar i gåva trots att han har demens, det brukar finnas tidpunkter där man är i sina sinnesfulla bruk, som det heter med juridiska termer. Allmänt om gåvobrevEtt gåvobrev är ett avtal i lagens mening eftersom det aktualiserar avtalsrättsliga regler. Varje person har rättshandlingsförmåga, det betyder att en fysisk person eller en juridisk person har rätten att själv kunna sluta avtal med rättsligt bindande följder. Det betyder att en person exempelvis kan skriva ett gåvobrev om det känner för det. Eftersom det är en avtalsrättslig situation kan även rättshandlingen bli ogiltig om det finns omständigheter som enligt lagen gör att avtalet ska gå åter. Exempelvis kan ett gåvobrev som är påskrivet av en dement person förklaras ogiltigt just på grund av att personen var dement och inte visste vad den gjorde när gåvobrevet skrevs. Det finns en lag som heter lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning. Denna lag reglerar som det låter ett avtals giltighet när en person lider av en psykisk störning. Demenssjukdom anses vara en psykisk störning och faller därför innanför lagens mening. Denna lag säger helt enkelt om en person som har en psykisk störning ingår ett avtal är det avtalet helt enkelt ogiltigt och prestationerna som utgått ska helt enkelt återgå som det var innan avtalet upprättades. I ditt fall kommer den gåva gå åter. BevisbördaDen person som hävdar att det förelegat en psykisk störning vid ingående av ett avtal har bevisbördan för detta. Helt enkelt den som åberopar ogiltigheten måste bevisa att när avtalet ingicks så hade personen en psykisk störning som gjorde att avtalet inte kan bli giltigt. Det betyder i ditt fall att gåvobrevets ogiltighet i sådana fall grundar sig i demenssjukdomen. Det krävs dock att det finns ett orsakssamband mellan demenssjukdomen och påskriften. Det betyder att på grund av demenssjukdomen så visste inte pappa vad han gjorde och därmed är avtalet ogiltigt. AvtalslagenDet finns även bestämmelser i avtalslagen som är bra att hålla koll på också. Avtalslagens 31 § handlar om ocker, som betyder att någon har utnyttjat någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att få denne att skriva på ett avtal. Om detta sker blir avtalet ogiltigt. I ditt fall betyder det att om ni utnyttjar er pappa som ni vet absolut är dement och inte vet vad han gör då kan gåvobrevet bli ogiltigt. Det ska även här bevisas att gåvobrevet enbart skrevs på grund av demenssjukdomen. Det ska dessutom tilläggas att denna paragraf tillämpas väldigt restriktivt. Ett avtal kan även jämkas enligt 36 § AvtL, men denna paragraf ska också tillämpas väldigt restriktivt. SammanfattningMed andra ord finns det många situationer ett avtal kan bli ogiltigt på grund av en demenssjukdom. Men som jag nämnt krävs det att det finns ett samband mellan handlandet, själva skrivande av gåvobrevet, och att den sker under ett sjukdomstillstånd. En person som är dement har även den rättshandlingsförmåga och får skriva avtal. Det ska tilläggas att det är svårt att bevisa att den demente verkligen inte förstod vad denne skrev. Jag skulle tipsa er om att ni tar en dag där din pappa är klar och att ni har andra vittnen som kan bevisa att han faktiskt förstår vad det är han gör. Det är ju trots allt er pappa och klart att han ska kunna ge er en gåva ifall han vill det, trots sin sjukdom. TestamenteTyvärr finns det inget regelverk kring förvaring om testamente, exempelvis som äktenskapsförord som ska registreras. Därmed är det svårt att veta om det finns testamenten eller inte. En del juridiska byråer förvarar testamenten, ibland förvarar personer dem i sina bankfack. Mer vägledning än så kan jag tyvärr inte ge dig, hoppas allt löser sig. Om du har fler frågor är det bara att kontakta mig igen eller någon av mina fina kollegor här på Lawline. Vänligen,