Fråga om pactum turpe

2020-08-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo vill skriva ett avtal som innefattar att om någon av parterna köper någon form av sexuell tjänst under tiden de är i ett kärleksförhållande eller har gemensamma barn blir denna skyldig den andre parten en summa på 1 000 000 kr. Om man utformar ett tydligt avtal med tydliga villkor kring det ovannämnda. Skulle ett sådant avtal vara gällande/bindande? Detta handlar alltså ej om ett avtal kring förbud mot otrohet, utan ett avtal kring förbud mot köp av sexuella tjänster. Kan avtalet påverkas av pactum turpe?Med vänliga hälsningar,
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I svensk rätt saknas allmänna regler om ogiltighet av avtal som strider mot lag eller goda seder. Det har i stället överlämnats till domstolarna att efter omständigheterna i det särskilda fallet avgöra om ett avtal skall anses ogiltigt enligt allmänna rättsgrundssatser, pactum turpe är en sådan allmän rättsgrundsats. Innebörden av pactum turpe är att de förpliktelser som följer av avtalets innehåll inte upprätthålls av rättsordningen. I dessa fall avstår domstolen att överhuvudtaget avgöra frågan och avvisar talan. Ett exempel på pactum turpe är avtal om prostitution.Det avtalet du tar upp är inte olagligt i sig men avtalet går i grunden ut på att kompensera en avtalspart ekonomiskt utifall motparten köpt en sexuell tjänst vilket kan anses vara otillbörligt. Min bedömning är därför att det rör sig om pactum turpe. Domstolen kommer i sådant fall inte befatta sig med frågan. Med vänliga hälsningar,

Vad behöver man tänka på när pengar skickas från ett annat land?

2020-08-30 i Gåva
FRÅGA |Hej!Min mamma har ärvt pengar från utlandet och vill skänka summan till mig och min syster. Vi har läst oss till att en gåvoskatt inte betalas då den är slopad, men är det något annat hon och vi behöver tänka på gällande överföringen från hennes bank till vår? Eller något annat vi behöver ta hänsyn till?Vänliga hälsningar
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Precis som du skriver har Sverige ingen gåvoskatt, vilket innebär att du och din syster som gåvotagare inte behöver skatta på dessa pengar. Det framgår inte från vilket land dessa pengar kommer ifrån, men det kan vara så att det landet som din mor ärvt pengarna i har en arvsskatt, vilket betyder att din mor i ett sådant läge behöver skatta på arvet innan hon ger det som gåva till er.Det framgår inte vilken summa vi pratar om, men är det en lägre summa ska det oftast inte vara några problem att göra en överföring. Men är det exempelvis en summa på 100 tusen kronor, rekommenderas att du och din syster talar om för er bank att ni förväntar er en överföring på en större summa från ett annat land. Det kan nämligen vara så att banken stoppar överföringen om beloppet är stort eller om pengarna kommer från ett högriskland. Med högriskländer menas länder där exempelvis penningtvätt sker frekvent.Sammanfattningsvis finns det inget särskilt ni behöver tänka på gällande överföringen om summan inte är stor och pengarna kommer från exempelvis ett EU-land. Däremot om det handlar om större summor eller om överföringen sker från ett land med hög risk, rekommenderas att ni talar med banken ni tillhör och informerar dem. Där kan ni även få vägledning om det är något särskilt ni behöver göra.Hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Är jag återbetalningsskyldig om jag fått för mycket lön?

2020-08-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min arbetsgivare påstår att jag skulle ha fått förmycket utbetalt i lön för cirka 2 år sedan.Då gick jag på tjänstledighet och efter 2 års studier har jag nu en ny arbetsgivare. När jag nu sagt upp mig hos dåvarande arbetsgivare så har jag fått en skuld på cirka 23.000 som jag tydligen skulle ha fått utbetalt förmycket. Jag har ingen aning om när jag skulle ha fått såhär mycket utbetalt och är helt i god tro.Kan dem komma 2 år efter och kräva detta utan att någonsin ha avviserat eller påpekat detta? Tack på förhand!
Minna Grahn |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man har för fått för mycket lön gäller som huvudregel att lönen ska återbetalas till arbetsgivaren. Ett undantag till detta är om lönen mottagits i god tro. Vad som menas med god tro är att mottagaren varken insett eller borde ha insett att löneutbetalningen var felaktig. Detta slog domstolen fast i rättsfallet AD 2006 nr 105. Bedömningen av en persons goda tro görs med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Exempel på omständigheter som kan påverka är vilken tjänsteställning och erfarenhet mottagaren haft, se NJA 1958 s 475.I ditt fall låter det som att du inte kommer behöva betala tillbaka lönen eftersom du mottog lönen i god tro och mot bakgrund av att det gått två år antar jag att du har förbrukat pengarna. Jag kan dock inte lova att domstolen skulle komma fram till samma sak eftersom jag inte vet några fler detaljer om ditt ärende.Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

Är muntliga anställningsavtal bindande?

2020-08-29 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej Jag började jobb hos en man men utan avtal. 2,5 månader jobbade jag utan lön han ville inte betala mig för mitt arbete. Vad gäller nu vad jag kan göra?Tack för hjälpen
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? När det kommer till tvister om avtal är det främst avtalslagen (AvtL) som man vänder sig till. Ett avtal anses ha upprättats när personen som mottar ett anbud, lämnar en accept. Både anbudet och accepten är bindande för vardera part (1 § första stycket AvtL). I svensk rätt gäller principen om att avtal som slutits ska hållas. Detta gäller även avtal som upprättats muntligen, under förutsättning att anbudet accepteras omedelbart (3 § andra stycket AvtL).Den part som hävdar att ett avtal föreligger har bevisbördan. Vad detta innebär är att det är ditt ansvar att kunna styrka att ett avtal om anställning faktiskt slöts mellan dig och din arbetsgivare. Detta är i normala fall väldigt svårt att bevisa när det kommer till muntliga avtal. En möjlig lösning hade varit att samla på dig relevant material (exempelvis meddelandeloggar mellan dig och arbetsgivaren på telefonen, visa att du haft tillgång till arbetsplatsen etc.) som kan läggas till grund för en domstol att göra antagandet om att ett avtal om anställning faktiskt förelåg mellan dig och arbetsgivaren. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.Med vänliga hälsningar,

Kan förhandling ske genom telefonsamtal?

2020-08-30 i Avtal
FRÅGA |Kan förhandling ske på telefon eller måste detta göras genom att parterna ses?
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av frågan framgår inte vad för sorts förhandling det är vilket gör att jag inte kan ge ett exakt svar. Avtalsrättsliga förhandlingar är allt som oftast frivilliga mellan parter och det betyder även att tillvägagångsättet är upp till er som ska träffa avtal att bestämma. Vid domstolsförhandlingar är huvudregeln att närvara personligen. Vid fackliga förhandlingar kan tillvägagångssättet variera. Men det finns som sagt många olika förhandlingar och varianter, därför kan jag inte svara mer specifikt på din fråga. Hoppas du är nöjd med svaret, annars är du välkommen att ställa en ny mer specifik fråga eller kontakta juristerna på Lawline. Vänligen,

Samägande av hund

2020-08-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Min pojkvän och hans ex köpte en hund när dom var tillsammans där han betalade för hunden men hon står ensam på köpekontraktet. Fram till för ett halvår sedan så har dom haft delad vårdnad men nu vägrar hon lämna över hunden och hävdar att det är hennes. Vad har min pojkvän för rättigheter i det fallet?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På din fråga låter det som att din pojkvän och hans ex köpte hunden tillsammans, eftersom han betalade men hennes namn står på köpekontraktet. Hundar är i juridisk mening lös egendom. Det lär alltså vara fråga om ett samägande, alltså att de tillsammans äger hunden. Eftersom hans ex står ensam på köpekontraktet kan det däremot vara lite svårt att bevisa samägandet. Enligt samäganderättslagen måste beslut fattas med full enighet mellan samtliga delägare. Alltså har hans ex inte rätt att t.ex. sälja hunden utan din pojkväns samtycke. Eftersom de äger egendomen tillsammans ska de också båda ha tillgång till den, hon har alltså inte rätt att vägra din pojkvän tillgång till hunden.Min rekommendation är att din pojkvän och hans ex försöker skriva ett samägandeavtal, alltså ett avtal om hur ägandet ska se ut mellan dem för att undvika tvister i framtiden. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ansvarar jag för varan om det skulle hända något med den under tiden den levereras tillbaka?

2020-08-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag har köpt en vara på distans som inte passat mig och skickat varan tillbaka i en speciell skyddad förpackning tom. Efter några dagar kommer mejl till mig med information att varan är repad och att jag måste betala för varan. Jag begärt bild och sett att varan är repad!!?? Tom är det andra gång i rad att jag inte lyckats ångra mitt köp på detta företag. Förra gången efter jag skickat varan tillbaka (ej spårbart) har dem påstått att varan aldrig kommit fram!!?? Nu vill dem att jag betalar men jag vägrar då jag känner mig både lurad och förbannad. Vad kommer hända nu? Måste jag till slut betala? Bör någon kolla om sådana saker händer regelbundet på detta företag? Tack på förhand!
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att utgå från informationen som du har gett mig så handlar det om ett distansköp och då blir Lag om distansavtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) tillämplig. Din fråga handlar om du ska betala och stå för risken vid en retur. Det finns inga särskilda regler för vem som står för risken vid utnyttjad ångerrätt i distansavtalslagen. Dock enligt den allmänna reklamationsnämnden (ARN) så har företaget ansvaret för varan under transporten när en konsument brukar sin ångerrätt. Det betyder att om det skulle hända något med varan så ansvarar företaget för det om de inte kan bevisa du har varit vårdslös (exempel otillräcklig paketering). Det betyder att de måste bevisa att felet ligger hos dig och inte hos dem. Din situationMin bedömning att du inte har gjort något fel då du har paketerat varan i en speciell transportsäker förpackning. Det blir alltså svårt för företaget att motivera att du har varit vårdslös. Så du bör inte behöva betala och ansvaret ligger hos företaget. Sedan om det skulle vara att de inte följer lag så kan du vända till ARN där de kan pröva din tvist kostnadsfritt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Bunden av avtal om hundförsäljning?

2020-08-28 i Avtal
FRÅGA |Hejsan! om ens ex kille har köpt en hund till mig och den står på mig och jag har tagit hand om den och betalt mat försäkring och veterinär kostnader och allt!Nu till frågan vi har ett avtal på vanligt A4 papper där det står att om jag säljer hunden ska han få pengarna från försäljningen! Men om jag säljer hunden och får vi säger 15 000 tusen kan jag dra kostnader ifrån den summan vad han kostat mig ifall jag har kvitto och så på sakerna? Eller jag är juridiskt bunden till avtalet att varenda krona ska gå till exet som köpt hunden?Mvh
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. För denna typ av avtal finns det heller inga direkt särskilda formkrav som avtalet måste uppfylla för att det ska vara gällande. I och med att ni också har ett skriftligt avtal kan det vara svårt för dig att häva att ni skulle ha avtalat något annat.I 3 kap. avtalslagen finns det vissa grunder för vilka avtal inte ska gälla, men dessa innebär bland annat tvång och utnyttjande av annans beroende ställning vilket jag inte tror kommer vara gällande i din situation utifrån din fråga.Om ni inte har avtalat något om dina utgifter för hunden så är det inget som du bara kan dra av. Det ni är juridiskt bundna av är det som framgår av avtalet. Om du däremot kan komma överens med ditt ex om att dra av de kostnaderna är det inget problem. Om ni inte kan komma överens är du dock tyvärr bunden av det ni har avtalat om.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,