Har man en skyldighet att lösa ut en delägare som inte är intresserad av samägd egendom?

2020-06-07 i Samägandeavtal
FRÅGA |Om 4 syskon ärver en båtplats med båt, hytt och brygga, men en av syskonen inte vill ha det, blir dem andra 3 tvungna att lösa ut det syskonet då??Eller kan man be hen att bara avstå, eftersom inget ska säljas, och det skulle bli en skuld för dem andra 3!??
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur syskonen bör gå vidare efter arvet av båtplatsen, båten, hytten och bryggan när ett av syskonen inte är intresserad av egendomen. Jag tolkar vidare frågan som att respektive syskonen äger 25% av egendomen vardera. Eftersom egendomen är samägd av syskonen är lagen om samäganderätt (LoS) tillämplig.Först kan konstateras att det inte finns någon skyldighet att lösa ut det fjärde syskonet, som inte är intresserad av egendomen. Något som kan poängteras är dock att användning av den gemensamma egendomen som utgångspunkt kräver samtycke av samtliga delägare (2 § LoS). Om relationen mellan syskonen är god bör samtycke inte vara några problem att få.Ett annat alternativ är att de tre syskonen köper ut det fjärde syskonet, så ägarförhållandena av egendomen istället blir 33,33 % vardera.Om syskonen inte kommer överens finns möjligheten för varje delägare att ansöka om tvångsförsäljning av egendomen på offentlig auktion hos tingsrätten (6 § LoS). De övriga delägarna kan normalt sett inte motsätta sig att egendomen säljs på offentlig auktion, om det inte föreligger synnerliga skäl (6 § LoS). Vid auktionen kan alla delägare lägga bud. De kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av vardera delägare proportionerligt till ägarandelen, alltså 25 % vardera (15 § LoS). Vid offentlig auktion kan man även begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris, ett pris som egendomen inte får säljas under - det vill säga inkommer det inga bud som uppgår till eller överstiger minimipriset kan egendomen inte säljas (9 § LoS).SammanfattningOm syskonen kommer överens och det fjärde syskonet samtycker till att resterande syskon använder egendomen borde inga problem uppstå. Ett annat alternativ är att det fjärde syskonet köps ut av övriga syskon. Om syskonen inte kommer överens är ett tredje alternativ att ansöka om offentlig auktion hos tingsrätten, där alla kan vara med och buda. Det kan således resultera i en inbördes budgivning mellan syskonen vid en offentlig auktion. Övriga delägare kan som beskrivit ovan inte motsätta sig ett utbjudande till offentlig auktion, vilket innebär att det fjärde syskonet inte kan bli "tvingat" till samägande mot sin vilja. Mitt råd till syskonen är att de bör sätta sig ner tillsammans och diskutera hela situationen. Den mest lämpliga lösningen är enligt min mening att det fjärde syskonet blir utköpt av resterande delägare. På så sätt stannar egendomen inom familjen, samtidigt som det fjärde syskonet kompenseras.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Bunden att betala ut högre belopp vid skrivfel?

2020-06-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Kommunen har gjort en cykelväg som gått in något på min tomt. Jag har nu fått ett avtal för servitut med värderingsprotokoll och sammanställning av den ersättning jag är berättigad till från elbolaget som behövde "inkräkta" på min tomt. Jag har skrivit under med namnteckning samt uppgett var jag vill att ersättningen ska sättas in, och skickat det tillbaka till elbolaget. Min fråga gäller det belopp de skrivit i avtalet. Utifrån en sammanställning av beräkningen ska jag få 500 kr, vilket också är det belopp det betalat ut till mig. Men vid den sista raden som visar "Total ersättning till fastighetsägaren Kr" har de skrivit 21 733 500 kr. Vid samtal med bolaget så uppger de att det blivit fel och att jag bara kommer få 500 kr. Är elbolaget bundet att betala ut det högre beloppet enligt dokumentet? På vilket sätt har de rätt att inte följa det? Och finns det något mer jag kan göra?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den bestämmelse som blir aktuell i ditt fall är 32 § avtalslagen. Den säger att om någon i sin viljeförklaring (exempelvis ett anbud) gör en felskrivning eller annat liknande misstag är denne inte bunden av viljeförklaringens innehåll om mottagaren insåg eller borde insett misstaget. I ditt fall verkar det ganska uppenbart att det rör sig om ett skrivfel eller annat liknande misstag som avses med bestämmelsen. Vidare tolkar jag din text som att du insåg misstaget, och om inte annat så borde du åtminstone insett misstaget eftersom den felskrivna summan är väsentligt mycket högre än den riktiga summan. Min bedömning är därför att elbolaget inte är bundna att betala ut det felskrivna högre beloppet till dig.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Om hyresvärden vill ändra hyran från annonsen?

2020-05-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Ansökte om en lägenhet med viss hyra. Jag fick lägenheten och skrev under med mobilt bank ID att jag tog den. När jag sedan fick hyresavtalet(fick det som bekräftelse på att jag skrivit under så hade inte sett allt det innan) så stod det en 500kr högre hyra. För mig är det väldigt mycket. Jag skrev och ifrågasatte det och de bad om ursäkt och sa att de hade blivit fel i systemet och att den högre hyran va den som gällde... Kan de göra såhär? Det är en seriös hyresvärd och inget privat.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Erbjudandet om att hyra lägenheten för den hyra som skrevs i annonsen är bindande för hyresvärden eftersom du skrivit på avtalet i tid, 1 § 1 st jämte 2 § 1 st avtalslagen. Annonsen om lägenheten ligger ute för allmänheten eller de som har tillgång till bostadssidan, vilket inte är en bestämd adressat utan flera. Därför kallas erbjudandet om lägenheten, ett utbud, som köpare, vilket blir bindande om inte säljaren meddelar att denne inte önskar ingå avtalet med dig som köpare, 9 § AvtL. Eftersom att hyresvärden inte återkommer med att denne inte vill ingå ett avtal med dig som hyresgäst för den summa som står i annonsen, så ses det som att hyresvärden accepterat anbudet på den hyran som stod i annonsen. I avtalslagen, som reglerar alla grundläggande regler kring avtal;finns det vissa punkter som kan göra ett avtal ogiltigt. Den första punkten att undersöka som kan ogiltighetsförklara den hyra som skrevs ut i annonsen är om att du borde ha insett att hyran i annonsen var en felskrivning från hyresvärdens sida. Eftersom den hyran som hyresvärden menar att det egentligen skulle stå, inte är uppenbart högre så borde du inte förstått att det var en felskrivning och att de hade tänkt ta mer i hyra. Det hade varit skillnad om hyran i annonsen hade varit 500 kr/månad och hyresvärden hade gjort en felskrivning på en 0 och det var tänkt att det skulle stå 5000/månad. Eftersom i princip ingen hyra oavsett vilket stad och lägenhetsstorlek, har en hyra på 500kr så borde du i det fallet ha insett att det var en felskrivning men inte nu när det var 500 kronors skillnad, 32 § 1 st AvtL. Det avtal som du skrivit på via mobilt bank id skulle anses strida mot tro och heder för hyresvärden att åberopa det då hyran ändrats vid det digitala avtalet som skickas senare och hyresvärden bekräftar genom sitt svar att de/den har vetskap om att det stod något annat i annonsen, 33 § AvtL. Jag skulle se erbjudandet om att hyra lägenheten för 500 kr mindre som bindande för hyresvärden, dock kan det bli svårt att driva igenom det i praktiken om hyresvärden motsätter sig. Jag skulle rekommendera dig att om du inte redan har gjort det, att ta en skärmdump eller skriva ut annonsen som du ansökte om och hänvisa till den när du pratar med hyresvärden. Är det en seriös hyresvärd så är säkerligen mån om att ha ett gott rykte och går med på att felskrivningen är bindande.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man tvingas bli utköpt ur ett hus som ägs gemensamt?

2020-05-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Jag har ärvt ett fritidshus tillsammans med 2 syskon. 2 av oss vill sälja. Den tredje föreslår att han ska köpa ut oss. Min fråga är, kan vi 2 neka att bli utköpta? Vi har påbörjat försäljning via en mäklare. Alla 3 har skrivit under ett försäljningsuppdrag.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns möjlighet att vägra bli utköpt ur samägd egendom, då det inte finns något i samäganderättslagen som ger en delägare rätt att tvinga övriga att bli utköpta. Vad en delägare däremot kan göra är ansöka hos tingsrätt att egendomen säljs på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Detta kan därmed fungera som incitament till att få övriga delägare att möjligtvis bli mer samarbetsvilliga i frågan, då en försäljning på auktion ofta genererar ett pris som understiger marknadsvärdet, men detta är allt som syskonet kan göra för att "tvinga" er att gå med på kravet. Vänligen,

När får jag svar på min fråga?

2020-06-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag väntar på svar på en fråga som handlar om en kränkningsanmälan i skolan.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kan tyvärr inte hitta din fråga då en obesvarad fråga finns kvar i vårt system i ungefär 30 dagar. Det kan också vara så att du ställt frågan i ett annat namn, eller så är det någon av mina kollegor som håller på att svara på den. Vi får in väldigt många frågor dagligen och kan inte garantera svar på alla. För att få ett svar inom kort tid rekommenderar jag dig att ringa oss för gratis telefonrådgivning. Telefonnumret är: 08-533 300 04 och våra öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Om du vill ha ett skriftligt svar inom 24 timmar, eller för ett lägre pris, inom 3 dagar så kan du vända dig till vår expressrådgivning, ställ din fråga här. Du kan givetvis även ställa din fråga här igen så ska vi hjälpa dig så fort som möjligt! Vänligen,

Kan man köpa ut något ur ett hus utan samtycke?

2020-06-03 i Samägandeavtal
FRÅGA |Min ex sambo säger att hon ska köpa ut mig ur vårat gemensamma hus som jag äger 50% av HELT utan min tillåtelse eller en enda underskrift.. KAN hon verkligen göra det, bara sådär??
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom ni äger huset tillsammans så är samäganderättslagen tillämplig (1 § samäganderättslagen). Kan man köpa ut någon utan dennes samtycke? För att vidta åtgärder med ett samägt hus så krävs det samtliga ägares samtycke (2 § samäganderättslagen). Det man kan göra utan de andras samtycke är att bjuda ut egendomen på offentlig auktion, men det innebär i regel att man får ut ett lägre pris än vad man hade fått på den öppna marknaden (6 § samäganderättslagen). Det hon skulle kunna göra är att bjuda ut huset på offentlig auktion och sedan köpa det, men även du har i sådant fall rätt att buda på det. SammanfattningMan kan inte direkt köpa ut någon annan utan dennes samtycke eller underskrift. Man kan dock bjuda ut huset tvångsvis på offentlig auktion och lägga bud på det.Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Föreligger bundenhet vid förfrågan om hyreskontrakt?

2020-05-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag fick ett erbjudande av en hyreslägenhet förstahandskontrakt, dom skickade hyreskontraktet till mig 2st som den andra skulle skickas till baka till hyresvärden, men jag har inte skrivit under och jag har båda kontraktet själv, hyres tiden skulle börja gälla den 2020-07-01 nu undrar jag om jag ska betala in 3 månads uppsägning fast kontrktet inte har börjat gälla ens?. Jag skulle vilja ångra att börja hyra lägenheten.Hoppas på svar.HälsningarB.
Edessa Barmousa Altun |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det föreligger ett giltigt kontrakt mellan dig och hyresvärden och vad som gäller kring uppsägning Är du bunden av en förfrågan om ny hyreslägenhet? Enligt 12 kap. 2 § Jordabalk (hädanefter JB) ska ett skriftligt avtal upprättas mellan hyresvärden och hyresgästen om en av parterna kräver det. Detta kan ske formlöst, vilket innebär att ingen speciell formalia måste uppnås för att hyreskontraktet ska anses som giltigt. Genom att hyresvärden har skickat hyreskontrakt till dig, där det framgår att du har blivit lovad lägenheten skriftlig kan det anses som ett anbud till avtal enligt 1 § i Avtalslagen. Beroende på hur du svarar så är det att anse som accept eller oren accept (nekande). Eftersom du har valt att inte skriva under avtalet vill jag anse det som att du har nekat förfrågan om hyreslägenhet och därmed inte bundit upp dig på varken något hyreskontrakt eller ny hyreslägenhet. Det innebär således att du inte är bunden av att ta över hyreslägenheten. Eftersom du inte har skrivit under något hyreskontrakt så har du ingen hyreslägenhet att säga upp och således har du ingen uppsägningstid, vilket framgår av 12 kap. 4 § JB då det krävs att du har ett hyresavtal med hyreslägenhet att säga upp för att en uppsägningstid ska börja gälla.Har du däremot utfäst tidigare att du är intresserad av att hyra lägenheten (anbud) och hyresvärden skickar kontrakten efter din utfästelse(accept), så kan det däremot anses som ett giltigt bindande avtal. Det kan innebära att du kan bli skyldig till att betala hyra om inte du kan komma överens med hyresvärden om annat. Detta har du dock inte gjort gällande i din fråga men jag vill ändå informera dig om vad som gäller. Sammanfattning Då du inte skrivit under något hyreskontrakt vill jag anse att du inte är bunden av att hyresvärden har skickat en förfrågan om ny hyreslägenhet till dig. Du är inte heller bunden till att betala någon hyra för denna lägenhet. Detta gäller förutsatt att du inte har uttryckt tidigare anbud för lägenheten. Det jag rekommenderar dig att göra är att höra av dig till hyresvärden och informera denne att du inte tänker skriva under det nya hyreskontraktet och att du inte längre är intresserad av att hyra lägenheten.

Har min anhöriga rätt att välja mig som sin behandlande läkare?

2020-05-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag är läkare och arbetar inom allmänmedicin på en privat mottagning.Jag har en anhörig som bor på ett äldreboende. Min anhöriga vill att jag skall bli hennes behandlande läkare om hon skulle bli svårt sjuk. Hon vill då att jag ska komma till boendet och vårda henne där.Har min anhöriga rätt att välja mig som sin behandlande läkare på det sätt jag ovan har beskrivit, även om hon bor på ett äldreboende?Om jag, vårdtagaren och äldreboendet kommer överens om detta, vad rekommenderas ingå i avtalet för att skydda alla parter?Jag har självklart en ansvarsförsäkring.Skulle lawline kunna hjälpa mig att skriva ett sådant avtal alternativt hänvisa mig till någon som kan?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga,Utifrån vad jag funnit efter en genomsökning av rättsläget kring vård av sina egna anhöriga, finns det ingen så kallad "juridisk spärr" mot detta. I patientsäkerhetslagens 6 kap, 1 § om hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter stadgas att: hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare står däri att en patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Dessutom ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.Såtillvida det finns en gemensam partsvilja av vården emellan dig och din anhöriga i detta fall, bör det alltså inte föreligga något hinder för denna typ av vårdrelation. Däremot bör du se till att du följer de riktlinjer som står på den mottagning du jobbar på och bör även ha den etiska aspekten i åtanke vid ett sådant beslut. Vad gäller upprättandet av ett avtal, kan Ni självfallet få hjälp att upprätta ett sådant avtal tillsammans med en av våra jurister, om ni finner att det är nödvändigt. Kontakta i sådant fall mig på Viktoriatomsson@gmail.com för att få mer information via en offert. /Vänligen,