När får jag svar på min fråga?

2020-10-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag skrev för ett tag sen, men har inte fått svar, så jag provar igen
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kan tyvärr inte hitta din fråga då en obesvarad fråga finns kvar i vårt system i ungefär 30 dagar. Det kan också vara så att du ställt frågan i ett annat namn, eller så är det någon av mina kollegor som håller på att svara på den. Vi får in väldigt många frågor dagligen och kan inte garantera svar på alla. För att få ett svar inom kort tid rekommenderar jag dig att ringa oss för gratis telefonrådgivning. Telefonnumret är: 08-533 300 04 och våra öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Om du vill ha ett skriftligt svar inom 24 timmar, eller för ett lägre pris, inom 3 dagar så kan du vända dig till vår expressrådgivning, ställ din fråga här. Du kan givetvis även ställa din fråga här igen så ska vi hjälpa dig så fort som möjligt! Vänligen,

Sälja samägd fastighet utan samtycke

2020-10-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Syskonpar som säljer gemensamt ägd fastighet. Vad händer om det ena säger ja till bud men inte den andra. Den andra vill invänta ev högre bud. Kan man framtvinga försäljning ?Undrande bror
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni äger fastigheten gemensamt blir lagen om samäganderätt tillämplig (här, nedan förkortad SamL). Enligt huvudregeln krävs samtliga delägares samtycke för att få förfoga över den gemensamma fastigheten eller för vidtagande av åtgärd i dess förvaltning (2 § SamL). Med förfoga avses försäljning, uthyrning eller övrig disposition med äganderätten. Alltså innebär detta att ni båda måste säga ja till budet för att försäljning ska kunna komma till stånd. Däremot finns en regel som säger att en av ägarna kan påkalla tvångsförsäljning av fastigheten (6 § SamL), om inte den andra ägaren kan framföra synnerliga skäl för varför det inte ska få ske. Vad som anses vara synnerliga skäl ska enligt praxis tolkas restriktivt. Om man vill få till en tvångsförsäljning så ska man inkomma med en ansökan till tingsrätten som då förordnar en god man att ombesörja försäljningen genom offentlig auktion (8 § SamL). Samägarna står kostnaden för den gode mannen, och detta dras från fastighetsförsäljningen (15 § SamL). Beträffande priset så kommer tingsrätten bestämma ett minimipris under vilket fastigheten inte får säljas på auktionen (9 § SamL). Detta pris är så högt att det inte priset blir oskäligt samtidigt som det inte är så högt att försäljning omöjliggörs. Slutligen ska poängteras att du fritt kan sälja din del av fastigheten om inte du och ditt syskon avtalat om något annat!Hoppas detta besvarade din fråga!

Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?

2020-10-28 i Omyndiga
FRÅGA |Jag ska skriva under ett solidaritetsavtal inför studenten men är bara 17 år, avtalet kommer inte vara aktuellt förens ett år då jag är 18. Kommer avtalet att vara bindande trots att jag skrev under när jag var minderårig?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över hur bindande ett solidaritetsavtal är innan det att man fyller 18 år. När det kommer till frågor om avtal som ingås av omyndiga är det avtalslagen samt föräldrabalken som blir tillämpliga lagar.Huvudregeln i svensk rätt är att ett avtal som ingåtts mellan parter är bindande och ska hållas (1 § avtalslagen). Såklart finns det undantag till denna regel, varav omyndiga omfattas av ett sådant undantag. Som utgångspunkt så kan inte omyndiga åta sig förbindelser, såsom att ingå ett solidaritetsavtal (9 kap. 1 § föräldrabalken). Här är utgångspunkten att avtalet redan är ogiltigt vid den tidpunkt då avtalet ingås. Om din förmyndare (vanligtvis förälder) däremot samtycker till att du ingått ett sådant avtal kan det på så sätt bli giltigt i efterhand (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken). Detta kallas för ratihabition. Sammanfattning Som huvudregel kommer avtal som ingås av omyndiga anses ogiltiga. Enbart i de fall den omyndige förmyndare (i de flesta fall föräldrarna/vårdnadshavare) godkänner till att den omyndige ingått avtalet kan det anses giltigt, även innan man fyller 18 år. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller enligt avtal om hund med bibehållen avelsrätt

2020-10-26 i Avtal
FRÅGA |Har köpt en hund med bibehållen avelsrätt.Nu har hunden konstaterats med allergi och inte går att avla på.Blir jag som köpare tvungen att betala resterande 50% av hundens värde till säljaren?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det råder avtalsfrihet på de flesta områdena i Sverige och Avtalslagen är lagen som reglerar avtal i stort. Men gällande köp så borde köplagen även vara aktuell, men även här gäller avtalsfrihet och då gäller det som du och säljaren kommit överens om i ert avtal.Det framgår inte av din fråga exakt vad ni avtalat om, så det kan vara svårt att konstatera vad som gäller i just ditt fall. Men om det framgår av avtalet att du ska betala fullpris för hunden om det inte går att avla på den,så är det gällande och du kan du behöva betala hela priset för hunden. Om avtalet verkar helt orimligt finns det dock en chans att du kan få det ogiltigförklarat med hjälp av 36 § Avtalslagen. Jag råder dig att se över vad det står i avtalet för att ta reda på vad som faktiskt gäller i ditt fall. Här är en länk till SKK:s hemsida där det finns lite mer information om vad som ett typiskt sett brukar gälla vid avtal om bibehållen avelsrätt. https://www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/avtal/ Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Gåva till familjemedlem

2020-10-30 i Gåva
FRÅGA |Hej. Är 70+. Ska köpa en bostadsrätt åt en dotter med dålig ekonomi. Jag står som 9/10 delägare hon 1/10 del. Lgh kostar 270 tusen. Alltså är Lgh min om det skulle bli försäljning av någon anledning.Har en son också. Måste jag på något sätt kompensera honom eller informera. Har dålig kontakt med svärdottern som säkert tycker att de missgynnas.Hur ska jag agera på bästa sätt?
Carl Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget lagstadgat vad gäller att kompensera andra familjemedlemmar vid givande av gåva till en annan familjemedlem. Det är helt upp till dig att disponera din egendom på det viset du önskar. Dock kommer din dotter stå som en tiondels ägare - den andelen i bostadsrätten kan således komma att räknas som ett förskott på arv. Vid ett framtida arvskifte kommer hennes del i bostadsrätten räknas av när kvarlåtenskapen delas upp mellan dina bröstarvingar och eventuella legatarier.Hoppas du fick svar på din fråga, trevlig helg!Med vänliga hälsningar,

Fel pris på vara

2020-10-29 i Avtal
FRÅGA |Hej,Köper skor på nätet och betalar varan samt får ett bekräftelse mail och ordernr. Blir därefter kontaktad av företaget som säger att de haft felaktig rabatt pga fel i deras online system och de har därför makulerat min beställning. Får de verkligen göra så? Hur kan det bli "mitt problem " som köpare?Tacksam för återkoppling.
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör ett köpeavtal mellan dig och företaget och därmed blir avtalslagen (AvtL) tillämpbar. Sedan utgår jag ifrån att det finns ett avtal mellan dig och företaget då du har fått en orderbekräftelse med ett ordernummer av företaget. Då bygger avtalsrätten på löftesprincipen pacta sunt servanda som betyder att avtal skall hållas (1 § AvtL). Dock finns det en begränsning som gör att företaget inte alltid blir bundna av avtal med fel prissättning. Begränsningen är att du som konsument får inte vara i "ond tro" och det betyder du har insett eller borde ha insett att det är fel pris på varan som du köpte. Då om det går att anse att du är i ond tro är företaget inte buden av avtalet. Exempel på ond tro kan vara att priset är så pass lågt att det kan anses vara självklart som ett fel, exempel att det har missat att sätta ut en nolla (32 § AvtL). Om det går att anse att du är i "god tro" så är företaget bunden av avtalet. Min rekommendationAtt utgå ifrån informationen som du har skrivit verkar det som att du är i god tro och avtalet bör gälla och det är företagets fel som de får stå för. Dock ska det poängteras att jag inte har all information eller köpeavtal och därmed kan inte en riktig bedömning. Dock är min rekommendation att du undersöker köpeavtalet och dess villkor och kollar så det inte finns någon punkt som klargör att priset kan vara fel. Sedan kontaktar företaget och hävdar att avtalet skall gälla på grund av löftesprincipen och att du är i god tro. Sedan om du och företaget inte skulle komma överens och de inte följer lag så kan du vända till den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där de kan pröva din tvist kostnadsfritt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan man ge bort en bil i gåva?

2020-10-28 i Gåva
FRÅGA |Får jag ge bort min bil till min dotter? Jag har bara 1 barn. Hon ska stå skriven på bilen.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida man kan ge bort en bil i gåva. Svaret på den frågan är att man kan ge bort en bil i gåva. En bil är att se som lösöre, dvs. en sak och för att gåvan ska bli giltig krävs det att du fysiskt överlämnar bilen till din dotter, (2 § gåvolagen). Du ska då ge bilnycklarna så att gåvomottagaren kommer i besittning av bilen. Glöm inte att registrera ägarbytet hos Transportstyrelsen då både du och din dotter ska göra det enligt reglerna i 5 kap. förordningen om fordons registrering och användning.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan ett företag neka att utföra en tjänst åt en kund?

2020-10-25 i Avtal
FRÅGA |En kund tatuerade ögonbrynen, vilket har en läkprocesses på någon vecka innan svullnad och skorpor är borta och man börjar ana hur det bestånde resultat kommer att se ut. Kunden vägrade acceptera detta och efter behandlingen och tvingade till sig en gratis borttagning med detsamma. Nu vill samma kund komma igen och tatuera ögonbrynen igen. 1. Kan man neka kunden den tjänsten? 2. Kan man på något sätt skydda sig juridiskt? Händelsen orsakade tatueraren mycket obehag och även en upplevd hotbild. Tatuerare vet att kunderna även blir deras "reklam" och gör därför noggranna jobb. Jag som frågar är inte någon part i målet.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan ett företag neka att utföra en tjänst åt en kund?Avtalsfrihet gäller enligt avtalsrättsliga principer. Av detta följer att ett företag inte är tvunget att utföra en tjänst åt en kund eftersom det har en valfrihet att ingå avtal med vem och på vilka villkor det vill. Företaget kan därför neka kunden tatueringstjänsten. Hur som helst får nekandet att utföra tjänsten inte grunda sig i diskriminering. Diskriminering med anledning av kön, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller liknande är förbjudet enligt reglerna i diskrimineringslagen. Utifrån din fråga finns det inget som tyder på att någon diskrimineringsgrund skulle föreligga då det verkar vara kundens missnöjdhet med tidigare utförd tjänst som ligger som grund för företagets nekande. Sammanfattningsvis ser jag inte det som troligt att kunden med framgång kan rikta anspråk mot tatueringsföretaget eller anmäla företaget för någonting. Det här eftersom det inte är förbjudet att neka en kund en tjänst. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du skulle vilja ha ytterligare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning. Med vänliga hälsningar,