Får man förfoga över sin andel av en fastighet utan övriga delägares samtycke?

2020-06-15 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Min mamma är delägare av ett landställe tillsammans med hennes två bröder. Hon ville ge bort hennes del 1/3 till mig som förskott på gåva av arv. Nu vill min ena morbror stoppa att jag blir ny delägare med dem. Det finns inget tydligt avtal mellan dem 3 emellan. Min mamma har muntligen nämnt att hon ville ge bort sin del till mig. Finns det något juridiskt stöd för att min ena morbror ska kunna förhindra att min mamma vill ge bort hennes del som enskild egendom till hennes egna dotter?Mvh Lia
Mohamed Mustapha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans blir lagen om samäganderätt tillämplig. Lagen är dispositiv. Detta innebär att lagens regler gäller om inget annat är avtalat. Då det inte finns något särskilt avtal mellan din mamma och de övriga delägarna så är det alltså samäganderättslagen som talar om vad som gäller. När en delägare vill förfoga över fastigheten i sin helhet eller på något annat sätt vidta en åtgärd i fastighetens förvaltning så krävs det samtycke från de övriga delägarna (2 § samäganderättslagen). Att ge bort fastigheten i sin helhet innebär ett förfogande över fastigheten och kräver alltså samtycke från övriga delägare. När man däremot endast vill förfoga över sin andel så ställs inga krav på samtycke från övriga delägare. Din mamma kan alltså ge bort sin andel till dig utan att din morbror kan förhindra det.Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Borttappad laddare till skoldator, elevs/förälders ansvar?

2020-06-13 i Avtal
FRÅGA |HejMitt sons datorladdare "försvann" under skoltid och sonen misstänker att ett annat barn har tagit den. Han har inte sett det men han hade den sist under ett arbete i gruppen och det brukar försvinna laddare. Det är skolans egendom och eftersom det brukar försvinna laddare så avstår de från att ersätta med en ny så antingen får man köpa av skolan en ny eller köpa på egen hand. Vi beställde från nätet eftersom det var billigast och nu på slutterminen ska datorn och laddaren lämnas in och saknas det laddare så skickar skolan hem en faktura. Kan de verkligen kräva det? Samt att de lägger ansvaret på eleven? Jag hade förstått det om sonen hade varit slarvig och tappat den men det är något som förekommer på skolan att laddare "försvinner" hoppas att ni kan hjälpa mig med det mvh
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida skolan kan hålla eleven ansvarig för borttappad laddare till skoldatorn och därför skicka en faktura när skolan tar slut. Jag tolkar det också som att din son är minderårig. Eftersom din son är under 18 är det inte han som blir ansvarig för den borttappade laddaren. Det ansvaret faller istället på vårdnadshavarna, dvs föräldrarna. Som jag förstår det är skoldator ett erbjudande från skolan som skrivs under av vårdnadshavarna för att kontraktet ska bli giltigt. Med största sannolikhet innehåller det som skrivs på en klausul om ersättningsskyldighet om man tappar bort dator eller medföljande laddare. Antagligen innebär detta att det blir du som vårdnadshavare som blir skyldig att ersätta laddaren om den kommer bort på något sätt. Om du har en hemförsäkring eller liknande som täcker stöld är det möjligt att du kan få större delen av kostnaderna betalda därifrån. Eftersom jag inte vet hur avtalet om dator mellan skolan och elev/vårdnadshavare ser ut mer i detalj kan jag inte göra en mycket mer detaljerad bedömning än så tyvärr. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Avtal acceptfrist - särskilt om nyttjanderätt

2020-06-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Hur långt efter att en part signerat ett avtal måste den andra parten signera ett avtal för att avtalet ska anses vara giltigt? Exempelvis kan en part signera ett nyttjanderättsavtal åtta månader senare efter den andra parten och avtalet då träda i kraft?Tack på förhand!
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan du ställer har inget konkret svar utan beror på en mängd olika omständigheter. Jag kommer förklara det huvudsakliga som regleras i avtalslagen (AvtL). Var dock medveten om att mitt svar inte gäller för alla avtal. För vissa avtal gäller specifika regler (AvtL 1§ 3st). Utgångspunkten vid ingående av avtal är att ett anbud, dvs en förfrågan till någon att ingå ett avtal, är bindande (AvtL 1§ 1st). Den första partens underskrift är därmed bindande om man ser det som ett anbud vilket man ofta gör. Den som gör ett anbud kan ställa upp en frist inom vilken motparten måste ge sitt svar (AvtL 3§). Har så inte skett så ska anbudsgivaren ge motparten skälig betänketid (AvtL 3§ 1st analogt). Hur lång betänketiden motparten har rätt till beror på avtalet i fråga. Exempel på saker som beaktas är det ekonomiska värdet, eventuella varors volatilitet och avtalets komplexitet. Därför kan jag inte ge ett konkret svar. När det kommer till specifikt nyttjanderättsavtal regleras dessa i jordabalken. Det finns specialbestämmelser för de flesta typer av nyttjanderättsavtal (t.ex arrende) varför det vanligtvis inte går att säga något generellt om alla nyttjanderättsavtal. Dock saknas bestämmelser om hur lång tid någon har på sig att acceptera ett anbud varför man faller tillbaka på huvudregeln jag beskrev ovan, dvs "skälig betänketid". Hur lång betänketid som ges vid nyttjanderättsavtal vågar jag mig inte på att säga. Detta beror på allt för många faktorer såsom för hur lång tid nyttjanderätten ska gälla, hur omfattande rätten är och en mängd annat. Jag har märkt att det oftast fungerar hyfsat bra att ställa sig frågan om det med tanke på avtalets "storlek" är orimligt att någon ska kunna acceptera efter en viss tid, är svaret ja så är personen förmodligen för sent ute. Åtta månader kan nog i många fall vara för sent men det finns säkert unika fall där det skulle vara acceptabelt. Jag hoppas du vunnit lite klarhet i juridiken. Jag beklagar att jag inte kunnat leverera ett mer specifikt svar. Förhoppningsvis har du iallafall fått en idé om hur man bedömer frågar. Om inte är du självklart varmt välkommen att fråga oss på Lawline igen men med lite fler detaljer.

Hur många tikar får man ha ute på foder?

2020-06-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hur många tikar får man ha ute på foder?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler får maximalt tio hundar hållas hos fodervärd (se SKK:s grundregel 2:8). SKK är hundägarnas riksorganisation och samverkar med flera statliga myndigheter, bl.a. Jordbruksverket. I övrigt finns det inga specifika lagstadgade regler för din fråga. Med vänliga hälsningar

Möjlighet att begära ut samtal med telefonförsäljare?

2020-06-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |hejsan! Om jag beställer något över telefon finns det någon chans att få inspelningen på samtalet?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom ifall du kan kräva av företaget att få ut ljudinspelningen med telefonförsäljaren, samt om det finns formkrav för avtal som ingås genom telefonförsäljning. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Kan du kräva att få ljudinspelningen av företaget? Om jag ska ge ett kort svar, så har du inte rätt att kräva att få ut inspelningen. En offentlighetsprincip finns mot myndigheter, men inte gentemot privata företag. Finns det formkrav för avtal som ingås genom telefonförsäljning?Enligt svensk rätt kan ett avtal ingås muntligt, skriftligt eller genom konkludent handlande, om det inte finns speciallag som stadgar annat. Vid telefonförsäljning till konsumenter finns det en speciallag som stadgar att om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren därefter skriftligen bekräfta ett erbjudande och konsumenten måste skriftligen tacka ja. I annat fall är avtalet ogiltigt, se 2 kap 3 a § 1 st Distansavtalslagen (här). Konsumenter har även en lagstadgad ångerrätt under en tidsfrist på 14 dagar, se 2 kap 10 § 1 st Distansavtalslagen (här). När ångerfristen på 14 dagar börjar löpa regleras i 2 kap 12 § 1-4 st Distansavtalslagen (här). Vad du kan göra nu Du har ingen lagstadgad rätt att begära ut inspelningen av samtalet, men jag rekommenderar att du kontaktar företaget som telefonförsäljaren ringde från, och frågar om det finns möjlighet att få ut inspelningen. Om du har fler frågor rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga, alternativt ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Är gåva av hund gällande?

2020-06-12 i Gåva
FRÅGA |Hejsan!Om ens förra kille har köpt en hund till en för 33 000 kr och hunden är registrerad på mig och vi har kontrakt skrivet i mellan oss om där det ytterligare står att jag äger honom, vi skrev för hand med bläckpenna på ett vanligt A4 ark!Sedan har jag det skriftligt på min mail att han skrev till mig att han vill köpa hunden till mig och den är min!Han hotar med att ta den ifrån mig och yrar om att vi inte skrivit något gåvobrev vad är det ens?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag ska försöka reda ut din jobbiga situation. Eftersom du står som ägare i hundregistret bör du ses som hundens ägare (lagen om tillsyn över hundar och katter 3§ jämte 5§). Detta gör de andra omständigheterna av mindre betydelse men jag tar upp de ändå. Gällande ert skriftliga kontrakt så är detta ett bindande avtal då det inte spelar någon roll vilken form ett avtal har (avtalslagen 1§). Nu spelar inte detta särskilt stor roll eftersom man går på det som står i hundregistret, inte på avtalet - att de säger samma sak talar bara i din fördel. Gällande att gåvobrev inte finns så spelar detta ingen roll. Ett gåvobrev är ett bevis på att en gåva skett. Det krävs inte gåvobrev för något annat än gåva av fastighet. Dessutom kan man förmodligen tolka ert kontrakt som ett gåvobrev varför hans hot är irrelevant juridiskt sett. Utifrån vad du sagt verkar det som att din före detta killes hot är juridiskt fel. Allt tyder på att du är hundens ägare. Jag hoppas du fått svar på din fråga och att du lyckas lösa situationen. Du är alltid varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!

Samägande av hund

2020-06-12 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min nuvarande expojkvän skaffade hund för ett år sen och ett par månader senare så gjorde vi slut och har nu hunden delad mellan oss. Vi bodde ihop då men jag va inte skriven på den adressen så antar att vi inte räknas som sambos då, men p.g.a att han köpte hunden till oss så skrev jag och skickade in att han va ägaren eftersom jag trodde att det bara kunde vara en ägare medans jag står skriven och betalar för hans försäkring. Nu idag hotar mitt ex mig genom att säga att han kan ta hunden ifrån mig när som helst bara för att han står skriven på hunden men det är som sagt jag som står för hundens försäkring och det är jag som står för dom flesta större kostnader kring hundens välmående och omvårdnad, så min fråga är vad som gäller i detta fallet?
Tora Odin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Samboskapet påverkar inte äganderättenHuruvida ni varit sambor spelar ingen roll för äganderätten till hunden. När två sambor separerar är huvudregeln att all s k samboegendom som förvärvats för gemensam använding ska delas lika mellan samborna. Samboegendomen utgörs av den gemensamma bostaden och tillhörande bohag. Med bohag menas sådan lös egendom som hör till hemmet, så som t ex möbler och hushållsmaskiner (3 § Sambolagen). En hund räknas inte dit och skulle därför inte ingå i samboegendomen och behöva delas vid en separation (8 § och 14 § Sambolagen). Du kan alltså inte anses vara ägare till hunden på enbart den grund att ni varit sambor.Det kan däremot föreligga samägandeDå din f d pojkvän står registrerad som ägare till hunden är utgångspunkten att han äger den, så länge du inte kan bevisa att det föreligger samäganderätt (1 § samäganderättslagen). För att du ska uppnå samäganderätt krävs det att du kan bevisa att du också äger och ansvarar för hunden. Enklast görs detta genom att du kan bevisa att ni båda betalat åtminstone en del var av hunden vid köpetillfället. Går inte detta kan det faktum att du stått för stora delar av de löpande utgifterna samt försäkring tala för att du också äger hunden. Ju fler, större och regelbundna kostnader du stått för, desto mer talar det för att samäganderätt föreligger. Det faktum att ni haft delad vårdad om hunden sedan ni gjorde slut talar också för att samäganderätt föreligger.SammanfattningsvisDå din sambo står registrerad som ägare till hunden som utgångspunkt att den är hans. Kan du bevisa att samäganderätt föreligger kan du dock uppnå lika rätt till hunden. Behöver du vidare hjälp är du varmt välkommen att boka tid med våra jurister här.Vänligen,

Upprättande av avtal

2020-06-08 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag och min kille har köpt en lägenhet ihop. Då min kille studerar står mina föräldrar på halva lånet tills han har fått ett jobb.Nu ska min kille betala mina föräldrar halva handpenningen (men ska ej ta över lånet ännu) och innan det sker ska vi skriva nåt typ av avtal. Har ni något tips på hur ett sådant avtal bör utformas? Tack på förhand
Nhi Tran |Hej!Tack för du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom situationen som du beskrivit är relativt unik så kan jag inte finna något avtalstyp passande för er situation. Jag skulle därmed rekommendera att ni upprättar ett eget avtal där det framgår att din kille har betalat summan motsvarande halva handpenningen till dina föräldrar och att eventuell överlåtelse av låneavtalet ska ske. Vill ni ha hjälp med att upprätta ett sådant avtal kan jag rekommendera att ni använda er av vår avtalstjänst alternativt boka tid med vår juristbyrå för att få hjälp med det. Hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,