Kan man begå kontraktsbrott om man vägrar att medverka till en olaglig handling

Hej ! Kan man begå kontraktsbrott om man vägrar att medverka till en olaglig handling. Bor vid ett stadsnära naturreservat (100m till stadsbebyggelse) som består av en fågelsjö med betesmark för kor samt en skog som enligt skötselplanen är till för friluftslivet. Nu har kommunen utvidgat betesmarken för kor att även omfatta skogen. Enligt en miljöjurist på naturvårdsverket så är det ett brott mot naturreservatets områdesskydd. Dock har kommunen blivit lovat av länsstyrelsens tillsynsmyndighet att ha kor i skogen, något som miljöjuristen på naturvårdverket och en miljöåklagare säger att länsstyrelsen inte har befogenheter till. Så frågan är vilken juridik gäller för ägaren av korna som låter korna beta i naturreservatet t.ex. kan djurägaren stämmas för kontraktsbrott om han vägrar att låta korna beta i skogen, något som är belagt med böter enligt miljöbalken. Mvh Roland Nilsson Karlskoga boende vid Fisksjöns naturreservat

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag tolkar din fråga som så att du undrar om man kan begå kontraktsbrott om man vägrar att medverka till en olaglig handling. Omständigheterna som du förklarar runt om kring avtalet kan jag inte ge ett bra svar på, då det är allt för lite information som ges. Men jag kommer att bevara fråga om avtalet och dess verkan i en övergripande mening. 


Avtalsrättsliga utgångspunkter 

Utgångspunkten i avtalsrätten är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Detta innebär att parterna lojalt ska följa det som står i avtalet. Men undantag från denna huvudregel finns.


Pactum Turpe 

Avtal som grundar sig på omoraliska och olagliga syften är inte bindande. Detta innebär att om man sluter ett avtal som grundar sig på olagliga handlingar begår man inget avtalsbrott om man vägrar att följa det som står i avtalet. 


Slutsats 

Man begår inte ett kontraktsbrott om man vägrar följa upp ett avtal som grundar sig på olagliga handlingar. I ditt fall rekomenderar jag dig att kontakta kommunen i syfte att informera dem att du inte kommer att medverka i avtalet då du (eller enligt dina jurister) anser att avtalet medverkar till en olaglig handling. Skulle du ha fler funderingar och frågor är du välkommen till oss på Lawline! 


MVH 

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning