Kan psykisk ohälsa vara grund för att göra ett avtal ogiltigt?

Hej. För ett par år sedan skrev jag på ett papper om försäljning av aktier i ett bolag. Jag var inte frisk under den tiden, gick igenom behandling för psykisk ohälsa. Jag kan inte räkna mig som tillräknelig på nått sätt den tiden, min partner utnyttjade situationen. Jag har länge tänkt på detta och undrar om jag kan driva frågan? Och hur isf.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan.

Jag tolkar din fråga som att du på grund av din psykiska hälsa blev lurad till en aktieaffär. Du undrar nu om och hur du kan göra något åt detta.


Vad gäller när det kommer till psykisk ohälsa och störningar i avtalssituationer?

Det finns i din situation tre bestämmelser att titta på. Det första är i avtalslagen (AvtL), och då specifikt 31 § AvtL. Enligt paragrafen blir ett avtal ogiltigt om en part utnyttjar en annans trångmål, beroendeställning, oförstånd, eller lättsinne för att ge sig själv en uppenbart oproportionerlig vinst via ett avtal.

Den andra, även den i avtalslagen, är AvtL 33 §. Paragrafen handlar om när man har ingått avtal i strid mot ”tro och heder”, och tar sikte på situationer då ena parten har utnyttjat exempelvis kroppslig sjukdom, berusning, ålderssvaghet eller liknande för att ingå ett fördelaktigt avtal. Psykisk ohälsa skulle kunna falla inom detta. Vidare krävs att parten hade insikt om omständigheterna, alltså att hen visste om sjukdomen.

Den tredje bestämmelsen att titta på är lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. Lagen stadgar att avtal som ingås under påverkan av en sådan är ogiltiga och ersättning ska ges för den förlust som den sjuke har lidit. Det ska dock sägas att kraven för denna lag är rätt höga.


Är någon av lagrummen tillämpliga på din situation?

För att ordentligt svara på denna fråga behövs mer information. Svaret avgörs nämligen utifrån hur pass påverkad du var av din psykiska ohälsa, hur allvarlig den var, samt hur relationen mellan dig och motparten såg ut och andra omständigheter runt tillkomsten av avtalet.

Vad jag dock kan säga är att det i ditt fall verkar luta mer mot dem två första reglerna i avtalslagen. Det tredje alternativet är endast där för allvarliga fall av psykiska störningar, exempelvis om du lider av vanföreställningar eller liknande.


Mina rekommendationer och råd.

För en bedömning krävs alltså mer information. Tror och tycker du att någon av de bestämmelserna ovan känns i linje med ditt fall så rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för en ingående bedömning av dina chanser till att förklara avtalet ogiltigt.

Vad jag inte rekommenderar är att förhastat försöka starta en rättsprocess via exempelvis en Tingsrätt. Sådana har en väldig förmåga att dra ut på tiden och bli kostsamma. Istället är det bättre att, med hjälp av en jurist om så behövs, försöka prata med din partner om situationen och lösa det inbördes. De flesta tvister går att lösa genom att samtala om problemet och enas på så vis.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning