FrågaAVTALSRÄTTFormkrav30/11/2023

Vad händer om ett vittne till framtidsfullmakter avlider?

Hej! 

Vi håller på att skriva framtidsfullmakter inom familjen och har en fråga gällande bevittning. Vad händer om någon, eller båda vittnena avlider? Främst innan, men även om det kan påverka även efter att framtidsfullmakten trätt ikraft? 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig oss på Lawline med din fråga!


Hur påverkar ett avlidet vittne en framtidsfullmakt?

Enligt lagen om framtidsfullmakter framgår det att att ett antal formkrav krävs vid upprättande vid en framtidsfullmakt för att en sådan ska vara giltig (3-4 § lagen om framtidsfullmakter). Vittnena vid upprättande av en framtidsfullmakt är alltså till för just upprättande av framtidsfullmaktens gilltighet snarare än sådana bevisvittnen som framkommer vid rättstvister. Ska vidare en framtidsfullmakt ändras tillämpas dem formkrav som krävs vid upprättande av en framtidsfullmakt (7§ lagen om framtidsfullmakter).


Sammanfattningsvis

Ett vittnes död har alltså ingen påverkan på giltigheten av framtidsfullmakten. Skulle det uppstå tvister om fullmaktens gilltighet har såklart vittnena ha en betydelse för bevisföringen i tvister. Det kan dock föras annan bevisning för att klargöra fullmaktens giltighet. 


Hoppas att detta besvarade din fråga! Återkom gärna annars om det skulle uppkomma mer frågor. 


Mvh

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo