FrågaAVTALSRÄTTFormkrav25/08/2023

Måste ett gåvobrev vara bevittnat för att gälla?

Mina föräldrar har upprättat ett gåvobrev där de skänker en summa pengar ”såsom gåva” till min bror. Det anges även att gåvan ska ses som förskott på arv. Gåvobrevet är undertecknat av båda föräldrarna, men underskrifterna är inte bevittnade. Uppfyller det därmed formkraven på ett gåvobrev?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida ett gåvobrev som avser gåva av pengar verkligen är giltigt om det är så att underskrifterna inte bevittnats. Om jag förstått din fråga fel får du gärna återkomma med en ny och förtydliga omständigheterna något. Frågor om gåvor och formkrav på gåvobrev finns i lagen angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen).


Formkrav för gåvor avseende pengar

Det kan vara bra att veta att det finns olika formkrav vad gäller gåvobrev beroende på vad gåvan avser. I detta fall framgår det att gåvan avser pengar, som utgör lös egendom. Det finns inga formkrav på gåvobrev som gäller lös egendom till skillnad från om det skulle röra sig om fast egendom (exempelvis en fastighet). Det krävs i själva verket egentligen inte något gåvobrev alls för att en sådan gåva ska gå igenom, utan det enda som krävs för att en gåva ska anses utgöra en gåva är att den ska ha fullbordats (1 § gåvolagen). I detta fall innebär det gåvan är fullbordad när dina föräldrar gett din bror pengarna.


Att ett gåvobrev inte ens måste upprättas för att en gåva avseende pengar ska vara giltig innebär att det inte finns några särskilda formkrav för ett sådant gåvobrev. Däremot är det vanligt att ett gåvobrev innehåller uppgifter så som givare och mottagare, beskrivning av vad gåvan avser, överlåtelseförklaring och tillhörande villkor, underskrifter och uppgifter om ort och datum för undertecknandet. Svaret på din fråga är slutligen att det inte finns något krav på att underskrifterna i ett gåvobrev avseende pengar ska bevittnas. Det beror på två saker; dels att det inte krävs för ett traditionellt gåvobrev i sak, och dels för att det inte ens krävs något gåvobrev vid gåvor avseende pengar.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”