Ogiltigförklara ett avtal

Om man blivit lurad och hotad till att skriva på ett bodelningsavtal kan jag bestrida det? Gick inte rätt till överhuvudtaget. Samt hot om att döda.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vägledning finns att hämta i Avtalslagen (1915:218) (hädanefter AvtL).


En grundläggande princip inom avtalsrätten är pacta sund servanda, vilket betyder att avtal ska hållas. I ditt fall har du skrivit på ett bodelningsavtal och det föreligger en rättslig förbindelse. Dock hävdar du att avtalet inte skrevs under på rätt sätt då du både blev lurad och hotad. Detta aktualiserar de så kallade ogiltighetsgrunderna i AvtL, och kan eventuellt leda till att avtalet ogiltighetsförklaras och den rättsliga förbindelsen upplöses.


Svek

Att bli lurad till att skriva under ett avtal kan falla under ogiltighetsgrunden svek enligt 30 § AvtL. Detta förutsätter att någon avsiktligen har lämnat osanna uppgifter eller att man har undanhållit information samt att den som blev svikligt förledd inte insåg eller borde ha insett detta.


Råntvång

Att bli tvingad genom hot att skriva under ett avtal kan falla under ogiltighetsgrunden råntvång enligt 28 § AvtL. Detta förutsätter att hotet har inneburit trängande fara samt att det är fråga om väldigt starkt hot. Ett exempel på när ogiltighetsgrunden blir aktuell är när någon hotar med pistol mot pannan.

Är det fråga om lindrigare tvång, kan avtalet bli ogiltigt enligt 29 § AvtL. Detta förutsätter att den hotade varit i god tro angående omständigheterna vid rättshandlingens tillkomst, det vill säga att tvånget har orsakat att man skrev på avtalet och man måste ha insett att man har blivit tvingad.


Sammanfattning

I ditt fall kan alltså bodelningsavtalet ogiltigförklaras om någon av grunderna för svek eller råntvång är uppfyllda. Ett ogiltigförklarande innebär att rättshandlingen betraktas som att den aldrig har ägt rum och parterna har inte några förpliktelser gentemot varandra.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”