Tryckfel i avtal, ska avtalet gälla eller inte?

Hej! Jag har ett privatleasingavtal där det står att kostnaden för övermil (överskridande av överenskommen körsträcka under leasingperioden) är 0 kr/mil. Avtalet är signerat av både mig och leasingbolaget. Jag har varit i kontakt med leasingbolaget angående förtidsinlösen och i mail har leasingbolaget då sagt att det måste blivit ett tryckfel och att standard är 9,50 kr/övermil. Har jag rätt om jag argumenterar för att vårt signerade avtal gäller och att jag därmed inte bör få betala för eventuella övermil? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är innehållet i avtalet du har signerat som gäller eller om leasingföretagets invändning om tryckfel innebär att avtalet ska ändras. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av avtalslagen (AvtL).


När blir ett avtal bindande?

Svensk avtalsrätt grundar sig på anbud-accept modellen (1 § AvtL). Detta innebär att det krävs ett anbud (ett erbjudande) som sedan accepterats (accept) för att ett bindande avtal ska uppstå. I ditt fall är det otvetydigt att ett bindande avtal har ingåtts. Detta innebär att båda parterna, i ditt fall du och leasingbolaget, har kommit överens och är bundna av innehållet i avtalet. En viktig grundregel inom avtalsrätten är att avtal skall hållas.


Undantag för avtalsbundenhet.

Det finns däremot undantag till avtalsbundenhet. Ett av dessa undantag är vid förklaringsmisstag eller felskrivning (32 § AvtL). Undantaget innebär att om en av parterna har skrivit fel, eller genom något annat misstag påverkat innehållet i avtalet så att det har blivit fel och om motparten insåg eller borde ha insett att det rör sig om ett misstag så är den inte bunden av avtalet.


Det medför att om du insåg, eller borde ha insett att 0 kr/milen i övermilavgift är ett tryckfel eller ett misstag från leasingbolagets sida så är leasingbolaget inte bunden av avtalet. Skulle det vara så att du inte insåg eller borde ha insett detta så är leasingbolaget bundna av avtalet.


Exempel på “insåg eller borde insett”.

Ett förtydligande exempel kan man få ytterligare vägledning i vad ett förklaringsmisstag kan vara. Exempelvis om någon har sålt en bil och skrivit att den kostar 10.000 kr. När marknadsvärdet för en sådan bil egentligen är 100.000 kr. Om köparen då insåg eller borde ha insett att 10.000 kr var för lite så är inte säljaren bunden av avtalet enligt 32 § AvtL. Det rör sig alltså om ganska uppenbara fel eller förklaringsmisstag för att undantaget ska vara aktuellt.


Avslutande ord.

Sammanfattningsvis så kan du argumentera att avtalet gäller. Men om du insåg eller borde ha insett att en övermilskostnad på 0 kr/milen var ett misstag så kan leasingbolaget undkomma avtalsbundenhet genom undantaget i 32 § AvtL..


Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning