FrågaAVTALSRÄTTGåva31/10/2023

Vilka formkrav gäller för gåvobrev som avser hus på ofri grund?

Gällande gåvobrev för hus på ofrigrund det behöver bevittnas av två stycken räcker det med endast två namteckningar för att det skall bli giltligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar vilka formkrav som gäller för att ett gåvobrev för ett hus på ofri grund ska vara giltigt. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån bestämmelser i gåvolagen och jordabalken (JB).


Ett hus på ofri grund räknas som lös egendom och då finns inga formkrav för giltighet

Att ett hus är på ofri grund innebär att det inte är samma person som äger huset som den person som äger den mark som huset står på. Ett hus på ofri grund tillhör inte den mark (fastighet) det står på och blir heller inte ett fastighetstillbehör utan det räknas som lös egendom. Ett hus på ofri grund kan ges bort till någon som en gåva och det finns inga formkrav man måste uppfylla för att gåvan ska vara giltig. Uppmärksamma dock att samtycke krävs från den som äger marken om huset ska ges bort i gåva (10 kap. 7 § JB).


Skriv alltid ett gåvobrev även om det inte är ett formkrav för giltighet

Enligt lag finns inga formkrav för giltighet av gåvor när det gäller lös egendom. Gåvan kommer alltså vara giltig även om inget gåvobrev upprättas så länge den överlämnats. Min rekommendation är dock att alltid upprätta ett gåvobrev då det utgör ett bevis på att gåvan ägt rum samt kan styrka äganderätten. Endast ett formlöst löfte om gåva är varken giltigt eller bindande förrän gåvan överlämnats (1 § gåvolagen). Vad som rekommenderas finnas med i gåvobrevet är följande:


  • Namn, adress och personnummer på gåvogivare och gåvotagare
  • Vad det är som ges i gåva
  • Gåvogivare och gåvotagares underskrifter och namnförtydligande samt ort och datum för undertecknande
  • Någon som bevittnar gåvobrevets upprättande


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning