Påverkar belastningsregister möjligheten att arbta som jurist/advokat?

2020-11-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag blev dömd i tingsrätt för ringa narkotika brott när jag var 17 år. Och 2019 blev jag misstänkt för skadegörelse på en en fabrik (En person som använt målar färg och skrivit sitt namn på en dörr) och även misstänkt för penningtvätt då jag tagit ut pengar åt en kompis som jag trodde skulle köpa en bil. Nu är min fråga har jag något möjlighet att kunna arbeta och utbilda mig som advokat?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du bland annat har en anmärkning i belastningsregistret och undrar om detta påverkar dina möjligheter att utbilda/arbeta som jurist och advokat.Vad gäller juristutbildningen görs ingen kontroll av brottsregistret vid ansökan. Att utbilda sig till jurist trots att man har en prick i registret är alltså inga problem. Att arbeta som jurist är även det möjligt då yrket inte innebär en skyddad titel. Dock kan en evenutell anställning kräva att utdrag ur belastningsregistret görs beroende på arbetsplats och arbetsgivare. På så sätt kan det därmed vara ett problem, men det är då upp till arbetsgivaren man sökt sig till att göra en individuell prövning av den sökandes lämplighet för anställningen.Gällande advokatyrket är bedömningsgrunderna lite strängare. Advokat är en skyddad titel, vilket innebbär att endast ledamöter av Advokatsamfundet får titulera sig advokat. Vill man bli advokat krävs efter att man avklarat juristutbildningen att man tar en advokatexamen, en utbbildning som avslutas med muntlig eximination. Förutom de formella kraven måste personen även ha ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt lämplig. Häri nämns inte något om brottsregister, men en individuell lämplighetsbedömning kommer att göras varvid en eventuell brottslig bakgrund kan spela roll.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

​Utsatt för brott utomlands.

2020-10-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en kvinna har blivit våldsutsatt (våld i nära relationer) och brottet är gjort i annat EU land. Kan kvinnan då polisanmäla den personen i Sverige och få denna eventuellt dömd i Sverige?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en person som blivit utsatt för brott utomlands kan polisanmäla den andra personen för brottet i Sverige.I första hand ska den utsatta anmäla brottet till polisen på plats i landet där det begåtts. Polisen kommer då att göra en bedömning över huruvida de väljer att driva ärendet vidare. Vad gäller länder inom EU finns det också möjlighet att anmäla brottet till svensk polis när man kommit hem. En anmälan hos svensk polis kommer då att skickas för utredning till det EU-medlemsland där brottet begicks. För att detta ska bli aktuellt ska målsäganden vara bosatt i Sverige, inte ha kunnat eller av någon anledning avstått från att anmäla brottet på plats samt brottet vara av grov art enligt den andra medlemsstatens rätt.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Konsekvens av att köra med indraget körkort.

2020-08-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, blev tagen av polisen när jag körde trots indraget körkort. Var indraget i två månader pga oaktsamhet i trafik. Fattade ett idiotiskt beslut när jag hade bråttom. Jag trodde de stannade mig för att jag körde mot oranget ljus. Iaf, jag undrar nu. Vad kan jag förvänta mig? Jag uppgav att jag gärna undviker rättegång mot att jag får böter.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du kört med ett indraget körkort och undrar vad för rättslig konsekvens det kan medföra.Den som kör ett fordron med ett indraget körkort begår grov olovlig körning, då handlingen anses som grov eftersom du tidigare har haft ett körkort som har blivit återkallat (3 § 1 st. TBL). Straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Notera dock att i svensk rätt finns en presumtion mot fängelse dvs. att man i första hand ska döma till annan påföljd än fängelse. Det i samband med många andra faktorer spelar in i vilken påföljd som kan komma att bli aktuell.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Lån i annans namn - bedrägeri och urkundsförfalskning.

2020-05-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Min man har tagit lån i mitt namn utan min vetskap och alla lån har gått till kronofogden för utmätning. Han tänker anmäla sig själv trots att jag inte velat göra det och min fråga är då kommer skulderna och anmärkningarna försvinna från mig eller sker det bara om det går till rättegång och han blir fälld?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din man tagit lån i ditt namn utan din vetskap och att du undrar över vad som kan ske till följd av detta.Bedrägeri.Att ta lån i någon annans namn är en form av bedrägeribrott då man avsiktligen vilseleder någon annan till att företa eller underlåta att företa en handling som innebär skada för den vilseledda och vinning för bedragaren (9 kap. 1 § BrB). För att gärningen ska rubriceras som grov tar man främst sikte på om den har avsett ett betydande värde (9 kap. 3 § BrB).Urkundsförfalskning.Urkundsförfalskning är ett led i brottet bedrägeri då bedragaren förfalskat annans namn på lånehandlingarna (14 kap. 1 § BrB). En förutsättning för att brottet ska vara uppfyllt är att någon obehörigen skrivit annans namn. Om däremot underskrift gjorts med dennes samtycke har inte brottet begåtts. Vad händer?Om någon har tagit lån i annans namn riskerar personen att åtalas för brott. Detta innebär dock inte att den som begår brotten automatiskt hamnar i fängelset, utan domstolen gör en bedömning av situationen och vilket straff som kan te sig lämpligt. Min rekommendation är att ni snarast gör en polisanmälan och meddelar övriga berörda myndigheter såsom KFM. Om brottet kan utredas kommer även betalningsanmärkningarna och dylikt att tas bort då dessa inte förorsakats av dig.

Påverkar en prick i registret huruvida man kan resa till och studera i USA?

2020-11-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Under sommaren 2020 blev jag dömd för "missbruk av urkund" när jag var 17 år. Jag fick dagsböter och en prick i registret för detta och undrar då när den försvinner eftersom jag funderar på att plugga i USA nästa höst. Om pricken fortfarande finns kvar, kan jag fortfarande åka till USA då?Tacksam för svar!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har fått en prick i registret iår, på grund av urkundsförfalskning, och undrar när den försvinner och ifall den påverkar att resa till och studera i USA.Generellt brukar man säga att en anmärkning i belastningsregistret står kvar i fem eller tio år beroende på brottets art och karaktär samt det straff man fått. I ditt fall bör det förstnämnda vara det som gäller. Att finnas med i belastningsregistret kan vara ett hinder för att få resa in till länder såsom USA, men det gäller i första hand om man blivit dömd för vissa typer av grövre brott. Som svensk behöver man inte ansöka om visum för att få resa in i USA, utan istället krävs om att man ansöker om ett inresetillstånd genom en ESTA-ansökan.I denna ansökan ska man svara på om man blivit tidigare dömd för något brott som innefattar ''moralisk skändlighet''. Vad som omfattas med uttrycket är inte helt klart. Det finns även vissa undantag som trots om man blivit tidigare dömd medger att man ändå kan få inresetillstånd. Jag rekommenderar därför att ta kontakt med den amerikanska ambassaden i Sverige för att se om du bör ansöka om ESTA eller ett sedvanligt turistvisum, för bästa möjliga utfall. Huruvida du kan få ett visum är upp till varje lands ambassad/visummyndighet att avgöra. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Konsekvens av att köra med trimmad moped.

2020-08-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Om man blir tagen för fortkörning i en mopedbil mätt till 60 km/h men har godkänt körkort och bilen är försäkrad, vad kan straffet bli då? Inga tidigare förseelser finns registrerade på personen som är nyss fyllda 16 år.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att personen i fråga har trimmat sin moped och blivit stoppad av polisen och du undrar vad straffet kan komma att bli.Det finns många olika sätt att trimma en moped och samtliga gör det olagligt att köra mopeden efteråt med ett AM-körkort eftersom mopeden då kan klassas som en motorcykel. Detta innebär alltså att det krävs att föraren har MC eller lätt MC körkort samt försäkring för ett sådant fordon. Den som inte har det men ändå kör den trimmade mopeden begår olovlig körning vars påföljd är böter (3 § TBL). Därutöver kan även polisen ta mopeden i beslag (27 kap. 1 § RB).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?

2020-08-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejJag har åtalat för snatteri (50dags böter) den 25:e augusti 2015, och nu har det gått mer än fem år sedan dess. Trots det så på Mrkoll den är fortfarande offentlig. Skulle den inte döljs efter 5 år har gått? Ifall nej, hur länge till ska jag vänta?Tack på förhand för svaret
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lång tid det tar innan din uppgift i belastningsregistret försvinner.Hur länge en uppgift står kvar i belastningsregistret beror på vilket straff man fått (17 § Lag om belastningsregister). Ett fängelsestraff står kvar i tio år efter det att man frigivits från straffet. En skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras ut tio år efter domen eller beslutet alternativt fem år om man var omyndig när brottet begicks. En bötespåföljd ska gallras ut fem år efter domen eller det att man godkände böterna. Det är dock viktigt att komma ihåg att om man döms till någon ny påföljd medan man fortfarande står kvar i registret kommer den gamla ''pricken'' stå kvar fram till att den senaste domen ska gallras ut. I ditt fall i och med att det är såpass nära i tiden (25 aug 2015 - 26 aug 2020) skulle jag avvakta några veckor.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,