Brottsligt att på sociala medier berätta om sexuella övergrepp?

2020-07-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en vuxen dotter som har psykiska problem och även självmordsbenägen. Hon har nu via sociala medier anklagat olika personer för sexuella övergrepp sedan tidig ålder bla hennes pappa och morfar. Nu senast någon person i Göteborg. Inga namn nämda men att hennes pappa och morfar har förgripit sig på henne. Man kan då snabbt räkna ut vem min dotter har avsagt all kontakt med sin familj ink syskonen, kusiner mm sedan 3 år så ingen har haft kontakt med henne under dessa år och vet inte hur hon mår. Vi har försökt via psyk på sjukhuset där hon har varit inlagd flera gånger att lämna information att hon vad jag har förstått gör en kriminell handling när hon lägger ut på sociala medier på utpekade personer. Men de säger att vi inte får lämna info direkt till handläggarn eftersom hon har avsagt även denna kontakt.Frågan ; Finns det något juridisk vi kan göra för att få kontakt eller lämna info till psykologen just om att hon agerar brottslighet? Hur fungerar omyndighetsförkaring? Har även tänkt på en orosanmälan men vet inte hur det fungerar. Har ni andra råd att ge? Vi har pratat med polisen med de tyckte inte polisanmälan var någon bra idé just för hon är så skör.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det är din dotter i vuxen ålder och har inte varit i kontakt med någon i familjen i flera år. Ytterligare framgår det av din fråga att din dotter inte har nämnt några namn när hon i sociala medier framfört att hon blivit sexuellt utnyttjad/antastad/trakasserad av sin pappa, morfar och en man i Göteborg. Jag tolkar frågan som att hon inte har sagt namnen på alla dessa män och svarar på din fråga utifrån detta. Eftersom din dotter är myndig, vuxen och har avsagt all form av kontakt med er finns det inte mycket att göra eftersom hennes psykolog har tystnadsplikt och behandlingshem/andra myndigheter hon varit i kontakt med inte lämnar ut information om henne eller hennes psykolog pga sekretess (särskilt då hon har en problematisk relation till er). Det enda ni kan göra rent juridiskt är att pappa/morfar anmäler henne för förtal enligt 5 kap. 1 § BrB. Det är endast målsäganden alltså pappa/morfar som kan anmäla och åtala för brott, de kommer med andra ord inte få hjälp av en åklagare att göra detta. Förutsättningarna för att det din dotter publicerat på sociala medier ska räknas som förtal är att det är ägnat att utsätta nämnda personer för andras missaktning. Det ska röra sig om en brottslig eller klandervärd handling, i detta fall är sexuella övergrepp något brottsligt så det faller in på förtal. Ytterligare räcker det att en tredje person har fått ta del av informationen och det kan räknas som förtal oavsett om uppgifterna är sanna eller ej. Undantag Om din dotter har haft skälig grund för sina påståenden eller det utifrån omständigheterna kan ses som försvarligt att hon lämnat dessa uppgifter kan hon slippa ansvar trots att förutsättningarna för att det ska anses som förtal är uppfyllda.Du har inte lämnat några uppgifter om hennes sociala medier är privata/offentliga samt hur många följare hon har. Med tanke på att hon inte är en välkänd person och vilka hennes följare är (det kan vara en sluten krets, eller personer som inte känner hennes pappa eller morfar) är det svårt att säga att det faktiskt hade räknats som förtal eftersom sådana faktorer spelar stor roll när rätten bedömer ifall det är förtal eller ej. Det måste med andra ord vara uppenbart vilka personer det är hon "anklagar", ifall följarna inte känner hennes familj och hon inte nämnt namn så är det svårt att säga att de blivit utsatta för andras missaktning. Kort sagt rekommenderar jag er inte att kontakta henne enbart för att säga att hon begått en brottslig handling eftersom det inte är säkert om hon har det eller inte.Vill ni att detta upphör får ni göra en polisanmälan, dock får ni räkna med att det görs en utredning angående de påstådda övergreppen då det kan visas att hon haft en skälig grund för sina yttranden eller så kan det utifrån omständigheterna anses som försvarligt att hon uttalat sig om dessa. Det lär göras en avvägning mellan hennes yttrandefrihet och risken för de nämnda personerna att råka ut för andras missaktning. Angående orosanmälan och omyndighetsförklaring:Lagen om omyndighetsförklaring avskaffades 1989 pga det ansåg som alltför inskränkande i en persons liv och det försvårade social anpassning. Du kan som privatperson göra en orosanmälan om en vuxen person då du misstänker någon form av fysisk eller psykisk våld, vanvård, sexuellt utnyttjande eller annan form av missförhållande. Dock får du inte som privatperson veta vilka åtgärder socialtjänsten tar och hur de går vidare med din orosanmälan. I en sådan anmälan är det bra att beskriva varför man känner oro och lämna uppgifter om personen. Med tanke på att ni inte har en kontakt och att din dotter besöker en psykolog och varit i kontakt med behandlingshem är det inte någon mening med att göra en orosanmälan eftersom hon redan får vård och ni saknar tillräckliga uppgifter om henne. Det är ganska svårt att på rättslig väg försöka hjälpa en vuxen person som inte vill ha kontakt eller hjälp från er. Så det enda pappa/morfar kan göra är att anmäla er dotter för förtal men det är svårt att säga vart detta leder pga. oklara omständigheter.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Får jag köra Fatbike el scooter utan körkort?

2020-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Får jag (15 år) köra en fatbike el-scooter utan körkort om den går i 20 km/h och har 1000watt men har hjälm?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall fordonet går under 25 km/h och har en effekt som är mindre än 250 watt så räknas den som en elcykel och då gäller samma regler som för cyklar. I ditt fall passar inte Fatbiken in i definitionen för vanlig cykel och räknas därför som en slags moped och den får du bara köra på inhängande områden. Som moped räknas fordon med två, tre eller fyra hjul som har hastigheten högst 45km/h (klass 1) och 25km/h (klass 2). Kraven för att köra sådana fordon är att ha hjälm och körkort. Du kan alltså inte köra den utan körkort. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Är det ok att öppna en facebookgrupp om trafikpolisens beteende?

2020-02-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |tänkte öppna en facebookgrupp om Trafikpolisens beteende ,är det OK
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det borde inte vara några problem så länge du inte uppger kränkande eller hotfulla uppgifter om någon på sidan. Var även noggrann med att ta bort kommentarer eller inlägg som kan uppfattas som kränkande. Görs inte detta finns en risk att du eller andra medlemmar i gruppen gör sig skyldiga till förtal 5 kap. 1 § Brottsbalken eller olaga hot 4 kap. 5 § Brottsbalken.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Villkorlig dom – återfall

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag fick villkorligdom för bädregeri i 2 år och har gjort om det igen.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer när du upprepar samma brott som du fått villkorlig dom för. Om du får återfall och begår samma brott och blir åtalad för detta och domstolen anser att du är skyldig så kommer straffet antagligen att bli strängare. Du kan antingen få exempelvis skyddstillsyn eller till och med fängelsestraff om domstolen anser att det finns stor risk för att du ska begå samma brott en tredje gång. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Säkerhetsbrott

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om det står på en stämningsansökan "Säkerts" tex vilket brott har begåtts då?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget brott som heter ”Säkerts”, du kanske har skrivit fel och istället menar säkerhetsbrott? Jag utgår från detta i mitt svar, annars får du gärna återkomma och förtydliga frågan. Säkerhetsbrott kan bland annat vara; brott mot allmän ordning, brott mot allmänheten och staten, trafikbrott samt vapenbrott osv. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bedömning av misshandel och mord

2019-12-27 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är så upprörd eftersom min son blev indragen i ett slagsmål som hans kompis drog igång. Slagsmålet gick överstyr och den ena mannen avled. I chocken gör dom sig av med liket efter en skogs väg efter en dryg vecka häktas dom min son hade ett ordentligt familjeliv innan och var ostraffad. Är så orolig över hur han kommer att dömas. Hur bukar domar av detta sluta för i detta fall min son. Mvh från en förtvivlad mor.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att tolka av din beskrivning är detta ett fall av misshandel som resulterat i ett mord. Det är svårt för mig att avgöra vilken grad av misshandel det är fråga om, huruvida det varit grovt eller hur många personer som har varit inblandade och ifall de inblandade haft en avsikt att mörda den avlidne personen. Det är alltså flera okända faktorer som gör att jag inte kan jämföra med andra domar. Jag ska därför göra mitt bästa för att klargöra vad för typer av brott det kan vara frågan om.De brott som tydligt framgår av din beskrivning är misshandel, mord och brott mot griftefrid (att de obehörigen har flyttat på ett lik).Trots att din sons kompis har dragit igång slagsmålet så verkar din son ha varit delaktig i det och kan i sådant fall dömmas för grovt misshandel (med tanke på att våldet har lett till någons död och att flera varit inblandade) enligt 3 kap. 6 § brottsbalken (1962:700). För grovt misshandel kan han dömas till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst till sex år. Anser domstolen att din son direkt eller indirekt har orsakat personens död så kan han dömas för mord till lägst fängelse på viss tid som då är lägst tio och högst arton år. Bedömer domstolen att omständigheterna är särskilt allvarliga och försvårande kan han även dömas till livstid enligt 3 kap. 1 § BrB. Anser domstolen att omständigheterna varit mindre allvarliga, exempelvis att din son har blivit provocerad kan han istället dömas för dråp i lägst sex månader och högst tio år enligt 3 kap. 2 § BrB. Bedömningen för vad som räknas som dråp är att gemene man ska ha haft förståelse för vad din son har gjort men att domstolen inte kan acceptera det. Slutligen har din son och hans kompis flyttat på liket som enligt min tolkning varit i avsikt att gömma liket. Detta är ett brott mot griftefriden enligt 16 kap. 10 § BrB och straffet är böter eller fängelse i högst två år. Sammanfattningsvis är det frågan om åtminstone två olika sorters brott gällande mord och behandling av ett lik. Hur domstolen bedömer beror helt på omständigheter som; hur många personer som var inblandade i den avlidnes död, ifall den avlidne varit ensam mot flera personer, ifall vapen eller andra tillhyggen har använts, om misshandeln varit särskilt grov , vilken avsikt din son har haft och ifall personens död varit en ren olycka i samband med slagsmålet eller varit ett resultat av skador och slag den avlidne fått av din son och hans kompis. Det är alltså en väldigt svårt att avgöra med så lite information kring omständigheterna till fallet och många faktorer som är avgörande. De brottsrubriceringar jag presenterat är utifrån den beskrivning du har gjort och behöver inte vara relevanta för domstolens bedömning.Jag hoppas att jag kunnat klargöra situationen för dig ur ett rättsligt perspektiv.Vänligen,