Hur mycket kommer jag att behöva betala i böter för ringa narkotikabrott?

2018-12-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag blev tagen av polisen och fick lämna urinprov som sedan blev possessivt på THC och Benzo. Jag har ingen fast inkomst utan är timvikarie på ett äldreboende. Nu undrar jag hur mycket min böter kan gå på? tack på förhand.
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket straff som kan bli aktuelltEget bruk av narkotika brukar klassas som ringa narkotikabrott då det är en lindrigare hantering av narkotika som normalt endast skadar brukaren själv. Ringa narkotikabrott regleras i 2 § narkotikastrafflagen och kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Eget bruk leder alltid till lägsta bötesstraff (vilket är 30 dagsböter enligt 25 kap. 2 § första stycket brottsbalken, BrB), oavsett vilket slag av narkotika det gäller.Vilket belopp dina dagsböter kommer att bestämmas tillAntalet dagsböter styrs av brottets straffvärde (alltså hur allvarligt brottet anses vara jämfört med andra brott) och storleken på varje dagsböter avgörs av dina ekonomiska förhållanden. Domstolen beaktar din inkomst, din förmögenhet, eventuella försörjningsskyldigheter som du har och dina ekonomiska förhållanden i övrigt. Minsta belopp per dagsböter är 50 kronor och högsta är 1000 kronor (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Beloppet kan jämkas (sättas ned) om det finns särskilda skäl, t.ex. att 30 dagsböter x 50 kronor skulle drabba dig oskäligt hårt sett till dina ekonomiska förhållanden. Lägsta belopp är dock 750 kronor enligt 25 kap. 2 § tredje stycket BrB).Exakt vilket belopp dina dagsböter kommer att bestämmas till kan jag inte säga utan detta avgörs av domstolen när denna har sett över dina ekonomiska förhållanden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsning,

Skyldighet för bilägare att uppge vem som kört dennes bil för fort

2018-11-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Måste jag uppge vem som kört min bil och blivit fotad?
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är nej, du har ingen skyldighet att uppge vem som kört din bil. Polisen har antagligen svårt att identifiera det foto man har av föraren och ber därför om din hjälp. Det är föraren av bilen som är ansvarig för en eventuell fortkörning, inte ägaren, förutsatt att dessa inte råkar vara samma person såklart. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsning,

Är arbetsgivare skyldig att uppge vem som kört en firmabil för fort?

2018-12-21 i Trafikbrott
FRÅGA |En person körde förbi en fartkamera för fort med en firmabil, dennes arbetsgivare har fått ett brev med begäran att ange vem som framförde fordonet vilket de kommit överens om att ej skall ske genom att svar uteblir.Frågan är då om polisen får besöka företaget och där visa bilden för arbetsgivaren och kräva denna på information.Eller är det så att polisen kan genomföra ett förhör antingen fysiskt eller genom telefon men att fotot endast är avsett för den misstänkte och lokal polismyndighet som det står på begäran de skickade ut.
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns en lagstadgad skyldighet att hjälpa polisen att identifiera en bilförare som kört en firmabil och fångats på bild i en fartkamera.Svaret är nej, det finns ingen skyldighet att uppge vem som kört företagets bil och fångats i en fartkamera. Polisen har antagligen svårt att identifiera det foto man har av föraren och ber därför om arbetsgivarens hjälp. Det är föraren av bilen som är ansvarig för en eventuell fortkörning, inte företaget som äger bilen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsning,