Är det någon juridisk skillnad på att kalla någon för exempelvis "din skit" eller "jag upplever dig som en skit"?

2020-07-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det är någon juridisk skillnad mellan att säga t.ex. "Din skit" eller "Jag upplever dig som en skit".Alltså förolämpande uttryck.Med vänlig hälsning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör brottet förolämpning kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).En första bedömningsfråga är om det är tal om ett nedsättande uttalandeI det här fallet när personen blir kallad för "skit" är en första bedömningsfråga om det är tal om ett "nedsättande uttalande" (5 kap. 3 § första stycket BrB). Tekniskt sätt anser jag i detta första led det inte vara någon skillnad på dina två exempel, då de båda uttalandena är nedsättande. Jag kan åtminstone inte komma på en situation där uttalandena "din skit" eller "jag upplever dig som en skit" skulle vara upplyftande.En andra bedömningsfråga är om det är tal om att kränka personenEn andra och i det här fallet en mer intressant bedömningsfråga är därför vad syftet med uttalandena varit och om båda eller något av uttalandena kan vara "ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet" (5 kap. 3 § första stycket BrB).Om det bedöms kränkande eller inte beror givetvis på i vilket syfte det sagts. Ditt första exempeluttalande "din skit" kanske kan uttalas efter att den andra personen utfört ett spratt på dig, men då är det kanske inte ägnat att vara kränkande, men däremot kan det väl vara kränkande om syftet varit att förklara för den andra personen att han eller hon är en bokstavlig "skit", vilket det andra exempeluttalandet ger starkare uttryck för.Bedömningen får göras från fall till fall, men båda är förmodligen förolämpandeDet beror således på kontext, det vill säga situation, tonläge, syfte och så vidare. Om syftet varit att kränka eller nedvärdera den andra personen spelar det däremot mindre roll hur mycket du försöker linda in det, då det ändå är menat som en förolämpning.Sammantaget är min bedömning att det inte är någon juridisk skillnad på de båda uttalandena, så länge som syftet varit att kränka den andra personen. Dessutom borde de båda uttalandena alltid anses ge uttryck för en personlig åsikt, då ingen människa med största sannolikhet anses vara en "skit" av samtliga människor på jorden. Avslutningsvis vill jag bara påpeka att en bedömning får göras från fall till fall, och att mer vaga uttalanden givetvis är förenade med större bevissvårigheter än mer specifika uttalanden, även om de i grund och botten må vara lika brottsliga.Mina rådDu bör aldrig uttala dig nedsättande om andra människor, oavsett hur specifik eller vag du är i dina uttalanden, och om du själv blir utsatt för nedsättande uttalanden, så bör du ta upp detta med personen direkt och eventuellt ta ärendet vidare till polisen.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar,

Får jag ta föremål från en övergiven husgrund?

2020-04-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Det finns en gammal husgrund som står övergiven sedan många årtionden tillbaka. Jag skulle gissa på att kommunen äger marken. Är det mot lagen att ta tegelstenar därifrån?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå det rör ett eventuellt brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).Det kan utgöra stöldSom du själv skriver är risken överhängande och sannolikheten stor att marken och därmed även husgrunden ägs av kommunen eller annan, varför du riskerar att göra dig skyldig till brottet stöld, om du utan lov från ägaren skulle ta tegelstenar från husgrunden med avsikt att behålla dem själv (8 kap. 1 § BrB).Mitt rådTa inte risken som det innebär att gå och hämta dessa tegelstenar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar

Hur vet jag om jag har en "prick" i belastningsregistret?

2020-03-02 i Påföljder
FRÅGA |Hur vet jag om jag har en prick i registret? Blev nyligen dömd för skadegörelse och identitetsskapaning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på lag (1998:620) om belastningsregister.Om du nyligen har blivit dömd för brott har du en "prick" i belastningsregistretOm du nyligen har blivit dömd för brott finns du med i belastningsregistret, eftersom alla brott som begåtts och meddelats påföljd för ska föras in (3 § lagen om belastningsregister).Du kan begära ut uppgifter om dig självOm du vill se vad som står i ditt belastningsregister kan du på egen hand begära ut dessa uppgifter genom att vända dig till Polismyndigheten (9 § lagen om belastningsregister).Hur länge uppgifterna står med beror på vad du fick för påföljdEn uppgift kan som regel stå med i belastningsregistret i 3, 5 eller 10 år (17 § lagen om belastningsregister).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Är det ok att min pappa läser min mail när jag är under 18 år?

2020-01-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det ok att min pappa läser min mail när jag är under 18 år.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagDå det du beskriver utgör ett eventuellt brott mot din rätt till frihet kikar vi närmare på brottsbalken (BrB) och eftersom du uppger att du är minderårig, barnkonventionen. Eventuellt dataintrångDin pappa riskerar att göra sig skyldig till brottet dataintrång, om han läser din mejl utan att först be dig om lov (4 kap. 9c § BrB). Nu vet inte jag hur ofta eller hur många gånger din pappa läst din mejl, men att vid upprepade tillfällen gå in och läsa din mejl endast för att övervaka dig utan misstanke om att du gör något som skulle kunna skada dig borde inte vara tillåtet.Kan vara försvarligt I vissa fall kan det anses försvarligt, exempelvis om din pappa läser din mejl med misstanke om att du gör något som skulle kunna vara skadligt för dig, men då borde din pappa göra detta syfte klart för dig (artikel 16 barnkonventionen, alternativt 24 kap. 4 § BrB). Mina rådOm du upplever din pappas beteende som integritetskränkande bör du prata med din pappa eller annan vuxen i din närhet om detta, alternativt kontakta polisen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en god fortsättning! Med vänliga hälsningar

Vad skulle påföljden av att köra en klass 2-moped som går i 45 km/h kunna vara om man har AM-körkort?

2020-07-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad skulle påföljden av att köra en klass 2-moped som går i 45 km/h kunna vara om man har AM-körkort?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaTillämplig lagDå din fråga rör ett eventuellt trafikbrott kommer vi kika närmare på specialstraffrättslagen trafikbrottslagen (TBL) och körkortslagen.Straffet för föraren är vanligtvis 1 500 kr eller 30 dagsböterDet brott du riskerar att göra dig skyldig till är olovlig körning, då fordonsklassen inte är godkänd för en hastighet över 25 km/h, trots att du har AM-körkort (3 § TBL).Det straff som vanligtvis döms ut är böter om cirka 1500 kr eller 30 dagsböter, men om du gör dig skyldig till samma brott flera gånger eller om det av annan anledning anses särskilt grovt, så kan påföljden även bestämmas till fängelse i högst 6 månader.AM-körkortet kan också återkallas och det kan bli problem att ta B-körkortEtt körkort innebär ett stort ansvar och det är viktigt att det går att lita på att körkortsinnehavaren kommer att respektera trafikreglerna, vara hänsyns- och ansvarsfull samt ha ett gott omdöme. Om detta inte kan försäkras, så kan ditt AM-körkort komma att återkallas till dess att du anses vara pålitlig igen (5 kap. 3 § körkortslagen).Spärrtiden inom vilken tid du inte kan få ett nytt körkort kan vara lägst en månad och som högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). En eventuell dom och spärrtid har även en direkt påverkan på din möjlighet till körkortstillstånd för B-körkort (3 kap. 9 § körkortslagen).Även dina föräldrar, om du är omyndig, kan dömas för brott om de vet om att du kör en trimmad mopedOm du är omyndig och dina föräldrar vet om att din moped är trimmad och de låter dig köra den ändå så kan de bli åtalade och dömda för tillåtande av olovlig körning.Straffet för detta brott är vanligtvis också dagsböter. Tänk dock samtidigt på att även dina föräldrars körkort kan komma att återkallas, återigen förutsatt att du är omyndig.Mitt rådKör aldrig trimmat och kör aldrig ett fordon som du aldrig har rätt att köra. Utöver de brott som du och dina föräldrar eventuellt riskerar att göra er skyldiga till om du skulle köra en trimmad moped, så kan en trimmad moped vara förenad med absolut livsfara både för dig, men även för alla andra människor runt omkring dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar,

Klassificeras det som trakasserier om någon upprepade gånger försöker köra på en person, tutar och samtidigt ser ut att tycka det är roligt?

2020-04-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Räknas det som trakasserier om någon försöker upprepade gånger försöker köra på en Persson och dessutom tutar och ser ut att tycka det är roligt.Tack på förhand
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå du beskriver ett eventuellt brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).Det kan vara ofredandeBeskrivningen av det inträffade faller närmast brottet ofredande, som i lagstiftningen uppges vara bland annat ett utsättande av någon annan för ett hänsynslöst agerande.Enligt min mening kan det anses vara ett hänsynslöst agerande att upprepade gånger försöka köra på en person och samtidigt tuta och se ut att tycka detta är roligt. Det kan inte vara en särskilt rolig situation för personen som blir utsatt för detta beteende, och om denne dessutom uttrycker sitt obehag bör det inte finnas något tvivel om att det utgör ofredande om föraren inte upphör med det olämpliga beteendet (4 kap. 7 § BrB).Det kan dessutom vara tal om andra brott Eftersom föraren försöker köra på en annan person kan det eventuellt också klassificeras som ett försökt till misshandel av normalgraden (3 kap. 5 § BrB).Det kan också vara ett försök till grov misshandel, eftersom en avsiktlig påkörning med bil kan åsamka en annan människa stor skada och potentiellt innebära fara för liv (3 kap. 6 § BrB).Mer om vad som gäller för försök till misshandel finner du i brottsbalkens 23:e kapitel (3 kap. 11 § BrB).Det kan också handla om ett framkallande av fara för annan, om föraren inte skulle anses handla med avsikt att skada personen ifråga, men ändå får anses ge upphov till livsfara eller fara för svår kroppsskada genom att förfara grovt oaktsamt (3 kap. 9 § BrB).Några avslutande ordDet du beskrivit i din frågeställning kan således falla in under en rad olika brottsbestämmelser, och det hela beror lite på hur situationen sett ut och vad det är som hänt. Det är däremot under inga omständigheter ett acceptabelt beteende.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig glad påsk!Med vänliga hälsningar,

Utgör agerandet ett hemfridsbrott om bostadsrättsföreningen olovligen med hjälp av huvudnyckel bereder sig tillgång till en lägenhet om bostadsrättshavaren är bortrest under en längre period?

2020-02-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har vart på semester en längre tid och under denna tid har min bostadsrättsförening använt huvudnyckeln för att gå in i min lägenheten (utan min vetskap) och bytt ut brevinkastet. Är detta hemfridsbrott?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kika närmare på brottsbalken (BrB) och bostadsrättslagen.Förfarandet är som regel att betrakta som ett eventuellt hemfridsbrottDen som olovligen går in i din lägenhet riskerar som regel att göra sig skyldig till hemfridsbrott, som du själv är inne på (4 kap. 6 § BrB).Styrelsen i bostadsrättsföreningar är undantagna i vissa fallBostadsrättsföreningen kan, som i ditt fall, vara undantagna från ovannämnda lagregel om de exempelvis behöver gå in i din lägenhet för att se över arbeten eller reparationer som styrelsen ansvarar för eller har rätt att utföra (7 kap. 13 § bostadsrättslagen).Om styrelsen ansvarar för brevinkasten i bostadsrätterna eller annars har rätt att reparera eller byta ut dessa begår de således inget hemfridsbrott genom att använda huvudnyckeln för att ta sig in i din lägenhet för att åtgärda felet.Det har inte medfört en större olägenhet än nödvändigt för dig som bostadsrättshavare och det faktum att du varit bortrest under en längre period kan ursäkta varför föreningen berett sig tillträde till din lägenhet. Däremot kan man ställa sig frågan om de inte kunde väntat till dess att de fick tag i dig. Ett trasigt brevinkast borde inte vara en akut angelägenhet.Däremot är denna rätt som ovan antytt inskränkt, varför det inte utan mer ingående uppgifter i ärendet går att utesluta att ett brott är begånget när de berett sig tillträde till din lägenhet utan att först försöka få tag i dig eller åtminstone på något sätt meddela dig. Det är åtminstone olämpligt att förfara på detta sätt.Mitt rådJag förstår att det kan kännas obehagligt att ha folk springandes i din lägenhet utan din vetskap. Jag rekommenderar dig främst att kolla igenom vad som står i bostadsrättsföreningens stadgar för att se vad de har rätt och inte rätt att göra. I andra hand tycker jag att du kan ta upp detta med föreningen och se om ni inte kan komma fram till en lösning som passar er båda. Om du är orolig för att ett brott är begånget kan du också alltid vända dig till Polismyndigheten, som är skyldiga att utreda alla eventuella brott och kan ge dig råd om hur du bör gå vidare med ärendet.Jag hoppas att det löser sig för dig, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att dricka alkohol som minderårig?

2020-01-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag är en 13 år gammal kille som drack champange med alkohol på nyårsafton eftersom att jag inte visste att det var alkohol i. Jag tog 3 klunkar, nu har jag sån ångest och vet inte vad jag ska göra. Är 3 klunkar champange skadligt för mig på något sätt?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent juridiskt är det inte skadligt för digÄven om det är olagligt att sälja eller ge alkohol till en person som inte fyllt 18 år, så är det inte olagligt för den minderårige att dricka alkohol, även om man givetvis bör avstå.Du kommer därför inte hamna i någon knipa med rättvisan på grund av att du råkade få i dig alkohol.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett Gott Nytt År!Med vänliga hälsningar