Kategori
Underkategori
STRAFFRÄTTPåföljder10/07/2022

Finns det större risk att jag får fängelse som straff om jag suttit i fängelse tidigare?

Hej! Jag har suttit i fängelse för ett brott som har böter med i straffskalan. Blivit dömd två gånger tidigare för detta brott. Nu är jag anmäld igen för samma brott. Jag blev dömd senast för fem år sedan och då till fängelse. Finns det chans att jag nu kan få böter eller liknande och slippa fängelse eller är risken större att det blir fängelse eftersom jag tidigare blivit dömd till fängelse för brottet?
STRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB09/07/2022

Kan man anmäla en kvinna för sexuella trakasserier?

Kan man som man anmäla sexuell trakasseri om en kvinna har utsatt än för detta?
STRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB09/07/2022

Kan vem som helst polisanmäla ett ofredande?

Hej! Kan en person anmäla ett ofredande åt en annan person, dvs hör det under allmänt åtal eller måste den personen som blivit utsatt för ofredande anmäla?
STRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB07/07/2022

Har polisen rätt att använda tvångsmedel för att utföra identitetskontroll av ett vittne till ett brott?

Hej! Om polisen kommer till en plats där en misshandel har skett, får polisen kräva att personerna som finns i närheten av detta utan att ha varit inblandade ska legitimera sig? Polisen ville hålla vittnesförhör, om en polis säger att hen ska hålla ett vittnesförhör med mig, är jag skyldig att berätta vem jag är?. Får polisen visitera mig för att hitta id för att de vill förhöra mig som ett eventuellt vittne?
STRAFFRÄTTÖvriga brott06/07/2022

Är det olagligt att inte vara folkbokförd i Sverige om man bor här hela året?

Är det olagligt att inte vara folkbokförd hos skatteverket fast man bor i sverige hela året?
STRAFFRÄTTÖvriga brott05/07/2022

Vilka påföljder kan aktualiseras om man fotograferar ett skyddsobjekt?

Hej, Vad skulle kunna bli konsekvenserna om jag exempelvis fotade ett polishus eller Säkerhetspolisens huvudkontor?
STRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB04/07/2022

Är det olagligt att hota om en polisanmälan?

Hej! Är det olagligt att säga "om du anmäler mig så anmäler jag dig för värre brott "?
STRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB04/07/2022

Kan Telefonsex anses vara köp av sexuell tjänst?

Är det lagligt att betala någon för sk telefonsex enligt 6 kap. BrB?

STRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB04/07/2022

Är telefonssex lagligt i Sverige?

Är så kallat telefonsex lagligt i Sverige?
STRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB03/07/2022

Baseras bedömningen av olaga hot enligt 4:5 BrB på hur den utsatte uppfattade hotet?

Hej! Stämmer det att olaga hot baseras på hur "offret" uppfattat det? Att det är inte bara konkreta hot som exempelvis "jag ska döda dig" som räknas som olaga hot utan beror på om offret blivit rädd?