FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/05/2024

Påverkar en ny uppgift om ordningsbot gallringen av en tidigare uppgift i belastningsregistret?

Hej jag har en dom på mig sen 2020 , jag va 17 år och det är grovt olaga hot. Jag fick ordningsbot för jag gick på motorväg den 5 maj 2024 kommer min förra dom förlängas ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som följer. Du blev år 2020 dömd för grovt olaga hot och den 5 maj 2024 fick du en ordningsbot. Du undrar nu om din dom sedan 2020 kommer finnas kvar längre i belastningsregistret på grund av ordningsboten från 2024.

Tillämplig lag för din situation är främst lagen om belastningsregister (LBR).

Vad innebär ett belastningsregister?

I samband med att en person blir dömd för ett brott kommer brottet och dess påföljd föras in ett så kallat belastningsregister. Belastningsregistret innehåller bland annat domar, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot (3 § LBR).

Uppgifterna i ett belastningsregister gallras (dvs. tas bort) efter en viss tid. Hur lång tid en uppgift finns kvar i ens belastningsregister beror på vilken påföljd man har fått (17 § LBR) och därmed inte vilket brott man begått.

Efter hur lång tid gallras en ordningsbot?

Eftersom en ordningsbot är en typ av böter så ska uppgiften om det senaste brottet från 2024 gallras efter 5 år efter föreläggandet av ordningsboten (17 § 9p. LBR).

Du nämner inte vilken påföljd domen om grovt olaga hot från 2020 gav. Eftersom du var under 18 år kunde påföljden inte bli fängelse, däremot kan påföljden blivit ungdomstjänst, ungdomsvård, sluten ungdomsvård eller böter. Sluten ungdomsvård gallras 10 år efter påföljden helt har verkställts (17 § 5p. LBR). Ungdomstjänst, ungdomsvård eller ungdomsövervakning gallras 5 år efter domen eller beslutet när personen är under 18 år vid tidpunkten för brottet (17 § 6p. LBR).

Det finns ett undantag från huvudregeln om när en uppgift i belastningsregistret ska gallras, som säger att "om det före utgången av den tid som anges i 17 § har gjorts en ny anteckning som avser samma person, ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta ska dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter." (18 § LBR).

En ordningsbot innebär böter i form av penningböter, det vill säga ett fastställt engångsbelopp. Således gäller inte undantagsregeln i 18 §, vilket enligt min uppfattning innebär att gallringen av din tidigare dom från 2020 inte ska påverkas av den senare ordningsboten från 2024. 

Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo