Vill hämta mitt arvegods hos den dödes sambo

2020-10-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |När min mor gick bort för ett drygt år sedan, visade det sig att hennes sambo har sk besittningsrätt i huset, men all kvarlåtenskap och lösöre tillföll mig och min bror, problemet är nu att vi fortfarande inte fått komma och hämta mammas tillhörigheter, han menar att han inte vill ha "folk springa" i sitt hus.Kan han verkligen göra så och vad kan vi göra?Snälla hjälp oss.Maria
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom sakerna i huset är er egendom så har ni naturligtvis rätt att hämta sakerna. Ni har dock inte rätt att själva tränga er in i huset utan den före detta sambons tillstånd, annars kan ni göra er skyldiga till hemfridsbrott (4 kap. 6 § Brottsbalken)Om hen vägrar att släppa in er så måste ni vända er till Kronofogdemyndigheten och be om hjälp. Ni ber de om så kallad handräckning. Hoppas du fick svar på din fråga.

Återkalla inbördes testamente

2020-10-17 i Testamente
FRÅGA |Om ett sambopar har skrivit ett gemensamt testamente kan ena parten riva det och skriva nytt utan att den andra vet något?I det här fallet så har den ena flyttat för att bli särbo pga. personliga skäl. Den som bor kvar är ensam ägare till bostaden . De har inga gemensamma barn ,det är endast den utflyttade som har barn. Nu har den som bor kvar i bostaden haft besök av sina syskon som har rivit testamentet och ordnat med ett nytt. Den som har flyttat står helt plötsligt lågt i kurs. Enligt det första test. ärver samboparet varandra och den som har barn får ingen ärva förrän bägge är avlidna .Samma för den barnlöse. Då är det 50/50 till barn och syskon.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till LawlineRegler kring testamente och återkallelse finns i 10 kap. Ärvdabalken (ÄB).Testamente är en personlig rättshandling, med det menar jag att testamentet inte kan göras beroende av någon annan. Det utrycks i lagen genom ett förbud mot arvsavtal (17 kap. ÄB). Ett inbördes testamente är i princip två testamenten på ett papper. Om man vill att det inbördes testamentet inte längre skall gälla kan man bara skriva en tydlig återkallelse eller ett nytt testamente, där det framkommer att det gamla inte gäller (10 kap. 5 § ÄB). För att inte den andra i ett inbördes testamente ska bli lurad genom att den ene återkallar sitt testamente utan att berätta detta så finns en specialregel för just inbördes testamente. Enligt 10 kap. 7 § ÄB så faller rätten att ärva den andre om man genom en återkallelse väsentligen rubbar förutsättningarna för det ömsesidiga förtroendet. En total återkallelse av sitt testamente är en väsentlig rubbning. Dock är denna regel i praktiken inte mycket till skydd. Om den som gjort ett nytt testamente i smyg överlever den som inte ändrat i smyg, då kan den som ändrat riva sitt nya testamente och ärva enligt det gamla och aldrig berätta att hen gjorde det nya testamentet. Om den som gjort nytt testamente i smyg dör först så gäller det nya testamentet. Man kan återkalla ett testamente också genom att riva det (10 kap. 5 § ÄB), men eftersom ett inbördes testamente är två personers testamente i ett så måste båda vara överens om det i så fall. Hoppas du fick svar på din fråga.

Full äganderätt och fri förfoganderätt

2020-09-26 i Testamente
FRÅGA |Det står äganderätt är det lika som fulläganderätt i testamentet
Franck Olofsson |HejJag antar att du syftar på begreppen full äganderätt och fri förfoganderätt. Begreppen brukar användas i samband med testamente. Vanligast används begreppen när makar testamenterar varandra. Grundregeln är att makar ärver varandra (3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Finns det släktingar med rätt att ärva efter att den efterlevande maken dött så ärver maken med fri foganderätt, det framkommer av Ärvdabalken (3 kap. 2 § ÄB). Med fri förfoganderätt menas nämligen att den efterlevande makan får förfoga över arvet efter den döde makan helt fritt med undantag att denne inte får testamentera bort arvet. I vissa fall kan även en gåva bli problematisk i efterhand (3 kap. 3 § ÄB). Släktingar med rätt att ärva i efterhand är barn, föräldrar samt syskon och alla dess barn, barnbarn osv (3 kap. 2 § ÄB). Om makarna vill att den efterlevande makan ska kunna förfoga över arvet helt och hållet, det vill säga även kunna testamentera egendomen, kan de skriva det i ett testamente där det står att egendomen förordnas med full äganderätt. Om det står äganderätt så menas full äganderätt och inte fri förfoganderätt, om inget annat framkommer av sammanhanget.

Gåva eller lån och hur man får tillbaka pengarna

2020-09-24 i Gåva
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga angående swich.Lån via swich är väl fortfarande ett lån? Spelar det någon roll om man kanske ska ha skrivit jag älskar dig som meddelande på swich? Och hur ska man gå till väga för att kunna få tillbaka det man har överfört till den andras konto? Tack på förhand.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I detta sammanhang brukar man prata om bevisbörda, alltså vem ska bevisa vad. Utgångspunkten är att du ska bevisa att överföringen skett, vilket inte är särskilt svårt eftersom du använt swish. Typiskt sett hävdar sedan den som överfört pengarna att det var lån och den som mottagit pengarna att det var en gåva. I det fallet måste mottagaren bevisa att det var en gåva. Se rättsfallet NJA 2014 s. 364.Att du skrivit "jag älskar dig" skulle i sådan situation kunna tyda på gåva. Det har också säkert betydelse vilken typ av relation ni har till varandra. En närmare relation kan eventuellt tyda på gåva.Nu till frågan om hur du ska få tillbaka pengarna. Har ni inte avtalat om när personen i fråga ska betala tillbaka lånet så gäller att personen ska betala tillbaka när du begär det (5 § Skuldebrevslagen). Om personen då vägrar att betala så kan du efter 30 dagar kräva dröjsmålsränta som är 8 % plus referensräntan som är 0 % just nu (se 4 och 6 § Räntelagen). Dessutom kan du begära hjälp från Kronofogdemyndigheten genom att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Då hjälper kronofogden dig att få in pengarna. Tänk på att det kostar pengar att ansöka, minst 300 kr. Om personen ändå inte vill betala kan det gå till domstol och då tillkommer fler avgifter.Hoppas du är nöjd med svaret.

Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten

2020-10-17 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej,Min make och jag köpte och ägde en lägenhet med 50% vardera. Han dog 5 augusti 2003.Efter hans död äger jag 100%. Nu vill styrelsen i min bostadsrätt att jag ska visa dokument på när jag blev 100 % ägare. Inget testamente fanns och inga särkullbarn.Min fråga: Är dödsdatumet det datum, som jag blev ägare till 100 %?Om inte, när övergår ägandet efter dödsfallet?Vilka dokument behövs, som styrker, när jag blev 100% ägare? Dödsbevis?Tacksam för svar
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår inte riktigt varför de vill att du ska styrka ägandet så lång tid efter din mans död. Det verkar konstigt. Jag kommer dock här bara beröra frågan om när äganderätten övergick till dig.Bestämmelser om arv och dödsbo finns i Ärvdabalken (ÄB).I samband med arv och dödsbo upprättas dels en bouppteckning (20 kap. 1 § ÄB), dels förrättas ett arvskifte (23 kap. ÄB).Idag är regelverket som följer: Om man är gifta och det inte finns några särkullbarn eller testamente är man ensam dödsbodelägare i din den döde makens dödsbo (18 kap. 1 § ÄB). Då någon är ensam dödsbodelägare behövs det inte göras något arvskifte, det räcker med bouppteckning. Ägandet av bostadsrätten övergår då till den efterlevande maken den dag bouppteckningen registrerades på Skatteverket. Jag har ingen anledning att tro att det var annorlunda år 2003. Du kan alltså uppvisa bouppteckningshandlingarna för föreningen.Hoppas du fick svar på din fråga.

Grannen sågat ner träd

2020-09-26 i Skadestånd
FRÅGA |grannen har sågat ner mitt körsbärsträd har jag rätt till ersättning ?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon sågar ned ett träd på annans mark gör man sig skyldig till skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Detta föranleder i sin tur rätt till ersättning i form av skadestånd (2 kap. 1 § Skadeståndslagen).Det finns dock en rätt att såga av gren eller rot som tränger in på tomten, även fast trädet står på grannens mark (3 kap. 2 § Jordabalken). Observera att man måste upplysa grannen om detta och erbjuda denne att utföra åtgärden om det kan förväntas innebära skada för grannen.

Skadestånd på grund av hund

2020-09-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund blev biten av en Hund som kom rusande ut på gatan. Det verkar vara så att ägaren inte har någon försäkring varken djur eller troligen inte någon hemförsäkring heller. Vad gör man då ? Min hunds skador Höftkulan ur led får inte tillbaka den utan den ska opereras bort.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns en speciell lag som reglerar just skador från hundar. Den heter Lagen om tillsyn över hundar och katter (HKL).Enligt 19 § HKL så har den som är ägare eller innehavare till en hund så kallat strikt ansvar för hunden. Det betyder att denne ansvarar för hunden även om hen inte gjort något fel. Du kan alltså begära skadestånd från ägaren. Om du på något sätt varit medvållande till skadan gäller som allmän princip att skadeståndet kan jämkas, det vill säga sättas ned (6 kap. 1 § Skadeståndslagen).

Folkbokföring, underhållsstöd och underhållsbidrag

2020-09-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående underhåll för min son. Han har varit boende hos mig sedan 25:e april i år. Eftersom hans pappa vägrar godkänna att sonen nu bor hos mig så har underhåll både från honom och försäkringskassan uteblivit. Skatteverket kommer att göra en utredning om var han bor, men enligt dom så kommer adressen ändras från tidigast 1 augusti, vilket betyder att jag inte kommer att få underhåll från försäkringskassan från tidigast september.Vilka möjligheter har jag med en stämningsansökan angående underhållsbidrag från och med juni? Spelar folkbokföringen roll även här?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline.Låt mig först konstatera att du fått rätt information från Försäkringskassan angående underhållsstödet. Det är först när du är konstaterad boförälder som du kan beviljas underhållsstöd (18 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken (SFB)). Boförälder blir man när barnet är folkbokfört hos dig (17 kap. 3 § SFB). Tyvärr kan man sedan bara få underhållsstödet en månad retroaktivt efter att kraven är uppfyllda (18 kap. 13 § SFB).Underhållsbidrag regleras av Föräldrabalken (FB). Varje förälder har underhållsskyldighet för sina barn (7 kap. 1 § FB). Om barnet bor varaktigt hos en förälder så ska den andre föräldern uppfylla sin underhållsskyldighet med underhållsbidrag (7 kap 2 § FB). Underhållsbidrag kan begäras retroaktivt maximalt 3 år tillbaka i tiden (jämför 7 kap. 8 § FB). Du måste kunna visa att barnet bott hos dig. Folkbokföring är då inget krav utan blir en typ av bevis i frågan om var barnet bott.Hoppas du fick svar på din fråga.