Prisavdrag när villans boyta är mindre än vad säljaren uppgett?

2021-10-20 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej,Har köpt en villa som enl beskrivning uppgift från säljare hade boyta 60kvm men nu visar sig vara 45kvm. I objektbeskrivningen står det;60kvm enl säljareSäljaren har byggt ut husetDen taxerade Boytan enl lantmäteriet är dock 45 kvmHar förstått att vi kan kräva ett prisavdrag, håller ni med om det? Tänker oss den del som huset gick upp i budgivning Hur bör vi skriva till säljaren och gå till väga?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att du har köpt en villa som enligt säljarens uppgifter skulle ha en boyta på 60 kvm, som senare visade sig vara 45 kvm.Regler om köp av fast egendom finns i Jordabalken (JB).Du har rätt till prisavdragOm fastigheten inte stämmer överens med avtalet, eller annars avviker från vad du med fog har kunnat förutsätta vid köpet, anses fastigheten som felaktig (4 kap. 19 § första stycket JB).Det framkommer inte av frågan exakt vad som stod i avtalet avseende storleken på villan. Men med anledning av säljarens uppgifter samt uppgifterna i objektbeskrivningen var du i berättigad tillit till att villan skulle vara 60 kvm. Det framkommer inga omständigheter som talar för att du skulle ha haft anledning att ifrågasätta säljarens uppgifter. Du hade därför fog att förutsätta att villan skulle vara 60 kvm, och inte 45 kvm.Du får inte åberopa avvikelsen i storlek på villan som fel om du borde ha upptäckt avvikelsen vid en undersökning (4 kap. 19 § andra stycket JB). Denna undersökningsplikt faller dock bort om säljaren har gjort en tämligen preciserad utfästelse, vilket verkar vara fallet här.Fastigheten är därför att anses som felaktig och du har rätt till prisavdrag (4 kap. 19 § JB).Storleken på prisavdragetStorleken på prisavdraget ska motsvara skillnaden mellan marknadsvärdet i felaktigt skick (45 kvm) och i avtalsenligt skick (60 kvm) på tillträdesdagen. Du räknar alltså ut detta genom att dividera marknadsvärdet i felaktigt skick med marknadsvärdet i avtalsenligt skick. Utgå från värdet vid tillträdet (4 kap. 19 c § JB).Om värdet på fastigheten i felaktigt skick exempelvis är 90 % av värdet i avtalsenligt skick, ska prisavdraget alltså vara 10 %.Kontakta säljarenFör att få åberopa felet och kräva prisavdrag måste du reklamera fastigheten till säljaren (4 kap. 19 a § JB). Det finns inga formkrav på en reklamation, du behöver bara meddela säljaren om avvikelsen i storlek och kräva prisavdrag.Min rekommendation till dig är därför att så snart som möjligt kontakta säljaren och påpeka felet samt framhäva ditt krav på prisavdrag. Ur bevissynpunkt bör du helst göra detta skriftligen. Datera även reklamationen. Du kan använda samma argument och hänvisningar till lagen som ovan.Behöver du ytterligare vägledning är du varmt välkommen att boka en tid med en av våra erfarna jurister. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Dolt fel i fastighet och reklamationstid

2021-10-19 i Fel i fastighet
FRÅGA |Jag har sålt ett hus som köparen nu hävdar dolt fel i. Jag har själv bara bott i huset i 2 år men dom som jag köpte av och som renoverade huset och därmed "gjorde" det dolda felet var en firma som har gått i konkurs. hur ska jag kunna hävda felet vidare?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlar fel i fastighet och där tillhörande grunder för åtgärder från säljaren. Detta aktualiserar jordabalken (JB).I och med att detta är en situation där fel ska hävdas i två led så gäller samma sak för dig gentemot din säljare av huset som för de nya köparna gentemot dig.I första hand ska sägas att bevisbördan ligger hos köparen att visa på att det föreligger ett dolt fel, som denne inte kunnat upptäcka under visningar eller liknande. För att bevisa detta kan det vara värdefullt med ett utlåtande från en sakkunnig eller en besiktningsman som styrker påståendet att det förelegat ett dolt fel. Visar sig felet vara något som orsakats av säljarens försummelse, så kan man få rätt till ersättning i form av prisavdrag.Du måste också meddela säljaren om felet inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt felet för att kunna åberopa att fastigheten är felaktig (JB 4 kap. 19 a § första stycket). I och med att jag inte vet vad felet rör sig om så kan jag inte säga vad som utgör skälig tid eller inte. Alltså kan faktumet att du bott i fastigheten i två år innebära antingen att det är rimligt att du inte lagt märke till felet och att tidsfristen därmed inte gått ut, eller så innebär det att du borde ha lagt märke till felet och att du därmed förlorat rätten att göra gällande felet.Om det är så att bristerna utgör ett dolt fel som innebär att du har rätt till prisavdrag och reklamationstiden ej löpt ut, så har du en fordran på säljaren. Du ska alltså vända dig till säljaren, inte företaget som genomfört renoveringen. Det är säljaren som svarar för fastighetens skick (JB 4 kap. 11 § första stycket). Det blir då upp till säljaren som sålde huset till dig om hen ska ta upp det med företaget som hen anlitade.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vad menas med "uppsägning skall ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen"?

2021-10-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Lägenhet med tillträde 1 dec, vill säga upp kontraktet, nu, skrevs i sept.Vad betyder, uppsägning skall ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i 12 kap Jordbalken, även kallad Hyreslagen. Inträdesdatumet kommer inte påverka din rätt att säga upp avtalet Att inträdesdatumet inte infallit än kommer inte påverka din rätt att säga upp hyresavtalet redan nu. Detta Eftersom hyresgäster till bostadsrätter (lägenheter) som huvudregel alltid har rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid, se 12:5 JB. Denna rätt infaller vid avtalet ingående och påverkas således inte av när inträdesdatumet är satt. Om du säger upp lägenheten imorgon upphör avtalet att gälla vid månadsskiftet jan- feb Lydelsen "uppsägning skall ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen" är en återspegling av 12:4 JB. Vad som menas med denna regel är att hyresvärden eller du som hyresgäst har rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Det är alltså det månadsskifte som inträffar närmast efter att tre månader passerat som är avgörande. Detta innebär att om du skulle säga upp hyresavtalet imorgon, den 19 oktober, så skulle hyresavtalet upphöra att gälla vid månadsskiftet januari-februari. Detta eftersom --> 19 oktober (morgondagens datum och datumet för uppsägning) + 3 månader (pga "tre månader från uppsägningen) + ( pga "månadsskiftet som inträffar efter tre månader) = månadsskiftet jan- feb Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga och stort lyckas till i framtiden!Mvh,

Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

2021-10-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Om spisen i min lägenhet går sönder och fastighetsägaren anser att den ej går att laga eller att det ej lönar sig att laga den, kan då fastighetsägaren öka min hyra för att de byter till en modernare spis? Fastighetsägaren har ej givit något alternativ utan byter till en spis med häll och säger att de därför ökar hyran med cirka 40 kr/månad.
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det rör sig om en hyresrätt och därför blir Jordabalken (JB) 12 kap. aktuellt. Förhöjd hyraNär din hyresvärd vill ändra din hyra så måste hen skriftligen meddela dig (JB 12 kap. 54 §). Om du inte håller med din hyresvärd (som i detta fall) så kan du ansöka till hyresnämnden om ändring av hyresvillkoren (JB 12 kap. 54 §). Detta då hyresavtal är ett avtal som inte är ensidigt, vilket innebär att din hyresvärd inte kan höja hyran utan att du går med på det.Ansökan till hyresnämnden innebär att det är de som avgör om hyran får höjas eller inte. Om du skulle vilja göra denna ansökan, så får det tidigast göras en månad från det att hyresvärden meddelat dig om höjningen. Tills hyresnämnden bestämt angående höjningen så gäller fortfarande den gamla hyran, dvs de är bara är skyldig att betala den gamla/ursprungliga hyran till dess att hyresnämnden bestämt något annat. När hyresnämnden beslutar om hyran så ska den fastställas till ett skäligt belopp (JB 12 kap. 55 §). Vid den bedömning tillämpas "bruksvärdesregeln", vilket innebär att hyran inte påtagligt får överstiga hyran för lägenheter vars bruksvärde är likvärdigt med den lägenhet som tvisten avser. Då brukar man kolla på andra lägenheter på samma ort eller lägenheter i en annan ort men med jämförbart hyresläge och i övrigt liknande förhållanden på hyresmarknaden (JB 12 kap. 55 § första och andra stycket).Att din hyresvärd byter ut spisen i din lägenhet blir en form av modernisering vilket kan leda till att lägenhetens bruksvärde ökar. Detta kan ge hyresvärden en rätt att höja hyran till skillnad om de bara hade åtgärdat ett fel på en redan befintlig spis.SammanfattningDet snabba svaret på din fråga är; ja fastighetsägaren/hyresvärden kan höja hyran på din lägenhet vid ett byte av spisen. Detta då det blir en fråga av en modernisering av lägenheten. Men du har en möjlighet att få detta prövat av hyresnämnden genom att skicka in en ansökan om ändring av hyresvillkoren. Om du vill veta har man skickar in en ansökan till hyresnämnden: kolla Här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Uppsägning av lokalhyra - Vad gäller?

2021-10-20 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej Jag hyr ett rum/lokal i en frisör salong och har hyrt där i ca 3 år av ägarna av salongen (de hyr lokalen av sin hyresvärd) De har två rum som de hyr ut varav ett av rummet hyrs ut till mig. Nu har de muntligt sagt upp mig för att de vill göra något annat (ej beskrivit vad) i rummet som jag hyr och de har sagt att jag har en månad på mig att flytta ut. Vi har inget skriftligt avtal mellan oss och inget specifikt uttalat muntligt om tex uppsägningstid osv. När jag hyrde rummet så bestämde de bara kostnad för hyra och jag har betalat hyran varje månad i tid och aldrig har några konflikter med dem. Har jag som hyresgäst inga rättigheter? Kan de bara slänga ut mig sådär på en månad? Vad är viktigt för mig att tänka på i denna processen? Visst behöver de lämna en skriftlig uppsägning för att den ska vara giltig? Vad behöver den innehålla? Går det bra via mail eller sms? Även kikat på att man har en viss rätt till besittningsrätt om man hyrt en lokal under en längre period, gäller detta mig också? Vilka lagar gäller här för mig som hyresgäst? Vill veta om de har rätt att göra såhär mot mig eller om jag kan kräva längre uppsägningstid. Med vänlig hälsning,
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är jordabalken (JB).I 12 kap. 2 § 1 st. JB sägs att hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresgästen eller hyresvärden begär det. Det innebär att det i grunden inte föreligger några formkrav för den här typen av avtal varför er muntliga överenskommelse är giltig, dvs. utgör ett rättsligt bindande hyresavtal. Såvitt jag kan bedöma är det också fråga om ett avtal på obestämd tid, alltså ett tillsvidareavtal, och sådana avtal ska sägas upp för att upphöra att gälla, 12 kap. 3 § 1 st. JB. Din hyresvärd kan således säga upp dig, men du är berättigad till en betydligt längre uppsägningstid än en månad. I 12 kap. 4 § 1 st. 2 p. JB anges att hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal, vilket är fallet här.När det sedan gäller formerna för uppsägningen och vad den ska innehålla kan följande anföras. En uppsägning ska vidare vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker, 12 kap. 8 § 1 st. JB. Uppsägning per e-post har i hovrättspraxis ansetts uppfylla kravet på skriftlighet. Brukligt är dock att uppsägningsbeslutet överlämnas fysiskt till den som är behörig att motta handlingar för hyresgästens räkning. När hyresvärden vill säga upp avtalet ska denne därutöver i uppsägningen underrätta hyresgästen om de villkor som hyresvärden kräver för att förlänga hyresförhållandet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning, 12 kap. 58 § 1 st. JB.Gällande besittningsrätten kan sägas att till skillnad från bostadshyresgäster har den som hyr en lokal endast ett indirekt besittningsskydd, vilket innebär att lokalhyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust som eventuellt uppstår för hyresgästen när hyresförhållandet upphör. Det förutsätter dock att inte någon av grunderna i 12 kap. 57 § JB kan åberopas av hyresvärden och i det här fallet kan möjligen fjärde punkten bli aktuell. Där uttalas att du som hyresgäst har rätt till ersättning enligt 58 b § om inte hyresvärden har befogad anledning att upplösa hyresförhållandet. Det finns inget generellt svar på vad som anses utgöra "befogad anledning" utan här görs istället en intresseavvägning mellan parterna och en bedömning i varje enskilt fall. Faktorer som kan påverka är dina möjligheter att hitta ny lokal, hur länge du har använt den nuvarande lokalen och om dess läge är avgörande för din näringsverksamhet. Exempel från rättspraxis när här bestämmelsen har tillämpats är Högsta domstolens (HD) avgöranden NJA 2011 s. 27 och NJA 2013 s. 1112.Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningUtan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Men sammanfattningsvis och utifrån din ärendebeskrivning kan det konstateras att det finns krav på formen för och innehållet i uppsägningen. Huruvida du är berättigad till ersättning låter jag däremot vara osagt. Oaktat en eventuell ersättning har du under alla omständigheter ändå rätt till en nio månader lång uppsägningstid, vilken naturligtvis syftar till att ge dig skäligt rådrum för att kunna hitta en ny lokal.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Uppsägning av hyreskontrakt vid privatuthyrning

2021-10-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej Om man hyr ut sitt hus till 2 personer Den ena lämnar sitt personnummer medan den andra säger hon har skyddad identitet och därför inte kan lämna ut det båda skriver på kontraktet men mannen säger upp kontraktet till sista sept enbart hans personnummer som gäller , helt plötsligt lämnar kvinnan ut personnummer hon har ljugit och har skulder va kan jag som uthyrare göra då jag skall lämna huset till försäljning
Alexandra Holmér Sposato |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Läser din fråga som att mannen har informerat dig om att han vill säga upp sin del av hyreskontraktet, medan kvinnan vill fortsätta att hyra huset och stå själv på kontraktet. Vart vi finner de relevanta lagrummenVi hittar de regler som hanterar din fråga i Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad, eftersom lagen gäller för hyresavtal genom vilken någon utanför näringsverksamhet hyr ut en bostad, såsom t.ex. en villa. I de fall den lagen inte reglerar en fråga eller inte säger något annat än 12 kap jordabalken (hyreslagen) så gäller också reglerna i den. Formkrav för hyresavtalDet ska börja med att sägas att det inte finns några specifika formkrav på ett hyresavtal, bortsett från att det ska vara skriftligt om du eller dina hyresgäster begärt det (12 kap 2 § Jordabalken). Det är således inte ett krav att ha med personnummer i avtalet över huvud taget, och det används framförallt vid kontraktsskrivning för att styrka identitet så att du som hyresvärd ska veta vem du hyr ut till. Det första skrivna kontraktet var alltså giltigt trots att kvinnans personnummer inte var med i det.Uppsägning av en del av hyreskontrakt av en medhyresgäst Om två personer, som i detta fall, står på ett hyreskontrakt och endast en vill säga upp sin del av hyreskontraktet kan denne göra det. När en person säger upp sin del av ett hyreskontrakt brukar ofta hyresvärdar vilja göra en ny prövning på om de kan godkänna att den kvarvarande hyresgästen står ensam på kontraktet, eftersom denna då är ensamt ansvarig för hyresavtalet (12 kap. 47 § första stycket Jordabalken). Som medhyresgäst är kvinnan berättigad att få hyresavtalet förlängt, om du som hyresvärd skäligen kan nöja dig med endast henne som hyresgäst. Frågan blir alltså hur stor inverkan som kvinnans skulder kan antas ha på hennes förmåga att betala hyran i framtiden eller om andra omständigheter kan ligga till grund för att du inte ska behöva godkänna henne som ensam hyresgäst, med den information du gett är det dock svårt för mig att göra en vidare bedömning av hur det troligen är i detta fallet. Därför kommer jag under nästa rubrik beskriva hur du kan säga upp hyreskontraktet, om det skulle vara så att det inte finns godtagbara skäl för att du ska kunna neka henne förlängning. Uppsägning av hyreskontrakt från hyresvärdens sidaOm du och dina hyresgäster inte avtalat om annat gäller hyresavtalet för obestämd tid, och ska därför sägas upp för att upphöra att gälla (3 § första stycket Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad). Du som hyresvärd får säga upp hyresavtalet så att det upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om en längre uppsägningstid inte har avtalats (3 § andra stycket Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad). Det skulle innebära att du inte kan sälja din villa utan att kvinnans nyttjanderätten skulle följa med till nästa ägare under uppsägningstiden. Jag skulle därför råda dig att, om du har möjlighet till det, avvakta med att sälja huset till dess att avtalet upphört att gälla. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om det fortfarande är någonting du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga! Med vänliga hälsningar,

Rätt att bo kvar efter separation med sambo

2021-10-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min f.d sambo har separerat, men vi står båda på kontraktet till en hyresrätt. Min f.d sambo har erbjudit sig att överlåta lägenheten till mig. Lägenheten är en 3a på 75kvm med en hyra på 7760 kr/mån. Vad som hör till här är att jag för närvarande är student med fullt csn samt extrajobb ca 1 gång i veckan à 7h. Min fråga är alltså hur pass stor chans jag har att ensam få ta över lägenheten? Om detta ej är möjligt, går det för min f.d sambo att överlåta lägenheten till mig och en vän? Tack på förhand!
Vidar Wicklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyra regleras i jordabalken (1979:994), JB, 12 kap. Jag kommer kort sammanfatta mitt svar här i början, för att utveckla det mer nedan.SammanfattningDu har enligt min bedömning inte så stora chanser att, mot hyresvärdens vilja, ensam få stå kvar på kontraktet om CSN är din huvudsakliga inkomstkälla eller få överlåta del av avtalet på din vän. Du kan alltid höra med hyresvärden och se om den vill erbjuda dig något utöver vad som krävs i lag. Om du bestämmer dig för att flytta ska du komma ihåg att du sannolikt har en uppsägningstid på tre månader.Rätt till förlängning om din sambo säger upp avtaletJag uppfattar din fråga som att ni tillsammans står på hyreskontraktet. Om så är fallet behöver inte din fd sambo överlåta avtalet på dig, utan det räcker med att hen säger upp det. Du står då som ensam hyresgäst. Om inte din hyresvärd säger upp avtalet händer ingenting i övrigt. Om hyresvärden skulle säga upp avtalet har du fortsatt rätt till förlängning av avtalet enligt JB 12 kap 47 §. Som huvudregel har du alltså rätt att bo kvar som ensam hyresgäst. Undantag på grund av svag ekonomiDet förutsätter dock att hyresvärden "skäligen kan nöja sig med dig som hyresgäst". I det kravet verkar det ingå att den nya hyresgästen ska förväntas kunna betala hyran (se Svea hovrätts beslut nr ÖH 2830-06 som dock gällde överlåtelse men bör kunna appliceras på rekvisitet i stort). Hyresvärden har sannolikt alltså rätt att neka dig rätt att förlänga, om du inte kan förväntas betala hyran.Huruvida du kan betala 7760kr/mån med CSN (rimligen med avdrag för andra levandekostnader) kan jag inte svara definitivt på, eftersom jag inte vet något om din lön på jobbet antar jag att det är ungefär CSN du har att föra dig inom. I rättsfallet jag nämnde nekades en person med en inkomst på 9500kr att överta en hyra på 7000kr. Sett mot den bakgrunden kan dina chanser kanske ses som mindre goda.(På ett lite mindre juridiskt plan vill jag som medstudent, som också går på CSN, be dig fundera på om det verkligen är värt att lägga så mycket av månadslånet på en trea om du ska bo själv).Överlåtelse av del i hyreskontrakt på icke närståendeNär det gäller att överlåta sin del av avtalet på en av dina vänner finns det tyvärr ingen lagstadgad rätt att göra detta.Komma överens med hyresvärdenEtt bra alternativ är att höra med hyresvärden vad den anser. Det är naturligtvis fritt fram för hyresvärden att låta dig bo kvar, eller låta din kompis flytta in tillsammans med dig och dela hyran! Om du har skrivit alla uppgifter i frågan ser jag ingen riktig nackdel med att fråga hyresvärden. Här ska noteras att hyresavtal är giltiga oavsett skriftlig form eller muntlig (JB 12 kap 2 §), dock kan det blir svårt att bevisa något om avtalet träffas muntligen.Om du väljer att inte bo kvarOm du av någon anledning väljer att inte bo kvar är det nog klokt att säga upp kontraktet så snart som möjligt. Både du och din sambo har sannolikt en uppsägningstid på tre månader (JB 12 kap 5 §), vilket betyder att om din sambo säger upp avtalet innan dig kan du tvingas stå för hela hyran under din uppsägningstid. SlutsatsDu har enligt min bedömning inte så stora chanser att, mot hyresvärdens vilja, ensam få stå kvar på kontraktet om CSN är din huvudsakliga inkomstkälla eller få överlåta del av avtalet på din vän. Du kan alltid höra med hyresvärden och se om den vill erbjuda dig något utöver vad som krävs i lag. Om du bestämmer dig för att flytta ska du komma ihåg att du sannolikt har en uppsägningstid på tre månader.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du vill höra av dig med mer information eller om du vill ha hjälp med det mer praktiska kan du alltid höra av dig till oss på Lawline!Hälsningar,

Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?

2021-10-17 i Servitut
FRÅGA |Har en fastighet där jag har servitutsavtal att köra på en annan fastighet för att komma upp till min fastighet.I avtalet som jag har, har jag rätt att underhålla vägen på grannens fastighet. För två års sen lades ny asfaltcross av mig för att komma upp till min fastighet vilket innebar en kostnad för mig.Nu har det skett nybyggnation på min grannes fastighet (där mitt servitutsavtal gäller) varvid vägen upp till min fastighet blivit mindre skadad (befintlig beläggning asfaltcross) av grävmaskiner mm.Vem skall då återställa vägen och stå för kostnaden?Är det jag eller är det grannen som orsakat det (där mitt servitutsavtal gäller ?)Tacksam för svar.Med vänlig hälsning
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag Avtalsservitut regleras i 14 kap. jordabalken, härefter förkortad som JB. Vem ska ersätta en uppkommen skada? Grunden beträffande servitut är att både ägaren av den härskande och den tjänande fastigheten ska respektera varandra. Om någon av ägarna eftersätter detta och åsidosätter sin skyldighet så måste vederbörande återställa vad som rubbats och ersätta skadan (14 kap. 7 § JB). Med andra ord är det i ditt fall din granne (ägaren till den tjänande fastigheten) som måste återställa vägen och stå för kostnaden. Sammanfattning Det är din granne som ska stå för återställandet av vägen eftersom denne har åsidosatt sin skyldighet att respektera servitutet och därigenom orsakat skadan. Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,