Vilket lagrum reglerar rätten att ha en inneboende i sin lägenhet?

Hej Vilken lag eller regel styr rätten att hyra ut ett rum till en inneboende? Med vänliga hälsningar N.N.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta vilket lagrum som reglerar rätten att inrymma utomstående personer (dvs. inneboende) i en lägenhet (s.k. partiell sublokation). Regler om hyra finns, beroende på vilken typ av bostad det rör sig om, i lite olika lagar, däribland jordabalkens (1970:994) 12 kap. (den s.k. hyreslagen) samt bostadsrättslagen (1991:614). Jag kommer att utgå från dessa i mitt svar.

Under vilka omständigheter får man ha en inneboende i sin lägenhet?

Rätten att inrymma en utomstående person i en lägenhet (med vilket här avses en hyresrätt) regleras i 12 kap. 41 § jordabalken. Däri stadgas att denna rätt endast gäller i den mån den inte kan medföra men för hyresvärden. En bostadshyresgäst har därför, i allmänhet, en rätt att hyra ut en del av sin hyresrätt (dvs. ha en inneboende i sin lägenhet) utan att särskilt tillstånd inhämtas från hyresvärden (se Cederstierna, Jordabalken (1970:994), 12 kap. 41 §, Karnov (JUNO) (besökt 2023-10-23)). Faktum är att hyresgästen inte ens behöver underrätta hyresvärden om detta. Observera dock att det är viktigt att uthyrningen inte kan betraktas som en andrahandsuthyrning (s.k. total sublokation) eftersom sådan kräver tillstånd (se Edling, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 41 §, Lexino 2017-02-07 (JUNO)). Det är därför viktigt att hyresgästen faktiskt bor kvar i eller fortsätter "att jämte den andre använda hyresobjektet med viss intensitet" (se Skorup & Underskog, Hyreslagarna (14 juni 2022), kommentaren till 12 kap. 41 § JB). 

Observera vidare att den ifrågavarande regeln är tvingande, vilket innebär att en hyresvärd inte kan avtala bort en hyresgästs rätt att ha en inneboende i sin lägenhet. Det enda sättet för denne att motsätta sig uthyrningen är om den medför någon form av men för honom eller henne (se Holmquist, Thomsson & Ahlinder, Hyreslagen (6 mars 2023), kommentaren till 12 kap. 41 §). Observa dock att hyresrätten kan förverkas om reglerna inte efterföljs varvid hyresavtalet kan sägas upp i förtid (12 kap. 42 § 7 punkten jordabalken respktive 7 kap. 18 § första stycket tredje punkten bostadsrättslagen). I värsta fall kan alltså ett uthyrande av en del av hyresrätt föranleda vräkning.

Vilka regler gäller för inneboende i en bostadsrätt?

Motsvarande regel avseende bostadsrätter finns i 7 kap. 8 § bostadsrättslagen. Rätten begränsas däri till situationer som inte kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem av föreningen. 

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000