Kan en för stor angiven areal på tomt ge rätt till prisavdrag eller hävning?

Hej Jag har skrivit på ett svävande köpekontrakt på en tomt på 310 kvm. Det har förflutit nästan två år och jag har fortfarande inte fått bygglov men kommer få det inom kort. Tomten visar sig vara 83 kvm mindre är säljarens utfästelser och har nu tvingande slänter som jag var ovetande eom när jag ingick köpet. Dröjsmålet på nästan 2 år är pga säljaren men det har förändrat min situation avsevärt med ekonomi och indexhöjning på huset. Är det väsentlig art som kan gälla för att häva kontaktet om säljaren inte går med på att göra avdrag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga att du vill veta om du har rätt till avdrag på ditt tomtköp då tomten visat sig vara mindre än vad som har blivit utfäst i köpekontraktet. I och med att frågan tar avstamp i ett köp av en tomt regleras frågan i huvudsak av jordabalken som du kan hitta (här).


Felaktiga uppgifter om areal kan föranleda avdrag på köpeskillingen

Av 4 kap. 19 jordabalken framgår det att om inte fastigheten stämmer överens med det som har avtalats eller inte stämmer överens med vad köparen med fog har kunnat förutsätta har köparen rätt till prisavdrag eller hävning. Det krävs således att arealen 310 kvm antingen framgår av köpekontraktet eller att säljaren har utfäst att arealen är 310 kvm för att du ska ha rätt till avdrag (se NJA 1983 s. 858). Rätten till att häva köpet har en preskriptionstid på ett år från den dagen köparen tillträdde fastigheten (4 kap. 12 § Jordabalken), däremot finns det inte någon sådan preskriptionstid för avdrag. Istället för preskriptionstiden ska köparen – vid avdrag – göra felet gällande mot köparen inom skälig tid från det att köparen har eller borde ha upptäckt felet (4 kap. 19 a jordabalken). Vad som ska anses utgöra skälig tid i ditt fall är svårt att avgöra, men om du nyligen har fått reda på den riktiga arealen så borde du fortfarande vara inom tidsfristen, i och med att felet inte går att se utan att begära ut handlingar som påvisar arealen.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis så utgör fel angiven areal ett fel som ger dig som köpare rätt till avdrag eller hävning. För att du ska ha rätt till avdrag/hävning måste informationen antingen ha stått med i köpekontraktet eller ha utfästs av säljaren muntligt eller skriftligt så att du med fog kunnat förvänta dig att fastigheten var i viss storlek (4 kap. 19 Jordabalken, se även NJA 1983 s. 858). Jag kan inte riktigt tyda om du redan har tillträtt fastigheten eller om du precis har fått tillträde till fastigheten men i vart fall har du en rätt att häva köpet inom ett år från tillträdesdagen (4 kap. 12 § jordabalken). Avdrag på köpeskillingen har du rätt till, så länge du meddelar säljaren om felet inom skälig tid från att du upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet (4 kap. 19a jordabalken).


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000