Hur går jag tillväga om jag misstänker att jag betalar oskälig hyra?

Hej! Jag hyr en hyresrätt i andra hand och undrar om det finns något lagstöd för mig att begära ut hyresavtalet mellan förstahandshyresgästen och hyresvärden? Hyresvärden är inte ett kommunalt bolag och omfattas inte av offentlighetsprincipen. Som andrahandshyresgäst behöver jag få del av avtalet mellan förstahandshyresgästen och hyresvärden för att få reda på om jag betalar oskälig hyra.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som om din fråga handlar om vad du som andrahandshyresgäst kan göra om du misstänker att du betalar oskälig hyra för din bostad. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Frågor om uthyrning av bostäder, däribland andrahandsuthyrning, regleras i 12 kap. jordabalken (JB).


Hur mycket får en förstahandshyresgäst ta ut i hyra?

En hyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand får endast ta ut skälig hyra. Hyran ska alltså inte vara betydligt högre än hyran i likvärdiga lägenheter i samma område (12 kap. 55 § JB). Utöver det är utgångspunkten att förstahandshyresgästen får ta ut sådan hyra som motsvarar det belopp som hyresgästen själv betalar till hyresvärden i form av hyra (12 kap. 19 § andra stycket JB). Om lägenheten är möblerad får man lägga till 10-15 % samt kostnader för exempelvis el och bredband om detta inte ingår i hyran för förstahandshyresgästen. Om kostnad för el och bredband läggs till ska det beloppet inte överstiga det belopp som förstahandshyresgästen själv betalar för tjänsterna (12 kap. 55 § fjärde stycket JB).


Hur angriper man oskälig hyra?

Din fråga handlar egentligen om huruvida du har rätt att begära ut förstahandshyreskontraktet för att kunna jämföra hyrorna. Du skriver också att hyresvärden inte är ett kommunalt bolag och därför omfattas kontrakten inte av offentlighetsprincipen. Om så är fallet är kontraktet inte en allmän handling och då har du inte någon lagstadgad rätt att begära ut det. Med det sagt kan du alltid kontakta hyresvärden och fråga om du får lov att ta del av informationen. Om hyresvärden väljer att delge dig detta är då upp till hyresvärden. 


Mitt råd är annars att du kan vända dig till hyresnämnden. De kan nämligen se över kontraktet mellan dig och förstahandshyresgästen. Om de finner att du betalat oskälig hyra kommer de att justera kontraktet så att hyran i framtiden endast omfattar en hyra som är skälig (12 kap. 55 f § tredje stycket JB). Utöver det kan de också förpliktiga förstahandshyresgästen att betala tillbaka den del av hyran som du betalat till förstahandshyresgästen som överstiger det skäliga beloppet (12 kap. 55 f § andra stycket JB). Tänk dock på att du först måste kontakta förstahandshyresgästen skriftligen och be om ändring i hyresavtalet (12 kap. 54 § första meningen JB). Först när en månad passerat sedan du tog skriftlig kontakt med förstahandshyresgästen, och ni inte kunnat komma överens inom den tiden, har du rätt att vända dig till hyresnämnden (12 kap. 54 § andra meningen JB)!


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo