Vem bär ansvar för skador i en hyresrätt?

Vem betalar skadorna i en hyresrätt (bostad) om hyresgästen eller någon som besöker hyresgästen somnat i duschen och orsakat en omfattande vattenskada?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om vem det är som bär ansvar för skador som uppstår i en hyresrätt. Jag kommer därför utgå från den frågeställningen i mitt svar nedan. Regler kring hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB).


Hyresgästens ansvar

Huvudregeln är att en hyresgäst är skyldig att ersätta all skada som denna genom vårdslöshet orsakar på hyresrätten. Ansvaret sträcker sig även till att hyresgästen är skyldig att ersätta sådan skada som orsakats genom vårdslöshet av någon familjemedlem till hyresgästen och andra personer som är hyresgästens gäst (12 kap. 24 § JB). En hyresgäst hålls alltså ansvarig även för sina gästers vårdslöshet. Det är dock viktigt att förstå att det endast rör sig om ansvar för sin egen och andras vårdslöshet. Hyresgästen är alltså inte ansvarig att ersätta sådan skada som uppstår genom ren olyckshändelse.


Är det vårdslöst att somna i duschen?

Du anger att vattenskadan uppstått på grund av att någon somnat i duschen, varpå svaret på din fråga är beroende av att ta ställning till om det anses vårdslöst att somna i duschen eller inte. Om det anses vårdslöst kommer hyresgästen bli skyldig att ersätta skadan. Om det inte anses vårdslöst kommer hyresgästen inte bli skyldig att ersätta skadan.


Det framgår inte riktigt av din fråga hur händelsen skulle gått till. Av den anledningen är det svårt för mig att ge ett definitivt svar på om händelsen är vårdslös eller inte. Samtidigt finns det otaliga exempel i rättspraxis på personer som blivit ersättningsskyldiga för de skador som uppstått när de somnat i duschen. Det är av allmän uppfattning att det är ett vårdslöst beteende, varpå slutsatsen blir att det mest troligt är hyresgästen som kommer hållas ansvarig för de skador som uppstått. Detta gäller som sagt oberoende av om det är hyresgästen själv eller en gäst till hyresgästen som orsakat skadorna.


Hoppas att du fick svar på din fråga. 


Vänligen!

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000