Har föräldrar rätt att bestämma vem deras barn får träffa?

2018-02-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är en kille på 20 år och har en flickvän på 14 år. Vi är otroligt kära i varandra, men hennes mamma hindrar oss nu att träffa varandra. Hon tycker att ålderskillnaden är för stor, kan hon verkligen hindra oss från att träffa varandra såhär? Jag behöver hjälp! Vad har vi för rättigheter? Kan tillägga att vi inte haft sex då vi vill vänta tills hon blir byxmyndig.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din flickväns mamma kan hindra henne från att träffa dig.Föräldrabalken reglerar barnets rätt att bestämma själv.Vårdnadshavaren har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Vårdnadshavaren ska dock ta allt större hänsyn till barnets egna vilja i takt med barnets stigande ålder och utveckling (6 kap. 11 § föräldrabalken). Eftersom jag inte har information om alla omständigheter i just det här fallet kan jag inte säga hur stor hänsyn din flickväns mamma ska ta till din flickväns egna vilja. Din flickvän är dock fortfarande ett barn och detta rör hennes personliga angelägenheter. Något som skulle kunna tala för att hänsyn ska tas till din flickväns egna vilja är att hon fyller 15 år och därmed inte har många år kvar tills hon blir myndig.Brottsbalken reglerar sexuella övergrepp mot barn.Du skriver också i din fråga att du och din flickvän inte har haft sex och tänker vänta med det tills hon blir "byxmyndig". Dock kan det vara bra att komma ihåg att även andra sexuella handlingar med ett barn som inte är direkt jämförliga med samlag kan anses vara brottsliga (6 kap. 6 § brottsbalken).Hoppas du har fått svar på din fråga. Om inte är du välkommen att kontakta Lawline på info@lawline.se för att få mer juridisk hjälp.