FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/04/2024

Är det tillåtet att lämna barnen ensamma några timmar för att gå på krogen?

Hej! Jag har tre barn 9, 11 och 13 år. Jag undrar om det är OK om jag lämnar de ensamma hemma en lördag kväll för att gå ut på krogen och kanske dricka 2-3 enheter i typ 3 timmar. Alla barn har telefon och kan fördriva sin tid medans jag är borta. Det är gångavstånd hem i så fall. Jag är lite orolig att den andra förälder tycker olika här. Men jag tycker jag måste kunna gå ut någon gång också. Tack! :)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om det är tillåtet att lämna dina tre barn hemma några timmar på kvällen för att gå ut på krogen. Jag uppfattar det vidare som att du själv känner att det skulle vara acceptabelt medan du är orolig för att den andra föräldern inte instämmer i ditt resonemang. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för er frågeställning utifrån bestämmelser i föräldrabalken (FB).


Det finns ingen lag i Sverige som stadgar vid vilken ålder barn kan lämnas ensamma utan uppsikt

Det finns ingen lag som reglerar hur gamla barn ska vara för att kunna lämnas ensamma hemma utan uppsyn. Om man oavkortat utgår från denna information torde det vara tillåtet då det uttryckligen inte finns några regler som säger emot detta. Som vårdnadshavare och förälder måste man alltid beakta barns rättigheter och uppfylla det juridiska ansvar som åligger en.


Barns rättigheter måste tillgodoses och vårdnadshavare har ett juridiskt ansvar

Dina barn har rätt till trygghet, omvårdnad och en god fostran (6 kap. 1 § FB). Den som har vårdnaden är den som måste se till att barnets behov blir tillgodosedda. Som vårdnadshavare måste man också ansvara för att barnet får den tillsyn som det behöver med hänsyn tagen till barnets ålder och utvecklig. I detta ansvar ingår att kunna hålla uppsikt över barnen och kunna vidta lämpliga åtgärder för att barnen inte ska orsaka skada för någon annan (6 kap. 2 § andra stycket FB). När det gäller barnets personliga angelägenheter innehar vårdnadshavare både en rätt och skyldighet att bestämma och beaktande av barnets önskemål och synpunkter ska göras i takt med barnets stigande ålder och utveckling (6 kap. 11 § FB). Om det finns två vårdnadshavare i bilden ska ovan gälla dem tillsammans (6 kap. 13 § FB).


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Under den förutsättning att era barn får alla sina behov tillgodosedda och inga risker finns med att barnen lämnas ensamma hemma under dessa timmar landar min slutsats och svaret på din frågeställning i att det inte strider mot någon lag utan att det mer handlar om vad ni föräldrar anser är moraliskt rätt och fel. Utifrån detta får du göra en bedömning om vad du anser är barnens bästa i just denna situation. Ett tips kan vara att prata med den andra föräldern och se hur denna ställer sig till din frågeställning men även kolla möjligheten för att kanske denne kan ha hand om barnen medan du går ut på krogen eller om det finns någon barnvakt eller granne som kan se till barnen medan du är borta.


Jag vill avslutningsvis även göra dig uppmärksam på att andra i er närhet kanske inte delar dessa val och de beslut du/ni landar i. Det finns en möjlighet att andra kan kontakta socialtjänsten om de skulle anse att era barn far illa eller att du som förälder skulle brista i din omsorg och tillsyn över barnen. Det blir då socialtjänstens uppgift att göra en bedömning av om så är fallet eller inte.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000