FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/04/2024

Är det tillåtet att låta ett barn bo ensamt? Vem kan vara vårdnadshavare?

Hej! Vårt barn är 16 år. Kan han bo ensam i Sverige och studera på gymnasium om båda föräldrarna ska flytta till Nederländerna. Hans storasyster (20 år) bor i Sverige. Båda har svenskt medborgarskap. Kan hon vara vårdnadshavare? Mvh, 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån er frågeställning tolkar jag det som att ni undrar om det är acceptabelt att låta ert barn som är 16 år att bo ensam i Sverige. Jag uppfattar det vidare som att ni föräldrar kommer vara bosatta utomlands men att barnets storasyster på 20 år är bosatt i Sverige och att ni menar att hon eventuellt kommer hjälpa till med omvårdnaden av ert barn. Utifrån frågeställningen uppfattar jag det som att ni undrar om barnets storasyster kan vara vårdnadshavare till barnet. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för er frågeställning utifrån bestämmelser i föräldrabalken (FB).


Det finns inte någon lag i Sverige som reglerar vid vilken ålder ett barn får bo ensam

Det finns inget som stadgar hur gammalt ett barn ska vara för att kunna lämnas ensamt utan uppsyn eller vid vilken ålder ett barn kan bo ensamt i Sverige. Utifrån denna information blir kontentan att det är tillåtet att ert barn som är 16 år får bo ensam då det uttryckligen inte finns regler som säger emot detta.


Vårdnadshavare har ett juridiskt ansvar och barnets rättigheter ska tillgodoses

Barn har en lagstadgad rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB). Den som har vårdnaden över ett barn är den som måste se till att barnets behov och dessa rättigheter blir tillgodosedda. Den som har vårdnaden har också ansvar för barnets personliga förhållanden och ska ansvara för att barnet får den tillsyn som det behöver med hänsyn tagen till barnets ålder och utvecklig. Barnet har också rätt till en tillfredsställande försörjning och utbildning. Den som är vårdnadshavare måste vidare kunna hålla uppsikt över barnet och kunna vidta andra lämpliga åtgärder för att barnet inte ska orsaka skada för någon annan (6 kap. 2 § andra stycket FB). När det gäller barnets personliga angelägenheter innehar vårdnadshavare både en rätt och skyldighet att bestämma och beaktande av barnets önskemål och synpunkter ska göras i takt med barnets stigande ålder och utveckling (6 kap. 11 § FB).


Barnets syster kan inte vara vårdnadshavare

Att vara vårdnadshavare innebär att man har ett juridiskt ansvar över barnet. Det är endast ni som föräldrar som kan vara barnets vårdnadshavare, om inte rätten anförtrott vårdnaden åt en särskild förordnad vårdnadshavare. I detta fall och rollen kan aldrig överlåtas till barnets storasyster (6 kap. 2 § FB).


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Under förutsättning att ert barn får alla sina behov tillgodosedda och inga risker finns med att barnet lämnas ensam hemma blir min slutsats och svaret på din frågeställning att det inte strider mot någon lag utan att det mer handlar om vad ni föräldrar anser är moraliskt rätt och fel. Utifrån detta får ni göra en bedömning om vad ni anser är barnets bästa i just denna situation. Jag vill avslutningsvis även göra er uppmärksamma på att andra i er närhet kanske inte delar era val och de beslut ni landar i. Det finns en möjlighet att andra kan kontakta socialtjänsten om de skulle anse att ert barn far illa eller att ni som föräldrar skulle brista i er omsorg och tillsyn. Det ankommer då på socialtjänsten att göra en bedömning av om så är fallet eller inte.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000