Har diskuterat skilsmässa, men min man har skulder som han inte kommer kunna betala - vad gäller?

2018-02-23 i Skuld
FRÅGA |Min man och jag diskuterar skilsmässa men har nått en 'dead end' när det kommer till skulder. Anledningen till skilsmässa är dels hans spelberoende som satt familjen i rejäl knipa. Han säger att han utan tvekan tar på sig alla skulder han ådragit sig och vill inte sätta mig i knipa. Men till saken hör att jag satt mig på flera lån (stor summa) då han inte fått ta några pga dålig kreditvärdighet. Vad händer med dessa om han vill ta på sig dom men inte är kapabel att ta några lån? Han kommer dessutom inte kunna betala sina skulder, mina skulder som är hans och en egen hyra på bostad....vad gör man?! Just nu känner jag mig fången utan väg att kunna skiljas.
Klara Sandrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att du känner dig lite låst i situationen. Det här med lån och familjekonstellationer kan ofta kännas rörigt och svårt att hantera. Det enkla svaret är egentligen att du och din man ska svara för era egna skulder, det vill säga att du kommer behöva stå för de skulder som står på dig. Sen att din man vill ta på sig dessa skulder är något ni får lösa i efterhand eftersom han inte uppnår kraven för att ställas som låntagare. Jag ska nedan förklara vad som gäller enligt lag i olika tänkbara situationer för dig och din man.Varje make råder över sina skulderUtgångspunkten är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär alltså att utgångspunkten är att din man ska stå för sina skulder och betala av dem med sina tillgångar och detsamma gäller för dig. När det gäller de lån som du har tagit är det du som ska ansvara för dessa som låntagare. Skulden står på dig och då är du som utgångspunkt ansvarig för den. Sen kan ni ju självklart komma överens om att han så småningom ska betala tillbaka de här pengarna till dig, men långivaren vill i första hand se till att skulden blir betald.Detta händer vid eventuell utmätning Eftersom du skriver att din make inte kommer kunna betala sina skulder kan han eventuellt riskera en utmätning. Utgångspunkten är då att dina tillgångar inte får användas till utmätningen eftersom varje make ansvarar för sina egna skulder. När två makar bor ihop kan det dock vara svårt att avgöra vem som är ägare till föremålen i hemmet. Därför finns det en regel som säger att all egendom i makarnas gemensamma besittning ska antas tillhöra den skuldsatte maken som blir utmätt (4 kap. 19 § utsökningsbalken). Vid en eventuell utmätning för din man kan alltså även dina tillgångar tas av kronofogden om det inte finns bevis på att vissa saker tillhör dig.Du kan läsa mer om utmätning av gemensam egendom på Kronofogdens hemsida HÄR och HÄR.Detta händer vid en skilsmässaOm du och din man skulle besluta er för att skilja er kommer det ske en bodelning, det vill säga ni kommer få dela på era tillgångar (9 kap. 1 § äktenskapsbalken).Vid en bodelning gör man skillnad på giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är sådant som till exempel till följd av ett äktenskapsförord ska vara enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).I en bodelning ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). När ni har räknat ut hur mycket giftorättsgods ni har var ska era respektive skulder avräknas från ert respektive giftorättsgods innan ni delar på det som blir kvar (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). På så sätt kan det bli att du indirekt behöver betala en del av din mans skulder. Exempel: Låt säga att din man har skulder som överstiger hans tillgångar, t.ex. 50 000 kr i tillgångar och 200 000 kr i skulder. Då behöver han inte lägga in något i bodelningen. Låt säga att du har 200 000 kr i giftorättsgods och 100 000 kr i skulder. Då behöver du lägga in 100 000 kr i bodelningen. Dessa 100 000 kr delar ni på två och får 50 000 kr var. Här är ett annat Lawline-svar som förklarar hur en bodelning går till med ett tydligt exempel: http://www.lawline.se/answers/far-man-halften-av-sin-makes-skulder-vid-skilsmassaSammanfattning Nu har jag gått igenom lite olika situationer som kan bli aktuella i din och din mans situation. När det gäller din fråga om din skuld som din man vill ta på sig så är utgångspunkten att du ska svara för den så länge du är låntagare. Denna skuld kommer alltså också räknas av från dina tillgångar vid en eventuell bodelning. Om din man gärna vill betala av den här skulden är det lättast om ni försöker lösa detta i efterhand er sinsemellan utan inblandning av långivaren. Det viktigaste är att skulden blir avbetalad till långivaren så att inte även du hamnar i riskzonen för utmätning. Om du och din man väljer att skilja er kommer det ske en bodelning. Utgångspunkten är då att era respektive skulder ska betalas av från era respektive tillgångar, men risken finns att du behöver lägga in mer i bodelningen eftersom din man har så pass mycket skulder. Oavsett hur du och din man väljer att göra avseende skilsmässa kan det vara bra att på något sätt dela upp era egendomar och sammanställa uppdelningen i ett skriftligt dokument. Detta kan eventuellt underlätta bevisningen om vad som tillhör dig vid en eventuell utmätning av din makes tillgångar. Om ni skiljer er, delar upp era tillgångar och flyttar isär finns det ingen risk att dina tillgångar kommer tas vid en eventuell utmätning för din man. Jag inser att mitt svar kanske inte är så tillfredställande, men jag hoppas i alla fall att det har hjälpt dig att få en tydligare bild av vad som gäller i olika tänkbara situationer. Juridisk hjälp? Ytterligare frågor? Frågor om skilsmässa, skulder och tillgångar kan ofta vara svåra att hantera. Det kan därför vara bra att anlita juridisk hjälp för detta. Jag förstår på din fråga att er ekonomiska situation för tillfället är något begränsad, men om ni ändå vill undersöka möjligheten till juridisk hjälp erbjuder mina kollegor här på Lawline juridiska tjänster till bra priser och gratis telefonrådgivning. Du är välkommen att själv eller tillsammans med din man höra av dig till oss på telefon få ytterligare tips och råd om hur ni kan gå vidare med detta. Ni når oss på nummer: 08-533 300 04. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan min hustrus hus tas i anspråk för mina skulder hos kronofogdemyndigheten?

2017-09-25 i Utmätning
FRÅGA |Min hustru har köpt ett hus för pengar hon ärvt, vi kommer att flytta dit hela familjen.Vi ska skriva äktenskapsförord.I fall jag har skulder som går till kronofogden kan väl inte hennes hus tas i anspråk för min skuld då?Min hustru oroar sig..Med tack på förhand!
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel råder makarna över sin egendom och svarar för sina skulder, man är med andra ord inte skyldig att betala sin makes skulder. Äganderätten i sig påverkas inte av att man är gifta (1 kap 3 § ÄktB). Fast egendom (det vill säga hus/fastighet) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den som är skuldsatt) enligt 4 kap 24 § UB. Om gäldenären har lagfart på fastigheten utgår man från att gäldenären äger den. I ert fall är det inte gäldenären (du) som står på lagfarten utan din hustru. Eftersom du inte står på lagfarten är det svårt att säga att "det framgår att egendomen tillhör dig", man utgår dessutom i dessa lägen från att man inte kan utmäta fastighet som någon annan har lagfart på. Det kan dock vara så att du ändå ses som ägare, trots att du inte står på lagfarten. Så är fallet om man kan bevisa att det föreligger så kallad "dold samäganderätt". Dold samäganderätt föreligger om ni har förvärvat fastigheten med avsikt att äga den tillsammans och om ni båda har bidragit ekonomiskt till förvärvet. I dessa fall ser man det alltså som att ni båda äger fastigheten då ni är gifta, trots att bara din fru står på lagfarten. Det krävs dock enligt praxis ganska stark bevisning för att kunna visa att du ska anses vara ägare trots att du inte står på lagfarten (och därmed få huset utmätt). Du skriver även att det är din fru som har köpt fastigheten för helt egna pengar vilket innebär att du antagligen inte bidragit ekonomiskt till förvärvet. Om du inte har gjort detta kan du inte ses som dold samägare. Sammanfattningsvis ska ni som huvudregel stå för era egna skulder. Ett hus kan bara utmätas om det framgår att det är gäldenärens, det faktum att du INTE står på lagfarten gör att man utgår från att det inte är ditt och därmed inte kan utmätas. Eftersom du och din fru är gifta blir fallet lite speciellt, det finns bland annat en princip om "dold samäganderätt" som kan kicka in. Om det kan bevisas att du på grund av denna ska anses vara samägare skulle kronofogdemyndigheten kunna utmäta din del av fastigheten. Det krävs dock ganska stark bevisning för att du ska anses vara ägare när det är din fru som står på lagfarten. Dessutom måste du bland annat ha bidragit ekonomiskt till förvärvet vilket det på frågan verkar som att du inte har. Detta talar mot ett dolt samägande.Det jag avslutningsvis kan informera om är att kronofogdemyndigheten skulle kunna mäta ut en egendom även om den står som enskild egendom i ett äktenskapsförord. Vad man betecknar egendom som i äktenskapsförordet får bara betydelse vid en eventuell framtida skilsmässa eller dödsfall, det säger inget om vem som äger en egendom i dagsläget. Om kronofogdemyndigheten ska mäta ut egendom kollar de endast på vem som äger egendomen här och nu. Jag kan även lägga till att kronofogdemyndigheten alltid försöker undvika att mäta ut bostäder om det finns annan egendom att mäta ut istället. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Förutsättningar för att utmäta makes lösa och fasta egendom

2017-07-07 i Utmätning
FRÅGA |Hej.Det är så att jag ska gifta mig i sommar. Min blivande fru har skulder hos kronofogden.Jag äger en fastighet samt 2 bilar som jag vill skydda. Om fogden gör en utmätning , kan de då " ta " min fastighet samt bilarna för betalning ? Jag står som ägare till allt detta. Allt detta var köpt innan vi träffades.Vi har skrivit äktenskapsförord, Hennes namn står inte någonstans. Hur skyddar jag mig bäst ?Mvh Kai
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utmätning av lös egendom (bilarna)Lös egendom får endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (din fru). Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären som ägare till egendomen (UB 4:19). Det gäller dock inte om det framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan. Om du kan styrka din äganderätt till bilarna kan de således inte tas i mät.Utmätning av fast egendom (fastigheten)Fast egendom får, liksom lös egendom, endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (UB 4:24). Om gäldenären har lagfart är prestationen att egendomen får utmätas. Då lagfarten i detta fall står på dig är min bedömning att fastigheten är skyddad från att tas i mät._________________________________________________________________________________________________Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Utmätning av gåva hos den andra maken

2017-04-25 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Min man har skulder som ligger hos kronofogden och dom har varit i vårat hem och utmätt lös egendom. Vi har inget äktenskapsförord. Kronofogden har dessutom tagit saker som uppenbarligen tillhör mig. Men det jag mest tänker på är en gåva jag fått av min förälder. Jag har överklagat utmätningen på denna lösa egendom och visat kvitton samt utdrag på min förälders konto att det är den som köpt detta. Men har fått avslag då kronofogden inte tycker att detta är tillräckligt med bevis. Hur ska jag ytterligare kunna påvisa att så är fallet? Hur ska jag kunna få tillbaka denna gåva? När man dessutom pratar med dom i telefon är dom otrevliga och kommenterar med personliga åsikter. Tycker detta är otroligt oprofessionellt. Kan man göra en JO anmälan? Mvh
Malin Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först och främst vill jag förklara två begrepp som används i dessa sammanhang. En gäldenär är den som är skyldig pengar, din man i fallet. En borgenär är den som gäldenären är skyldig pengar, alltså Kronofogden i detta fall. Huvudregeln för utmätning är att all lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap 17 § utsökningsbalken). I ditt fall gäller det utmätning av makars egendom, då all egendom i er gemensamma besittning utgår man från att det tillhör gäldenären (4 kap 19 § utsökningsbalken). För att egendomen inte ska utmätas krävs det att du gör det mer sannolikt att du är ägare till egendomen. Att du har visat kvitton och kontoutdrag kan vara tillräckligt om det framgår på kvittot vem som köpte gåvan. Jag vet inte riktigt vilken egendom det rör sig om, men dina föräldrar kanske har gett dig ett gåvobrev eller att du har gåvan försäkrad i ditt namn. Dessa typer av bevismedel är oftast starka och gällande mot borgenären. Utmäts ändå gåvan har du, inom en månad, rätt att höra av dig till Kronofogden och väcka talan för att försöka få tillbaka tavlan. (4 kap 20 § utsökningsbalken) Känner du dig felbehandlad av en myndighet kan du göra en JO-anmälan. Vänliga hälsningar,

Skuldsanering/utmätning - makes egendom

2017-12-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Min fru har skulder sedan innan vi träffades och gifte oss.Hon ska nu söka skuldsanering.Vi bor på en liten gård där jag står som 100% ägare och alla lån på gården står på mig.Hästarna är skrivna på mig och min frus syster.Alla ägodelar som är är av värde har jag kvitto som styrker att jag är ägare.Bilen är skriven på mig.Vi har inget äktenskapsförord skrivet.Min fru är så klart väldigt hoppfull inför skuldsaneringen men också väldigt bekymrad över att om de kan gå in och ta mina ägodelar och hem. Den som hjälper henne med skuldsaneringen på kommunen var osäker på svaret.Hur ligger det till?Om de kan gå in och ta ifrån mig, vad kan man göra för att undvika det?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster! Som ett kort svar på din fråga så kan skuldsaneringen inte leda till att dina saker blir fråntagna, så länge du kan visa på att det är du som äger egendomen eller att ni äger egendomen tillsammans. Kan du inte visa på att sakerna är dina, så finns det risk att sakerna blir sålda vid en utmätning.Varje make ansvarar själv för sina skulder Bestämmelser om makars samlevnad regleras i Äktenskapsbalken och där anges det att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Man ansvarar således inte för skulder hänförliga till den andra maken, vilket innebär att du inte kommer kunna bli betalningsansvarig för din frus skulder endast för att ni är gifta.Vid utmätning eller skuldsanering så är det endast gäldenärens egendom som kan beslagtas för att skulderna ska kunna återbetalas. Detta innebär alltså att det endast är din frus egendom och inte din som kan behöva tvångsförsäljas.Den skuldsatte anses äga det som finns i dess besittning. Det betyder att allt som finns i er gemensamma bostad kan utmätas, om du inte på något sätt kan bevisa att det är ditt. Kronofogden antar att det din fru har i sin besittning även är hennes, vilket är ert hem och allt som hon har tillgång till där i. Däremot, om du som hennes man kan visa på att sakerna ägs av endast dig eller er gemensamt så kan sakerna inte behöva tvångsförsäljas. Kvitto och kontoutdrag eller liknande kan användas som bevis för att visa att sakerna ägs av dig.Det är alltså bra att du har kvitto, att du ensam står på gården och hästarna, lånen etc.Hur gör du om Kronofogden vill sälja dina saker? Det som kommer hända vid tvångsförsäljning är att Kronofogden tar ett beslut om att en viss egendom ska säljas. Om denna egendomen ägs av dig måste du överklaga beslutet på att den egendomen ska utmätas. Ett sådant överklagande sker till tingsrätten och måste göras inom tre veckor från det att du har fått reda på beslutet. I överklagandet ska du ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha, de bevis som du önskar att föra fram samt vad de ska styrka och dina kontaktuppgifter samt namn. Hoppas du har fått svar på din fråga! Är det något som du inte förstår eller som du undrar över är du varmt välkommen att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se. Mvh,

Äktenskapsförords verkan vid utmätning

2017-08-01 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Min man är skuldsatt och troligtvis går i personlig konkurs. Vi har äktenskapsförord och jag äger huset och bohaget. Kommer mina tillgångar att räknas vid eventuell utmätning, barnens besparingar och mina inkomster? Vad händer om vi skiljer oss efter att Kronofogden har gjort en utmätning, måste jag fortfarande betala av hans skulder efter att vi skiljt oss?Gör Kronofogden en ny utmätning på bara hans inkomster efter skilsmässan?
Beatrice Rälg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har delat upp frågan i två delar och kommer först att redogöra för vad som gäller beträffande makes utmätning under äktenskapet och därefter vid en eventuell äktenskapsskillnad och äktenskapsförordets verkan vid respektive fall. Under äktenskapetInledningsvis vill jag framhålla att varje make svarar för sina egna skulder 1:3 äktenskapsbalken. Du har alltså inget ansvar för din makes skulder och ni råder båda över era egna tillgångar.När makar ingår äktenskap är huvudregeln att egendom anses vara gemensam, så kallad giftorättsgods. Egendom kan dock göras till enskild bland annat genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord har inte någon egentlig betydelse vid en utmätning utan då är äganderätten till egendomen avgörande. Eventuellt skulle ett äktenskapsförord kunna fungera som bevismedel för att styrka ägandeförhållandena men det går inte att skriva in att egendom är enskild i ett äktenskapsförord för att på så sätt skydda den från utmätning.Utmätning regleras i 4 kapitlet utsökningsbalken (UB). Vid en utmätning under äktenskap är huvudregeln att den skuldsatte maken anses vara ägare till de saker som finns i den gemensamma bostaden, se 4:19 UB. Detta ger kronofogden rätt att utmäta t.ex. bohag som finns i hemmet. För att inte riskera att din egendom utmäts måste du därför kunna styrka att den tillhör dig och du måste då göra sannolikt att det är din egendom. Med anledning av detta bör du spara kvitton, köpekontrakt och andra dokument som styrker vem som äger egendomen. Beträffande fastigheter så kan dessa utmätas endast om det framgår att det är den skuldsatte som är ägare, 4 kap 24§ UB. Bestämmelser om löneutmätningar regleras i 7 kap UB. Vad gäller din inkomst så kan en löneutmätning hos en skuldsatt make aldrig ske av din inkomst. Dina inkomster och din ekonomiska förmåga att bidra till betalning av era kostnader kan dock tas i beaktande vid beräkning av beloppet som ska utmätas hos din make. Pengar som du har på konto som du är ensam kontohavare till kan inte heller utmätas för din makes skulder då du ensam besitter den egendomen. Vid eventuell äktenskapsskillnad Först vid en eventuell skilsmässa kommer ert äktenskapsförord att få egentlig betydelse för fördelningen av egendom. I bodelningen är det endast giftorättsgods som ingår 10 kap 1§ äktenskapsbalken (ÄB). Era skulder dras från det gemensamma giftorättsgodset och det som sedan finns kvar delas lika mellan er 11 kap 3§ ÄB. Egendom som ni genom äktenskapsförord har gjort till enskild kommer dock som sagt att tas undan helt från bodelningen och behålls av respektive ägare.Sammanfattningsvis kan lös egendom som ni innehar gemensamt så som bohag, bilar m.m. utmätas för din makes skulder under äktenskapet så länge det inte görs sannolikt att egendomen är din genom kvitton, kontoutdrag och dylikt. Vid en eventuell äktenskapsskillnad blir äktenskapsförordet av betydelse och egendom som är din enskilda kommer att helt plockas undan från bodelningen och kan ej täcka din makes skulder. Hoppas du fått svar på dina funderingar, annars är du välkommen att återkomma!Vänligen,

Vad kan utmätas för ena makens skuld?

2017-06-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Jag har följande funderingGifta makar inget äktenskapsförord eller enskild egendom,makarna har varit gifta och levet tillsammans över 50 årMakarna är numera särbo, hustrun bor i särskilt boende för dementa, mannen bor i deras tidigare gemensamma bostad (bostadsrätt).Hustrun äger en fastighet som båda använt som fritidshusMannen är skriven för bostadsrättenHustrun har en del kapitalMannen som också numera är dement, har pga sjukdomen skaffat sig en hel del skulder som bla finns hos kronofogden.Kan kronofogden utmäta hustruns fastighet, kapital?Kan kronofogden utmäta hela värdet av bostadsrätten?Tacksam för hjälp
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga hittar vi bland annat i utsökningsbalken, vilken du hittar här. Bra att veta kan vara att förekomsten av äktenskapsförord och enskild egendom får betydelse först vid dödsfall eller skilsmässa. Vid utmätning kan inte ett äktenskapsförord användas för att bevisa vem av makarna som äger viss egendom. Att de inte har något äktenskapsförord spelar alltså ingen roll när det gäller utmätningen för makens skuld. FastighetenEn fastighet får utmätas om det framgår att den tillhör den gäldenären, dvs den som har en skuld. I detta fall äger hustrun fastigheten och jag utgår därför ifrån att det är hon som står på lagfarten. På så sätt kan det bevisas att det är hon som äger fastigheten och då får den inte utmätas för hennes makes skulder. (4 kap 24 § utsökningsbalken)KapitaletHustruns kapital kan inte utmätas för makens skuld så länge det inte framgår att det är hans. Finns det något som visar att det är hennes kapital så kommer det med största sannolikhet inte att kunna utmätas. (4 kap 17 § utsökningsbalken)BostadsrättenUtifrån din fråga är jag lite osäker på om du menar att de äger bostadsrätten tillsammans eller om det bara är maken som äger den. Jag redogör därför för båda situationerna för säkerhets skull. Om makarna äger bostadsrätten tillsammans, dvs att de äger varsin andel i bostadsrätten, gäller detta:En bostadsrätt kan falla under sådan egendom som Kronofogden inte får utmäta beroende på hur personens skuldsituation såg ut vid köpet, dennes behov av bostadsrätten och dess värde. Utifrån det du skriver verkar det visserligen som att maken dragit på sig skulder på senare tid, men det är för mig svårt att bedöma om bostadsrätten får utmätas eller inte då jag inte vet makens exakta behov av den och dess värde. (5 kap 1 § p. 6 utsökningsbalken)Skulle bostadsrätten få utmätas är det bara makens andel som omfattas av utmätningen. MEN här kommer den så kallade indragningsregeln in. Den gäller vid utmätning och innebär att hela den samägda egendomen kan säljas för den ena ägarens skuld. Övriga delägare får då tillbaka sin andel i pengar, men förlorar alltså själva egendomen. Regeln har tidigare inte ansetts vara tillämplig på bostadsrätter, men efter ett avgörande från Högsta Domstolen år 2015 anses nu även bostadsrätter omfattas av indragningsregeln. Hela bostadsrätten kan alltså komma att säljas men eftersom bara makens del får utmätas kommer hustrun få tillbaka sin andel i pengar. (8 kap 8 § utsökningsbalken, NJA 2015 s. 72)Om maken äger hela bostadsrätten gäller istället det här:Även här kan bostadsrätten anses vara sådan egendom som inte får utmätas, men det är som sagt svårt för mig att bedöma utifrån den information jag har fått. (5 kap 1 § p. 6 utsökningsbalken)Skulle bostadsrätten få utmätas kommer den utmätas i sin helhet eftersom den ägs till 100 % av maken. (4 kap 17 § utsökningbalken)Viktigt att nämna här är att det kan finnas en dold samäganderätt, dvs att även hustrun kan anses vara ägare till bostadsrätten trots att det bara är maken som står på köpekontraktet. Sådan samäganderätt finns om bostadsrätten har köpts för gemensamt bruk och hustrun har bidragit ekonomiskt till köpet. Om så är fallet anses makarna äga hälften var av bostadsrätten och då gäller den tidigare nämnda indragningsregeln på samma sätt som beskrivits ovan. (NJA 2013 s. 242)SammanfattningFastigheten kommer inte kunna utmätas om det bara är hustrun som står på lagfarten. Hustruns kapital kommer inte kunna utmätas så länge det inte framgår att det istället tillhör maken. Vad gäller bostadsrätten kan antingen hela eller hälften utmätas beroende på hur ägarförhållandet ser ut. På grund av indragningsregeln kan dock hela bostadsrätten säljas, men hustrun får tillbaka sin andel i pengar om hon är delägare. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du känner att du vill få ytterligare hjälp är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Utmätning av lös egendom i gemensamt hem

2017-04-07 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Jag har för närvarande en skuld till SKV vilket jag inte har möjlighet att betala. Denna skuld kommer med stor sannolikhet gå vidare till kronofogden. Vad är det för regler kring utmätning som kronofogden kommer att göra, kan de även göra utmätning på min fru? och hur skulle det vara om man har ett äktenskapsförord eller liknande? Jag och min fru bor i samma bostad om det har någon betydelse.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid utmätning av lös egendom gäller huvudregeln att kronofogden får ta egendom som tillhör gäldenären, dvs. den vars skuld har gått till kronofogden, och inte någon annans. När en gäldenär bor tillsammans med en sambo eller make/maka kan det dock vara svårt att veta exakt vem som äger vad, och då finns regler som presumerar att gäldenären äger viss egendom. Saker som du och din fru har i er gemensamma besittning antas tillhöra dig och kan utmätas, om det inte göra sannolikt att saken är samägd eller det framgår att den tillhör din fru (utsökningsbalken, UB, 4 kap. 19 §).Om kronofogden genomför en utmätning trots att din fru anser sig ha bättre rätt till saken, måste hon väcka talan mot både dig och den som sökt utmätning (i det här fallet SKV), UB 4 kap. 20 §. Om en egendom är samägd mellan dig och din fru kan kronofogden i vissa fall ändå ta hela egendomen i anspråk och ersätta din fru hennes del av försäljningen, UB 8 kap. 8 §.Viktiga regler i sammanhanget finns i 5 kap. UB vilket handlar om sådant som undantas från utmätning. Det är framför allt kläder, möbler, arbetsredskap, personliga saker och liknande i skälig utsträckning. Om det finns familj och barn i bilden tas även hänsyn till deras behov.Sammanfattningsvis är det svårt att freda egendom i ett gemensamt hem, om det inte finns fasta bevis eller det på annat sätt är tydligt att gäldenären inte är ägaren.Jag hoppas att svaret är till hjälp.Vänliga hälsningar,